Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

Αύριο Κυριακή 14 Φεβρουαρίου θα κόψουν τις πρωτοχρονιάτικες πίτες τους και θα διασκεδάσουν οι Σύλλογοι της Δωρίδας στην Αθήνα,
 • Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΛΗΜΑΚΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ  "ΟΙ ΤΡΕΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΕΣ" Κυριακή 14 Φεβρουαρίου  και ώρα 11:30 στο κέντρο "Άστρα" (Θέατρο Βράχων) στο Βύρωνα
 • Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ Κυριακή  14 Φεβρουαρίου και  ώρα 13:0 στο κέντρο "ΚΕΦΙ Live" Ελλησπόντου 41  στην Πλατεία Υμηττού
 • Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΩΝ ΔΩΡΙΔΟΣ, Κυριακή 14 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00,  στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ STANLEY (Στάση Μετρό - Μεταξουργείο - έξοδος Καραϊσκάκη, έναντι Θεάτρου ΠΕΡΟΚΕ)

Αιμοδοσία την Κυριακή στο Καστράκι

Σε εθελοντική αιμοδοσία προχωρά για άλλη μια φορά ο πολύ δραστήριος Σύλλογος αιμοδοσίας του Καστρακίου Δωρίδας.

Η αιμοδοσία θα γίνει την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στο Νηπιαγωγείο Καστρακίου από το πρωί στις 9:30 μέχρι το μεσημέρι στις 13:30

Ανακοινώθηκαν 4 προγράμματα ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού οι πολυαναμενόμενες προκηρύξεις για την τόνωση της επιχειρηματικότητας καθώς και οι οδηγοί των προγραμμάτων αυτών.

Η Doric Business Harmony πιστή στο Όραμα και στην Αποστολή της βρίσκεται σε θέση να ενημερώσει αξιόπιστα τους ενδιαφερόμενους επενδυτές προετοιμάζοντας τους φακέλους υποψηφιότητας και υποστηρίζοντας αρμονικά την υλοποίηση των επενδύσεων μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

1. "Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης"

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων: Επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, μικρών και πολύ μικρών, στις οποίες θα συμμετέχουν εταίροι/δικαιούχοι από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δικαιούχων, εφόσον τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: συμμετοχή με ίσα εταιρικά μερίδια συνέργεια ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των ειδικοτήτων των συνεργαζομένων φυσικών προσώπων. Ως συνέργεια θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με την ίδια ειδικότητα (π.χ. δύο συνεργαζόμενα φυσικά πρόσωπα με δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού). Ως συμπληρωματικότητα θεωρείται η από κοινού άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δύο ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων με διαφορετικές ειδικότητες που ωστόσο συνδυαστικά μεγιστοποιούν τα αποτελέσματα της επιχείρησης που θα ιδρύσουν (πχ συνεργασία μεταξύ ενός πολιτικού μηχανικού και ενός αρχιτέκτονα). Η συμπληρωματικότητα ή η συνέργεια ειδικοτήτων θα πρέπει να τεκμηριώνονται στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Περίοδος υποβολής από 8/3/2016 έως 15/4/2016
  
2. "Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Με το πρόγραμμα ενισχύονται : (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.

Επιτρέπονται οι συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων της ίδιας ή και διαφορετικών κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και χωρίς να λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον τα δηλούμενα εξ’ αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν έως και το 25% των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας - φορολογικό έτος 2015).

Περίοδος υποβολής : από 17/3/2016 έως 27/4/2016

3. "Προκήρυξη προγράμματος: «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε : 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι εξής:
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
Υλικά / Κατασκευές
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Ενέργεια
Περιβάλλον
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
Υγεία

Μπορούν να συμμετέχουν υφιστάμενες & νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
Νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας και δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.

Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

Σε ποιους απευθύνεται: Επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις
Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα VI) καιΔιαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις. Με βάση τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και συγκεκριμένα:

Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (Βλ. Παράρτημα ΙΙ).

Περίοδος υποβολής από: 7/4/2016 έως 20/5/2016

4. "Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών"

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται: Επιλέξιμες για την παρούσα δράση είναι οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι την 31/12/2015, διαθέτουν επιλέξιμο για το πρόγραμμα ΚΑΔ (Παράρτημα ΙΙ) από τότε και απασχολούν κατά μέσο όρο τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Διευκρινίζεται ότι : - η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση -ο ΚΑΔ επένδυσης θα πρέπει να είναι συμπληρωματικός του ΚΑΔ της επιχείρησης. Για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις δεν θεωρούνται συμπληρωματικοί οι ΚΑΔ 55.1, 55.2, 55.3

Περίοδος υποβολής από: 29/3/2016 έως 17/5/2016

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτά τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και την προετοιμασία και την υποβολή του φακέλου επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail στο info@doricharmony.gr όλο το 24ωρο καθώς και τηλεφωνικά στο 2109709770-2109709718 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.
 

Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2016

Το Συνέδριο της Ν.Δ. 22 έως 24 Απριλίου

Από σήμερα ξεκίνησαν οι προσυνεδριακές διαδικασίες

Την απόφασή του για την έναρξη των διαδικασιών του 10ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου του κόμματος ανακοίνωσε σήμερα, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με την έναρξη της διαδικασίας ο Μητσοτάκης υλοποιεί άμεσα τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά τη διάρκεια της τετράμηνης εσωκομματικής εκλογής νέου Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για μια Νέα Δημοκρατία «Από την Αρχή». Ταυτόχρονα ξεκινά δημόσια διαβούλευση για το καταστατικό στην ιστοσελίδα synedrio.nd.gr με στόχο να δημιουργηθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο κόμμα που θα είναι ανοιχτό στην κοινωνία.

Το 10ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το τριήμερο 22 - 24 Απριλίου 2016.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου ορίστηκε με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β’ Αθηνών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο Μητσοτάκης με αφορμή την απόφασή του έκανε την εξής δήλωση:

" Προκηρύσσω σήμερα το 10ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Απριλίου στην Αθήνα.

Δεν θα είναι ένα ακόμη Συνέδριο που θα αφορά μόνο τα κομματικά στελέχη. Είναι μια αφετηρία για ένα ποιοτικό άλμα στην πολιτική ζωή της χώρας. Αυτό αφορά όλους τους πολίτες και θέλω να εξηγήσω γιατί.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα μια νέα αρχή για τη μετεξέλιξή της σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό, ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα. Μέσα από τις καινούργιες δομές που φιλοδοξούμε να υιοθετήσουμε στο 10ο Συνέδριο, θα δυναμώσουμε τη φωνή του κάθε πολίτη που θέλει να παράξει πολιτική.

Με τον διαχωρισμό κράτους – κόμματος, με την κατάργηση πελατειακών δεσμών μεταξύ πολιτών και κομμάτων, με διαφάνεια, με αξιοκρατία η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να εκφράσει το αύριο των πολλών, ξεβολεύοντας το χθες των λίγων και των προνομιούχων.

Καλώ τα 400.000 μέλη της Νέας Δημοκρατίας να συμμετέχουν στη διαβούλευση για το νέο καταστατικό η οποία βρίσκεται ήδη στο διαδίκτυο.

Καλώ όλους τους πολίτες με τη συμμετοχή τους να δώσουν νέα πνοή στην πολιτική να γίνουν μέλη και να βοηθήσουν να κτίσουμε το κοινό μας σπίτι.

Σήμερα στη Νέα Δημοκρατία έχουν θέση κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας.

Μαζί, θα δημιουργήσουμε τη Νέα Δημοκρατία του αύριο, τη νέα Ελλάδα της δημιουργίας, της ανάπτυξης, της αλληλεγγύης".

Το χρονοδιάγραμμα προς το
10ο Τακτικό Συνέδριο


Με την ανακοίνωση της απόφασης δόθηκαν στη δημοσιότητα η Εισηγητική Έκθεση του καταστατικού, ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για το καταστατικό, ενώ άνοιξε και το σύστημα online εγγραφών (για νέα μέλη) και επαναβεβαιώσεων στην ιστοσελίδα synedrio.nd.gr.

Οι βασικές ημερομηνίες των
προσυνεδριακών διαδικασιών :


12 Φεβρουαρίου: Ξεκινά η δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα synedrio.nd.gr και ανοίγει η δυνατότητα online εγγραφών για νέα μέλη

11 Μαρτίου: Κλείνει το σύστημα online εγγραφών – επαναβεβαιώσεων

20 Μαρτίου: Εκλογή Προέδρου ΟΝΝΕΔ

3 Απριλίου: Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων, μελών των Δημοτικών Τοπικών Επιτροπών και Αντιπροσώπων – Συνέδρων για το 10ο Τακτικό Συνέδριο

6 Απριλίου: Εκλογές για την ανάδειξη Υπευθύνων Θεματικών Τομέων των Νομαρχιακών Οργανώσεων

9 - 10 Απριλίου: Συνέδριο ΟΝΝΕΔ

11 Απριλίου: Ολοκλήρωση διαβούλευσης για το καταστατικό

17 Απριλίου: Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων Νομαρχιακών Οργανώσεων

18 Απριλίου: Δημοσιοποίηση προσχεδίου καταστατικού

22 - 24 Απριλίου: Διεξαγωγή Εργασιών 10ου Τακτικού Εθνικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ : Η Στερεά Ελλάδα "ανοίγεται" στην παγκόσμια αγορά

Ο Μπακογιάννης με τον Υπουργό
τουρισμού του Ισραήλ Yariv Levin
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη στο Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης International Mediterranean Tourism Market, όπου συμμετείχε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
 
Ο K. Μπακογιάννης που συναντήθηκε τόσο με τον υπουργό τουρισμού του Ισραήλ όσο και με εκπροσώπους τουριστικών γραφείων και εκπροσώπους φορέων που προωθούν την έρευνα και την καινοτομία, δήλωσε για το αποτέλεσμα των επαφών του:

«Το ταξίδι αυτό είχε έναν σκοπό, την εξωστρέφεια της Περιφέρειάς μας. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο όταν γίνονται στοχευμένες επαφές και συζητήσεις που μπορούν να αποδώσουν καρπούς. Σηκώνουμε ένα μεγάλο βάρος, προσπαθούμε να δώσουμε ανάσες στην οικονομία της Στερεάς Ελλάδας σε ένα περιβάλλον ιδιαιτέρως αρνητικό για τις επιχειρήσεις και γενικά για την αγορά. Δεν μπορούμε εμείς να σώσουμε την οικονομία της χώρας, μπορούμε όμως να γίνουμε, και θα το πετύχουμε, Περιφέρεια πρότυπο με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε και τις δράσεις μας. Στο εσωτερικό, δημιουργούμε τα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και στο εξωτερικό ανοιγόμαστε και βρίσκουμε πεδία συνεργασιών και ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, παίρνουμε την τύχη μας στα χέρια μας». 

Αναβολή εκπαιδευτικής εκδήλωσης του Δ. Δωρίδος και Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Από το Γραφείο του Δημάρχου Δωρίδας ανακοινώθηκε ότι αναβάλλεται η εκδήλωση που είχε προγραμματισθεί την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στο Δημαρχείο Ευπαλίου με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής :

Γνωστοποιούμε την αναβολή πραγματοποίησης της Εκπαιδευτικής Εκδήλωσης του Δήμου Δωρίδος με την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, που είχαμε προγραμματίσει για την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, στο Δημαρχείο Ευπαλίου, λόγω της δυσκολίας μετακίνησης των εκπροσώπων της ‘Ενωσης Ελλήνων Φυσικών στο χώρο της εκδήλωσης, από τις κινητοποιήσεις των αγροτών.

Πίτα και συνεστίαση Συλλόγου Αβοριωτών

Ο Σύλλογος Αβοριωτών Δωρίδος  «Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» σας προσκαλεί στην ετήσια συνεστίαση των μελών και φίλων του συλλόγου που θα γίνει στις 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 21,00 μ.μ. στην μεγάλη και πολυτελή αίθουσα του κοσμικού κέντρου:

ΝΕΟ ΚΑΣΤΡΟ
Περιοχή: Υμηττός
Διεύθυνση: Ειδομένης & Τριπόλεως 3
Τηλέφωνα: 6944190877 – 6948004034

Πρωτοβουλία για Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Φωκίδα
Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την δημιουργία των Κέντρων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9-02-2016 στην Άμφισσα παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φωκίδας Κ. Μίχου, του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δ. Βουρδάνου, του Εκτελεστικού Γραμματέα Ν. Χαρδαλιά καθώς και υπηρεσιακών παραγόντων της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής,

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και παρευρέθηκαν το σύνολο των φορέων της Π.Ε. Φωκίδας με εκπροσώπους τους, καθώς και πολλοί άμεσα και προσωπικά ενδιαφερόμενοι πολίτες.

Μετά την προλόγιση της εκδήλωσης από τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας Κ. Μίχο πήραν το λόγο με εισαγωγικές τοποθετήσεις τους ο Ν. Χαρδαλιάς και ο Δ. Βουρδάνος.

Στη συνέχεια ο αρμόδιος εισηγητής περιέγραψε και ανέλυσε διεξοδικά την πρωτοβουλία .

Μετά το τέλος των τοποθετήσεων – εισηγήσεων επακολούθησε διάλογος με τη συμμετοχή του ακροατηρίου.

Από τις απόψεις που διατυπώθηκαν προέκυψε το συμπέρασμα ότι όντως είναι αναγκαία η δημιουργία και η λειτουργία μιας ευέλικτης δομής όπως αυτή που περιγράφτηκε , που θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια  Στερεάς  Ελλάδας και ιδιαίτερα στην Π. Ε. Φωκίδας.


Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΗΛ. ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ: σημαντικό νομοσχέδιο για την υγεία συζητείται στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής

Ένα σημαντικό νομοσχέδιο για την υγεία και την λειτουργία των Δημόσιων Νοσοκομείων θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα, Τετάρτη και Παρασκευή, στην αρμόδια διαρκή Επιτροπή της Βουλής.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ίσως λυθούν και πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος της υγείας στο Νομό Φωκίδας.

Όπως μας ενημερώνει ο βουλευτής Φωκίδας ιατρός,Ηλίας Κωστοπαναγιώτου θα συζητηθεί  το “παράλληλο” πρόγραμμα στη Βουλή, που αφορά σε επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου για την Υγεία, και στη συνέχεια το νομοσχέδιο θα εισαχθεί για ψήφισή από την ολομέλεια.

Τετάρτη ώρα 15:00 – Αίθουσα Γερουσίας

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σ/ν Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (3η συνεδρίαση).

Εισηγήτρια: Τζούφη Μερόπη

Παρασκευή ώρα 14:00 – Αίθουσα Γερουσίας

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ σ/ν Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

Εισηγήτρια: Τζούφη Μερόπη

Οι διατάξεις που αναμένεται να περιέχει είναι οι εξής:
 • Σύσταση Γραφείων Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία.
 • Διαφανής διαχείριση λίστας χειρουργείου για την έγκαιρη, ασφαλή και χωρίς συναλλαγή (φακελάκι) εξυπηρέτηση των πολιτών.
 • Υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και ευπαθών ομάδων.
 • Διευκόλυνση προσλήψεων και κίνητρα στελέχωσης με στόχο την κάλυψη θέσεων σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις άγονες περιοχές.
 • Άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν τους ειδικευόμενους να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την κάλυψη θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία (ειδικά της επαρχίας).
 • Μέτρα διευκόλυνσης των κρίσεων των γιατρών του ΕΣΥ έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι προσλήψεις.
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας μετατάξεων – μεταθέσεων των γιατρών και του προσωπικού εντός του ΕΣΥ.
 • Ρυθμίσεις των εφημεριών των γιατρών και του επιστημονικού προσωπικού με στόχο την ασφαλέστερη εφημεριακή κάλυψη των νοσοκομείων.
 • Αναδιοργάνωση των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων των γιατρών του ΕΣΥ για την ταχύτερη διερεύνηση και διεκπεραίωση των υποθέσεων (χρηματισμός, διαφθορά κτλ.)
 • Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του ΕΚΑΒ.

Σπουδαία εκπαιδευτική εκδήλωση στο Ευπάλιο με θέμα "η φυσική μαγεύει"

Την διοργανώνουν η Ένωση Ελλήνων Φυσικών,  η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο & Λύκειο Ευπαλίου και ο Δήμος Δωρίδος

Εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα "η φυσική μαγεύει" πραγματοποιείται στο Ευπάλιο από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας σε συνεργασία με το Γυμνάσιο - Λύκειο Ευπαλίου και τον Δήμο Δωρίδος.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Ευπαλίου.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
10:30 - 10:40   Προσέλευση μαθητών - μαθητριών
10:40 - 11:00    Χαιρετισμοί Εκπροσώπων Φορέων
 • Θεοδοσίου  Στράτος, Καθηγητής Aστροφυσικής, Πρόεδρος της ‘Ενωσης Ελλήνων Φυσικών
 • Αλωνάρης  Ιωάννης, Χημικός, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας
 • Τριψιάνος Νικόλαος, Φιλόλογος, Διευθυντής Γυμνασίου  Ευπαλίου
 • Καπεντζώνης Γεώργιος, Δήμαρχος Δωρίδος
Προεδρείο: 
Φιλντίσης Παναγιώτης, Κατσιγιάννης Βασίλειος,  Λώλος Γεώργιος

11:00 - 11:30  
Θεοδοσίου  Στράτος, Καθηγητής Aστροφυσικής
Θέμα : «Η εξέλιξη των Άστρων: Από τον ήλιο στο υπερκαινοφανές»

11:30 - 12:00
Σιμόπουλος Διονύσιος, Επιτ. Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου
Θέμα: «Μερικά από τα ρεκόρ του Σύμπαντος»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ 12:00-13:30

Ομάδα μαθητών του 1ου Γυμνασίου Αιγίου θα παρουσιάσει πειράματα φυσικής.( Η ομάδα των μαθητών μετέχει στην ευρύτερη ομάδα των 104 μαθητών που θα παρουσιάσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, πειράματα φυσικής συμμετέχοντας στο πρόγραμμα "Η φυσική προάγει τον πολιτισμό")

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

18:30-19:00
Νιάρχος Παναγιώτης ,Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών
Θέμα: «Αναζητώντας μια άλλη Γη στο Σύμπαν »

19:00-19:30  
Θεοδοσίου  Στράτος, Καθηγητής  Αστροφυσικής
Θέμα: « H συμβολή της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων στην επιστήμη και τον πολιτισμό » 

Χώρος διεξαγωγής:
Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ευπαλίου
Πρωϊνή Συνεδρία:
Ώρα έναρξης: 10:40 ‘Ωρα λήξης:13:30
Απογευματινή Συνεδρία:
Ώρα έναρξης: 18:30 ‘Ωρα λήξης:19:30

Με τον Υπουργό Τουρισμού του Ισραήλ συναντήθηκε ο Κώστας Μπακογιάννης

Την έκθεση International Mediterranean Tourism Market στο Ισραήλ επισκέπτεται ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης. 

Η επίσκεψη του Μπακογιάννη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Περιφέρειας για την προώθηση του τουρισμού στην Στερεά Ελλάδα, αλλά και την ανάδειξη των δυνατοτήτων και των υποδομών της.

Νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον υπουργό Τουρισμού του Ισραήλ, Yariv Levin με τον οποίο συζήτησαν για τις προοπτικές ανάπτυξης της τουριστικής συνεργασίας της Περιφέρειας και των τουριστικών φορέων του Ισραήλ.

Ο Κ. Μπακογιάννης, που συνοδεύεται από τους αντιπεριφερειάρχες Εύβοιας Φάνη Σπανό και Ευρυτανίας, Αριστείδη Τασιό, αμέσως μετά την άφιξή του στην έκθεση δήλωσε:

«Είμαστε εδώ γιατί συνεχίζουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει, να δείξουμε ότι η Στερεά Ελλάδα μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον διεθνή τουρισμό, γιατί προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Δουλειά μας είναι να κάνουμε γνωστές σε όλο τον κόσμο αυτές τις δυνατότητες του τόπου μας και των ανθρώπων του. Έχουμε ξεκινήσει καλά και λαμβάνουμε πολύ αισιόδοξα μηνύματα, συνεχίζουμε".


Διαγωνισμός για ανάδειξη σήματος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την εξυπηρέτηση του βασικού της σκοπού, της ανάδειξης και προώθησης των προϊόντων του Αγροδιατροφικού μας τομέα ενημερώνει για τα παρακάτω.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση σε διαγωνισμό για την ανάδειξη του σήματός της.

Ο διαγωνισμός αυτός έρχεται να υποστηρίξει την πρόθεση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης να προβληθούν µε οργανωμένο τρόπο τα προϊόντα επιχειρήσεων της Περιφέρειάς μας και να ενισχυθεί η ποιοτική τους ταυτότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην διεύθυνση (
http://www.pste.gov.gr/index.php/component/content/article?id=3524 )

Είμαστε στην διάθεσή σας για διευκρινήσεις και επιπλέον πληροφορίες στα τηλέφωνα 22313 53130 ή 22313 51275

Ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 Γιώργος Κελαϊδίτης

Με ιδιαίτερη επιτυχία η εκδήλωση στο Ευπάλιο για τα πρόγραμμα LEADER


            
Τις αναπτυξιακές δυνατότητες που παρέχει το νέο Πρόγραμμα CLLD/ LEADER του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014‐2020 παρουσιάστηκαν στην 3η ενημερωτική συνάντηση που έγινε χθες το απόγευμα στο Ευπάλιο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου με την παρουσία εκπροσώπων τοπικών φορέων, μελών συλλόγων και της τοπικής αυτοδιοίκησης Κοινοτήτων.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν η Δωρική Αδελφότητα, η Αναπτυξιακή Φωκική ΑΕ και ο Δήμος Δωρίδας.

Όπως ανέφερε ο Χρήστος Γάτος, Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Φωκικής Α.Ε. , η Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) 2014‐2020, είναι βασισμένη στην προσέγγιση LEADER και εστιάζει στις αγροτικές περιοχές και κοινωνίες.

Πρόκειται για μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Οι εν λόγω προκλήσεις – στόχοι θα αντιμετωπισθούν μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα (ενίσχυση υποδομών και υπηρεσιών, υποστήριξη της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, υλοποίηση «άυλων» παρεμβάσεων δικτύωσης, συνεργασιών, προβολής περιοχών και προϊόντων κ.λπ).

Το νέο πρόγραμμα CLLD/ LEADER διαφοροποιείται σημαντικά με το προηγούμενο LEADER και ως προς την φιλοσοφία αλλά και ως προς την περιοχή παρέμβασης καλύπτοντας πλέον όλη τη Δωρίδα και τη Φωκίδα ευρύτερα.

Σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα γίνουν από τους ίδιους φορείς αργότερα στο Λιδωρίκι και στην Ερατεινή. Κοτόπουλα σε άπορους από την Αντιπεριφέρεια της Φωκίδας


Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας / Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας παρέλαβε ποσότητα νωπού κοτόπουλου προς αποκλειστική διάθεση για τις ανάγκες των ωφελούμενων – μελών της Π.Ε Φωκίδας του προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας".

Η παραλαβή των προϊόντων ελέγχθηκε από προσωπικό ανάλογης ειδικότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και παρελήφθη από την επιτροπή παραλαβής του προγράμματος.

Το ευπαθές προϊόν διατέθηκε άμεσα στους συμπράττοντες φορείς , Δήμο Δελφών , και Δήμο Δωρίδα , Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας κ.τ.λ για τελική διανομή στους ωφελούμενους δημότες της ευρύτερης περιοχής .

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας παραλαμβάνουν συνεχώς διευρυμένο κατάλογο προϊόντων προς διάθεση στους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι οφείλουν να ελέγχουν από τα κέντρα διανομής την παραδοτέα ποσότητα.

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Σήμερα στο Ευπάλιο σημαντική εκδήλωση για τα νέα προγράμματα CLLD/LEADER


Κέρδισαν εκτός Αστέρας και Ακαδημία, διαμαρτύρονται ακόμα οι Ευπαλιώτες!

Του Τάσου Τσόλκα

Νικηφόρα έκλεισαν τη δεύτερη αγωνιστική ο Αστέρας Ιτέας και η Ακαδημία Άμφισσας για τη Β΄φάση του πρωταθλήματος Φωκίδας.
Ο Αστέρας επικράτησε εύκολα στη Γλυφάδα της τοπικής Ένωσης με 0-5 σ΄ ένα εύκολο απόγευμα, κι έμεινε μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

Στο γήπεδο των Μαλαμάτων η Ακαδημία Άμφισσας κέρδισε με 0-2 τον τοπικό Δωρικό, αποδεικνύοντας ότι έχει συγκροτήσει ένα καλό σύνολο.
Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Απόλλωνα Ευπαλίου για τις σφαγιαστικές διαιτησίες που είχαν στα δύο πρώτα παιχνίδια, όπου αποβλήθηκαν συνολικά 3 παίχτες τους και ιδιαίτερα στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αμφισσαϊκό του έκλεψαν τη νίκη.

Όπως τόνιζαν παράγοντες του Απόλλωνα, είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται με τη διαιτησία, να μας αποδεκατίζουν από βασικούς παίχτες για το επόμενο δύσκολο παιχνίδι στην έδρα μας με τον Αστέρα, στερώντας μας παράλληλα εν ψυχρώ και βαθμούς που δικαιούμασταν όπως όλοι που παρακολούθησαν τον αγώνα στην Άμφισσα είδαν και ομολογούν.

Το Σαββατοκύριακο διακόπτεται το πρωτάθλημα γιατί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 4:00 μ.μ. θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Άμφισσας ο τελικός Κυπέλλου Φωκίδας μεταξύ των ομάδων
Αστέρα Ιτέας - Κρισσαίου Χρισσού

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  -  ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ                          1-1
ΔΩΡΙΚΟΣ  ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  -  ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ     0-2
ΕΝΩΣΗ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ  -  ΑΣΤΕΡΑΣ  ΙΤΕΑΣ                              0-5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

                                                                                     ΓΚΟΛ          ΒΑΘΜΟΙ
1. Αστέρας Ιτέας                12-1       9
2. Απόλλων Ευπαλίου        3-2       7
3. Αμφισσαϊκός                    6-3       5
4. Ένωση Γλυφάδας            1-7       1
5. Ακαδημία Άμφισσας      4-5       3
6. Δωρικός Μαλαμάτων    1-9       0

*  Ο Απόλλων Ευπαλίου  και ο Αστέρας Ιτέας ξεκίνησαν με μπόνους  3 βαθμών ως πρώτοι στους  ομίλους τους στη πρώτη φάση του πρωταθλήματος.
*  Ο Αμφισσαϊκός και η Ένωση Γλυφάδας ξεκίνησαν με μπόνους 1 βαθμού.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί το Σαββατοκύριακο 20-21 Φεβρουαρίου με τους αγώνες,
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ - ΔΩΡΙΚΟΣ  ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ  ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ  ΕΥΠΑΛΙΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ  ΙΤΕΑΣ