Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

Εκμίσθωση δημοτικού ξενώνα Πενταγιούς

Στην εκμίσθωση του ξενώνα Πενταγιούς προχωρά ο Δήμος Δωρίδας σύμφωνα με διακήρυξη που εξέδωσε ο δήμαρχος Γιώργος Καπεντζώνης.

Ο ξενώνας είναι 285 τ.μ. και η τιμή εκκίνησης για την εκμίσθωση ξεκινά από τα 250 ευρώ.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της δημοπρασίας που υπογράφει ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ενός λιθόκτιστου κτιρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών, Δ.Ε. Βαρδουσίων Δ. Δωρίδος, συνολικής επιφάνειας 285,44 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο και α’όροφο ενώ διαθέτει και υπόγειο, με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1°
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο, στις 21 Ιουλίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα από 11:00 έως 12:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 2ο
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου, που εξουσιοδοτείται από τώρα για τον σκοπό αυτό, με την παρούσα απόφαση και του τελευταίου πλειοδότη και σε καμία περίπτωση πριν τη λήξη της προηγούμενης σύμβασης, και χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών.

Ο μισθωτής υποχρεούται, μετά τη λήξη της μίσθωσης, απροφασίστως και χωρίς άλλη προειδοποίηση ή άλλη όχληση, να εκκενώσει και παραδώσει το μίσθιο ελεύθερο στον εκμισθωτή στην καλή κατάσταση που παρέλαβε αυτό, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον όρο 9 του παρόντος.

Σε περίπτωση μη αποχώρησης κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα του επιβληθεί ποινική ρήτρα η οποία θα ανέρχεται για κάθε μέρα καθυστερήσεως της απόδοσης αυτού, σε ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δέκατο (1/10) του κατά τη λήξη της σύμβασης καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.

Άρθρο 3ο
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς, ορίζεται το ποσό των 250,00 €/μήνα. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τον διαγωνισμό τα δύο πρώτα έτη της σύμβασης θα παραμείνει αμετάβλητο. Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατικής ή νόμιμης), το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή το μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως υπολογίζεται από την ΕΣΥΕ. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται από τον μισθωτή, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου.

Άρθρο 4ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το υπό εκμίσθωση ακίνητο αποτελείται από τους εξής χώρους: α. το ισόγειο με χώρο υποδοχής και ανεξάρτητο από τον ξενώνα χώρο εστίασης (ο χώρος εστίασης διαθέτει ψυγείο, πάγκο κουζίνας, νεροχύτη και ψησταριά). β. τον α’όροφο, ο οποίος διαθέτει οκτώ (8) δωμάτια φιλοξενίας με WC, δυναμικότητας 22 κλινών (άνευ στρωμάτων). γ. το υπόγειο όπου βρίσκονται: οι βοηθητικοί χώροι του ξενώνα, ήτοι: αποθήκη, λεβητοστάσιο, WC κοινού καθώς και ένας ακόμα χώρος (κοιν.γραφείο) με ξεχωριστή είσοδο επί του κεντρικού δρόμου, ο οποίος δεν προορίζεται για ενοικίαση αλλά παραμένει προς χρήση στο Δήμο.

ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ: Το υπό εκμίσθωση ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ξενώνας, ο α’όροφος και κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (χώρος εστίασης) το ισόγειο, σύμφωνα με σχετική άδεια που θα πρέπει να εκδοθεί από το μισθωτή και με την υποχρέωση να λειτουργεί καθ’όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίς καμία διακοπή.

Άρθρο 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων, ίση με ποσοστό 10% επί του ετησίου ορίου της αρχικής προσφοράς ήτοι ποσού ευρώ 300,00. Η εγγυητική συμμετοχής θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με άλλη, καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 10% επί του ετησίου μισθώματος.

Άρθρο 6ο
Ο τελευταίος πλειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει στην επιτροπή δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει μαζί του τα πρακτικά της δημοπρασίας ώστε να καταστεί αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον τελευταίο πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 7ο
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 8ο
Ο τελευταίος πλειοδότης, είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει στο Δήμο Δωρίδος με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, γιατί διαφορετικά η εγγύηση που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση και θα ενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και σε βάρος του εγγυητή, οι οποίοι ενέχονται για την τυχόν επίτευξη κατώτερου μισθώματος από το ποσό της προσφοράς τους.

Άρθρο 9ο
Ο Δήμος Δωρίδος δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα που αφορούν το μίσθιο σε σχέση με αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως π.χ. για τη χορήγηση των διοικητικών και λοιπών αδειών που τυχόν απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης του μισθωτή, ο οποίος υποχρεούται να φροντίσει, με δαπάνες του, για την έγκαιρη εξασφάλιση αυτών. Ο Δήμος όμως υποχρεούται να συνδράμει το μισθωτή σε ό,τι είναι τυχόν απαραίτητο για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών.

Άρθρο 10ο
Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της καθαριότητας γύρω από το κατάστημα, όπως και για τη διαφύλαξη της περιουσίας του Δήμου.

Άρθρο 11ο
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, αφού τεκμαίρεται ότι ο μισθωτής έχει λάβει γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου με τη συμμετοχή του στη δημοπρασία.

Άρθρο 12ο
Το μίσθιο θα παραδοθεί μετά το τέλος της μίσθωσης σε άριστη κατάσταση. Οποιαδήποτε βελτίωση, μεταρρύθμιση ή επισκευή τυχόν γίνει στο μίσθιο από τον μισθωτή, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν θα θίγει τη στατική επάρκεια και τον φέροντα οργανισμό του κτηρίου και απαραίτητα μετά την έκδοση της τυχόν απαιτούμενης άδειας των αρμοδίων αρχών κατά τα παραπάνω. Θα παραμείνει δε σε όφελος του μισθίου μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης χωρίς δικαίωμα του μισθωτή προς αφαίρεση ή απαίτησή του προς αποζημίωση, ή αξίωσή του κατά τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, από τα οποία δικαιώματά του και αξιώσεις του.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, κατά τη λήξη ή τη λύση της μίσθωσης και την αποχώρησή του από το μίσθιο, ο μισθωτής δικαιούται να παραλάβει τα εγκατασταθέντα και ανήκοντα σ’ αυτόν έπιπλα, συσκευές, αντικείμενα κλπ, που μπορούν να αποκομισθούν χωρίς την παραμικρή βλάβη του μισθίου, υποχρεούμενος ταυτόχρονα να αποκαταστήσει με δαπάνες του τις ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στο μίσθιο από την αφαίρεση των ως άνω αντικειμένων.

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής (Δήμος) δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου, για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής.

Άρθρο 13ο
Απαγορεύεται ρητά η συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, η συστέγαση, η με οποιονδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη σαφή έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, που θα φέρει βεβαία χρονολογία.

Άρθρο 14ο
Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί κατά γράμμα όλες τις ισχύουσες Αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις που αφορούν την υγιεινή και τις περί κοινής ησυχίας διατάξεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, θα συνεπάγεται ακύρωση της σύμβασης.

Άρθρο 15ο
Κατά την ημέρα της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες πλειοδοτούν σε ΕΥΡΩ (€). Οι προσφορές αυτές γράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως από τους πλειοδότες δίπλα στα ονοματεπώνυμά τους οι οποίοι και υπογράφουν τα πρακτικά.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον καθένα που πλειοδοτεί και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Όταν κάποιος από τους συμμετέχοντες αναδειχθεί πλειοδότης σε ένα δημοτικό ακίνητο, δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε δημοπράτηση άλλου δημοτικού ακινήτου.

Άρθρο 16ο
Ο μισθωτής βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ρεύματος, νερού στην καταβολή των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού, κοινόχρηστων χώρων κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και στην πληρωμή δαπανών θέρμανσης και εκκένωσης βόθρου. Η υποχρέωση πληρωμής των αντίστοιχων δαπανών για το χώρο του κοινοτικού γραφείου (που παραμένει στη χρήση του Δήμου), ανήκει στο Δήμο Δωρίδος.

Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης να συνάψει με τη ΔΕΗ σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του και το ίδιο με τις λοιπές παροχές (ΟΤΕ, ύδρευση).

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της μισθώσεως επιβληθεί φόρος προστιθέμενης αξίας επί των μισθωμάτων και ο φόρος αυτός θα βαρύνει το μισθωτή.

Άρθρο 17ο
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης του μισθίου και των όρων της διακήρυξης ,τα οποία αποδέχονται πλήρως καθώς και αποδεικτικά (συμβάσεις κλπ) εμπειρίας τους σχετικά με τη διαχείριση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και χώρων εστίασης.

Άρθρο 18ο
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να δηλώσει αυτό προς την επιτροπή δημοπρασίας, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας τα νόμιμα παραστατικά, (σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εντολέα), γιατί αλλιώς θεωρείται ότι παίρνει μέρος στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 19ο
Μετά τη λήξη της δημοπρασίας, τα πρακτικά που συντάσσονται ατελώς, υπογράφονται από την επιτροπή δημοπρασίας, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. Επί των πρακτικών δημοπρασίας αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή.

Άρθρο 20ο
Η δημοπρασία θα επαναληφθεί σε περίπτωση κατά την οποία δεν παρουσιασθεί κανένας κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας (άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).

Άρθρο 21ο
Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου από τον μισθωτή, αυτός υποχρεούται να ειδοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο εγγράφως προ τριμήνου. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το έτος κατά το οποίο εγκατέλειψε το μίσθιο, ενώ η προκαταβολή που θα έχει κατατεθεί από τον ίδιο θα καταπέσει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 22ο
Η μη συμμόρφωση στους παραπάνω όρους αποτελεί λόγο διακοπής της σύμβασης άνευ αποζημιώσεως.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες: Π. Μηλιώνη
Τηλέφωνο: 2634350015 FAX: 2634051228

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ


Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

Τα παραλίμνια χωριά Δωρίδας ιδανικός προορισμός για τις μοτοσικλετιστές


Από τον Σύλλογο Πεντάπολης
 

Δεν είναι λίγες οι φορές που κομβόι μηχανών περνούν περιμετρικά της λίμνης. Η μικρή απόσταση από αστικά κέντρα όπως η Πάτρα αλλά και ο συνδυασμός με άλλους τουριστικούς προορισμούς όπως των Δελφών δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για μονοήμερες εκδρομές.      

Το road trip γνωρίζει ιδιαίτερη απήχηση σαν εναλλακτικός τρόπος διακοπών. Δηλαδή η περιήγηση χωρίς σαφή προορισμό και χρονοδιάγραμμα.   

Πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το είδος τουρισμού με την κατασκευή κιοσκ σε σημεία θέασης και χάρτη με πιθανές διαδρομές, ξενοδοχεία και σημεία για φαγητό και καφέ.      

Παρακάτω βλέπουμε ένα εκπληκτικό βίντεο που τραβήχτηκε με drone (κατευθυνόμενο ελικόπτερο). Αποτελεί δε την καλύτερη διαφήμιση, με μηδενικό κόστος, από όσες έχουν γίνει μέχρι τώρα για τις ομορφιές του τόπου μας. Αντίστοιχη αναφορά γίνεται και σε ιστότοπους μηχανοκίνητου αθλητισμού όπως οι παρακάτω με πολύ ωραίες φωτογραφίες.
Περιμένουμε τα άρθρα σας μέχρι 28 Ιουλίου. Γράψτε τις σκέψεις σας για οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Για την ιστορία, την τέχνη, τα προβλήματα, τον τόπο μας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Σύναξη Μητροπολιτών στο Τρίκορφο !

Οι Μητροπολίτες Φωκίδος, Πατρών, Ισπανίας, Βρεσθένης και Κερνίτσης στο Μοναστήρι του Νεκτάριου ΜουλατσιώτηΚατά την εορτή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Ιουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου, θα παραστούν στις εορταστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις στο Μοναστήρι του Τρικόρφου, ο Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Φωκίδος Θεόκτιστος, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης Ισπανίας Πολύκαρπος, ο Μητροπολίτης Βρεσθένης Θεόκλητος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Σάββατο 18 Ιουλίου 7.00 το απόγευμα Πολυαρχιερατικός Εσπερινός

Κυριακή 19 Ιουλίου 7.00 το πρωί Όρθρος και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τότε που ο Ηγούμενος π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ξεκίνησε το πολυδιάστατο έργο του Χριστού στο Τρίκορφο.

Συμπληρώνονται επίσης 20 χρόνια από τότε που πρωτοχτύπησε το μεγάλο καμπαναριό με τα 400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες και το οποίον θα ηχήσει και πάλι μετά την Θεία Λειτουργία την Κυριακή 19 Ιουλίου το πρωί. (Στο καμπαναριό θα ανέβουν 400 άτομα, όπου με το χέρι θα χτυπήσουν τα 400 σήμαντρα και εν συνεχεία θα χτυπήσουν και οι 62 καμπάνες).

Κατά την διάρκεια της Ιεράς Πανηγύρεως θα εκτεθούν σε προσκύνημα τα Ιερά Λείψανα του θαυματουργού Οσίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

Με χαρά σας προσκαλούμε να τιμήσουμε μαζί τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρώφ στις 18 και 19 Ιουλίου.

Εκ της Ιεράς Μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σαρώφ

www.gerontasnektarios.gr

Η ΦΙΛΟΘΕΗ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS!!!

Τα ανεπιτήρητα βοοειδή του Βασ. Θεοδωρόπουλου αλωνίζουν μέσα στο χωριό.

Ξέφραγο αμπέλι έχει γίνει η Φιλοθέη τον τελευταίο καιρό, με τα ανεπιτήρητα βοοειδή του γνωστού κτηνοτρόφου Βασ. Θεοδωρόπουλου του Τρύφωνα, να αλωνίζουν και να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στον οικισμό προκαλώντας, ζημιές στις περιουσίες των κατοίκων, καταστροφές σε πλατείες – πάρκα του χωριού, ενώ τα έκθετα περιττώματά τους να δημιουργούν κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων.

Στις τελευταίες τριάντα ημέρες, πάνω από δέκα φορές βρέθηκαν τα ζώα του, Β-Δ του οικισμού, ενώ αρχές Ιουλίου μπήκαν και στις αυλές των σπιτιών (Παντελή Φτωχογιάννη, Αθανασίου Σωτηρόπουλου, Οδυσσέα Κωσταρά…) προξενώντας ζημιές, σε οπωροκηπευτικά και δέντρα. Τα νεόφυτα δέντρα του Συλλόγου είναι απροστάτευτα, ενώ η συνεχής παρουσία των ζώων αυτών προκαλούν φόβο στα μικρά παιδιά του χωριού.

Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι και παρά τις γνωστές βιαιοπραγίες του ανεκδιήγητου αυτού κτηνοτρόφου σε βάρος του Προέδρου του χωριού και τις καταδικαστικές σε βάρος του αποφάσεις, δυστυχώς ακόμη, δεν έχει συμμορφωθεί και το χειρότερο να λέει "και τι έγινε, δε μου κάνουν τίποτα". Δυστυχώς, ο επί 25 χρόνια παρανομών Β. Θεοδωρόπουλος, ο οποίος αποτελεί μόνιμο κοινωνικό πρόβλημα για το χωριό, ζει σε βάρος του χωριού, απολαμβάνοντας τις πλουσιοπάροχες αγροτικές επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί άραγε ο κτηνοτρόφος αυτός να βρίσκεται υπεράνω των νόμων, να μένει ατιμώρητος και να είναι ασύδοτος? Τα ερωτήματα και τα γιατί για την στάση των δημοτικών αρχών, από το 2011 μέχρι σήμερα είναι πολλά. Ειδικότερα:

Πρώτον: Γιατί η τριμελής επιτροπή ελέγχου ζώων και αυθαίρετης βοσκής – όπως έχει οριστεί από τον Δήμο – δεν έχει προβεί στην καταμέτρηση των ζώων του στον στάβλο, για να διαπιστωθεί ότι, αρκετά από τα βοοειδή του δεν φέρουν ενώτια (παράβαση που τιμωρείται αυστηρά)?

Δεύτερον: Αν και το Δημοτικό Συμβούλιο του έχει επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 92.000€ (συννημένος πίνακας) σε επτά αποφάσεις του, μόνο τα μισά χρήματα έχουν βεβαιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία εσόδων, ενώ δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα Ευρώ. Τι έχει να πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος επί των οικονομικών θεμάτων και γιατί δεν κινούνται οι διαδικασίες δήμευσης των περιουσιακών του στοιχείων σύμφωνα και με τις νέες νομοθεσίες? Τα ερωτήματα είναι πολλά, αν και κατά πόσο είναι φορολογικά ενήμερος και αν έχει προχωρήσει σε ρυθμίσεις των οφειλών του με τον νέο νόμο προκειμένου να τύχει των αγροτικών επιδοτήσεων.

Τρίτον: Αν και με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου (τουλάχιστον 4 φορές) γιατί δεν έχουν ασκηθεί δικαστικές διώξεις σε βάρος του και δεν έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων?

Τέταρτον: Γιατί ο Δήμος να του χορηγεί άδεια εγκατάστασης βοσκής στα δημοτικά βοσκοτόπια – απαραίτητο δικαιολογητικό για να παίρνει τις πλουσιοπάροχες αγροτικές επιδοτήσεις – ενώ υπάρχει τρόπος να του το στερήσει, αρκεί να συμπληρωθεί ο κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων, με προσθήκη σχετικού άρθρου "ότι όσοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τον κανονισμό και υποτροπιάζουν, δεν θα τους χορηγείται άδεια χρήσης δημοτικού βοσκοτόπου, με απόφαση Δημάρχου".

Οι λύσεις υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει βούληση, σχέδιο και ανάληψη ευθύνης. Απορίας άξιον είναι ότι, αν και έχουν γίνει ουσιαστικές προτάσεις στον Δήμο για επίλυση του κοινωνικού αυτού προβλήματος, που βασικά στηρίζονται σε εφαρμογή του νόμου 4056/12 (άρθρο 17 περί διαχείρισης ανεπιτήρητων ζώων) και εφαρμογή του κανονισμού λειτουργίας των δημοτικών βοσκοτόπων (ο οποίος χρειάζεται βελτίωση), γιατί το πρόβλημα να διαιωνίζεται και ο ασύδοτος αυτός κτηνοτρόφος να μπορεί να αλωνίζει στην ΦΙΛΟΘΕΗ και να μην υπολογίζει κανέναν?

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ
Μέλος επιτροπής διαβούλευσης  Δ. Δωρίδος. 15-07-2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Επιβολή προστίμων αυθαίρετης βόσκησης στον κτηνοτρόφο (αγελαδοτρόφο) Βασίλειο Θεοδωρόπουλο του Τρύφωνα, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος.

α/α
Αριθμός Απόφασης
Δημοτικού Συμβουλίου
Χώρος – Χρόνος αυθαίρετης βοσκής
Πρόστιμο
( €)
1
268/2011
27/10/2011
Τρίκορφο
08-10-2011
4.000
2
6/2012
19-01-2012
Φιλοθέη
18-12-2011
8.000
3
167/2012
30-07-2012
Φιλοθέη
09-04-2012
16.000
4
293/2012
Φιλοθέη
25-07-2012
16.000
5
294/2012
14-12-2012
Φιλοθέη
19-10-2012
16.000
6
194/2013
07-10-2013
Φιλοθέη
18-09-2013
16.000
7
261/2014
10-11-2014
Φιλοθέη
05-11-2014
16.000
Σύνολο
92.000

Παρατηρήσεις:
  1. Αν και σε κάθε σχεδόν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εζητείτο η δικαστική δίωξη του, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα.
  2. Μέχρι το Πάσχα, ο Δήμος Δωρίδος (Τμήμα Εσόδων) είχε βεβαιώσει το ποσό των 32.000€ περίπου.
  3. Η Δημοτική αρχή του πρώην Δήμου Ευπαλίου περιόδου 2007 -2010 είχε επιβάλει πρόστιμα ύψους 42.000€, από τα οποία πληρώθηκαν τα 10.000€.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

ΜΑΙΟΣ 2015

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

«Κεραυνοί» Κωστοπαναγιώτου για την στάση συντρόφων σε Φωκίδα και Βουλή

Για όλους και για όλα μιλά έξω από τα δόντια, ο βουλευτής Φωκίδας του ΣΥΡΙΖΑ γιατρός Ηλίας Κωστοπαναγιώτου, σχολιάζοντας σε επιστολή του, όλη την τελευταία πολιτική και οικονομική επικαιρότητα που ταλανίζει τη χώρα και βέβαια την Κυβέρνηση και τους συντρόφους του.

Κάνει δριμύτατη κριτική εξαπολύοντας κεραυνούς τόσο στη Πρόεδρο της Βουλής Ζωή Κωνσταντοπούλου όσο και σε συντρόφους του βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.  

Καυστικός είναι ακόμα και για μερικούς συντρόφους του στη Φωκίδα με τις θέσεις που παίρνουν στα τελευταία γεγονότα και την πορεία των διαπραγματεύσεων στην Ευρώπη και την περίφημη υπογραφή συμφωνίας.

Όλη η ανοιχτή επιστολή του Ηλία Κωστοπαναγιώτου προς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη Φωκίδα.

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Εδώ και μερικές ημέρες, και ειδικότερα από την Παρασκευή 10/07/2015 έχουμε «πόλε­μο». Σιγή ασυρμάτου όμως δεν έχουμε, τ' ακούς Αποστόλη, Τάκη Μέγκο δεν έλαβα κανένα email αυτές τις μέρες, Ντίνα τηλέ­φωνό σου δεν έλαβα. Εγώ, όμως, επικοινω­νούσα, ο Άκης ο Κοϊβαρης ξέρει.

Στις αμέσως προσεχείς ημέρες πρέπει να απαντήσω με ένα «Ναι» ή ένα «Όχι» σε αυτά που υπογράψαμε στην χθεσινή Σύνοδο Κορυφής.

Σύντροφοι, την πολιτική ιδεολογία του καθενός την σέβομαι βαθύτατα, όποια και αν είναι αυτή, αυτό που ποτέ δεν δέχθηκα, σαν άνθρωπος και αριστερός πολίτης, είναι ο πολιτικάντικος καιροσκοπισμός, η πολιτική δειλία και η ανευθυνότητα.

Την Παρασκευή το βράδυ, από πλευράς Υπουργών και Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, συνά­ντησα τα παρακάτω:

1.   Από δύο συντρόφους το «Όχι». Σεβαστό. Αν όμως πρότειναν και εναλλακτική λύση θα ήταν πιο υπεύθυνο και ακόμα πιο σεβαστό το «Όχι» τους.

2.   Από τον τρίτο πολιτειακό θεσμό της χώρας την καιροσκοπική πολιτικάντικη δήλωση «Παρούσα». Το κράτος καιγόταν και η Ζωή είπε «τραβάτε εσείς και εγώ θα βλέπω».

3.   Βουλευτές, οι οποίοι «πήδηξαν μέσα στο πολιτικάντικο βρακοζώνι της Ζωής» όπως λέει και ο λαός της Φωκίδας, μεταξύ των οποίων και δύο, όμορου νομού, στους οποί­ους προσφεύγατε μέχρι τώρα για να σας λύσουν προβλήματα, παρ' όλο που είχατε τον δικό σας. (Τ' ακούς Τάκη Μέγκο)

4.   Κάποιοι άλλοι, από την πολλή τους αριστε­ροσύνη, δεν βρήκαν ούτε την πόρτα της Βουλής, και δεν ήρθαν, κρύφτηκαν στα ιδεολογικάντικα αριστερά τους λαγούμια. Αμό­λησαν μελάνι, όπως οι πολιτικάντικες σουπιές. Μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Κυριακάκης, στον οποίο συχνά απευθυνόσαστε για να σας λύσει προβλήματα, ενώ είχατε τον δικό σας.

5.   Δεκαπέντε (15) βουλευτές λένε «Ναι» και αμέσως μετά υπογράφουν κείμενο προς υποστήριξη του «Όχι», δηλαδή «και με τον Χωροφύλαξ και με τον Αστυφύλαξ», μόνο που δεν έχουν το θάρρος να πουν ξεκάθαρα την γνώμη τους. Επέλεξαν να είναι «αριστε­ροί τιμητές των πάντων».

6.   Ο Λαπαβίτσας μίλησε στην Κ.Ο. και του έβγαλα το καπέλο. Είπε ότι αν δεν πάμε στην δραχμή δεν σωζόμαστε με τίποτα και τον ρώτησαν αν έχουμε όμως σχέδιο για να πάμε, και η απάντησή του ήταν «Όχι». Τελικά ψήφισε «Παρών».

Τα μέτρα που μας προτείνουν είναι μέτρα μίσους, τιμωρίας και ταπείνωσης. Τι πρέπει να ψηφίσω τελικά, για τον κόσμο που μας εμπιστεύτηκε; Τι θα γίνει με τις καταθέσεις του, τις οποίες αποταμίευε δουλεύοντας μια ζωή; Την επόμενη μέρα τι θα βρει;

Στο περιθώριο της σύσκεψης της Κ.Ο. της Παρασκευής, ο Λεουτσάκος και ο Νταβανέλος ερωτήθηκαν από εμένα, «ποιος συνέτα­ξε αυτά που με βάλατε να λέω προεκλογικά; Εγώ έβγαλα το πρόγραμμα της Θεσσαλονί­κης ή η Νομαρχιακή Επιτροπή Φωκίδας; Πού είναι τα εναλλακτικά σχέδιά σας;»

Είναι έξω από την αριστερή μου πολιτική ιδε­ολογία η αγιοποίηση αρχηγών. Ούτε χειρα­ψία σε πολι­τική συγκέ­ντρωση δεν έχω κάνει με τον Τσίπρα.

Δεν με ενδιαφέρει σαν πολιτική οντότητα.

Με ενδιαφέ­ρει η Αριστε­ρά.

Είμαστε πάνω από 100 οι βουλευτές, που εκλέχθηκαν για πρώτη φορά, και οι οποίοι θέλουμε την γνώμη των Νομαρχιακών Επι­τροπών και όχι των οργάνων του κόμματος, με τα οποία δεν έχουμε σχέση. Αυτοί που σήμερα ταρακουνάνε το κόμμα, είναι αυτοί που λάμβαναν ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ μεταχείριση έως τώρα (Υπουργοί, Πρόεδροι της Βουλής, πρόεδροι επιτροπών, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και δεν συμμαζεύεται). Τα κάστρα μπορεί να πέσουν και από μέσα!

Ζητώ την προσωπική τοποθέτηση του καθενός σας. Ζητώ την γνώμη σας, την πολιτική απόφαση θα την πάρω.

Ο σύντροφός σας,

Γιατρός Κωστοπαναγιώτου
Που μαζί με εσάς κυνηγούσε ένα όραμα
με την Εντιμότητα και την Αξιοπρέπεια της
Αριστεράς

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ, ΤΟ "ΟΧΙ" ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΙ Η ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΛΙΤ

Του Γιάννη Κοτόφωλου *

Το ποσοστό του αποτελέσματος υπέρ του Όχι, στο δημοψήφισμα, μπορεί να μας ξάφνιασε όλους ή τουλάχιστον τους περισσότερους πολίτες και παρατηρητές των εξελίξεων τούτης της χώρας, αλλά δεν είναι και ιδιαιτέρως δυσερμήνευτο, εάν κανείς σκεφτεί σε περισσότερο βάθος τα πράγματα, τις συμπεριφορές κυρίως της πολιτικής και οικονομικής ελίτ του τόπου.
 
Υπάρχουν εξηγήσεις που αιτιολογούν την θορυβώδη αντίδραση στη συμφωνία με τους πιστωτές - εταίρους, όπως και το αντι-ευρωπαϊκό κλίμα που εκφράστηκε μέσα από το πολύχρωμο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Ο πρώτος λόγος, είναι το δηλητήριο που έχουν χύσει στην ελληνική κοινωνία τα περισσότερα κόμματα, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας του Αντώνη Σαμαρά. Η Ν.Δ., η οποία ήταν αυτή που παρέδωσε μετά από μία πενταετή διακυβέρνηση την ελληνική οικονομία σε βαθειά κρίση, το 2009, αντιπολιτεύτηκε άγρια στη συνέχεια την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και τις πρώτες προσπάθειες διάσωσης της καταρρέουσας οικονομίας, κηρύττοντας έναν εντελώς άγονο «αντι-μνημονιακό» αγώνα. Λειτουργώντας καιροσκοπικά, αντί η Ν.Δ. να ξεκαθαρίσει ότι ο δημόσιος τομέας της χώρας χρεοκόπησε και συνεπώς, να ξεκινήσει μια κοινή συναινέσει πανεθνική εκστρατεία οικονομικής εξυγίανσης και ανασυγκρότησης του τόπου με τη βοήθεια των Ευρωπαίων, αυτή σπαταλήθηκε άσκοπα στον μικροκομματικό ανταγωνισμό και τις σαθρές υποσχέσεις. Το αποτέλεσμα ήταν πρώτον η πολιτική αυτοδιάψευση του κ. Σαμαρά το 2012 (όπως συμβαίνει τώρα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με τον Αλέξη Τσίπρα), δεύτερον η διάσπαση του κόμματος του, αλλά και τρίτον - και κυριότερο – το συνειδησιακό ρήγμα με την Ευρώπη, από ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας. Αυτή ήταν η πιο βαριά συνέπεια… Ακόμη και το τελευταίο εξάμηνο της θητείας Σαμαρά, ξαναζήσαμε την «υπόσχεση» ότι θα καταργούσαμε πάραυτα το Μνημόνιο και θα πετούσαμε το ΔΝΤ στη θάλασσα!

Ο δεύτερο λόγος, για να δούμε πως μπόρεσε να αναπτυχθεί αυτή η διάρρηξη των συνειδήσεων της πλειοψηφίας με την Ευρώπη και πως η ελληνική κοινωνία «αγόρασε» τόσο εύκολα τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της σημερινής κυβερνητικής συμμαχίας, είναι η συμπεριφορά της οικονομικής ελίτ του τόπου. Η οικονομικά άρχουσα τάξη αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά κατώτερη των περιστάσεων, αδιαφορώντας ή αδυνατώντας να εκτιμήσει τους τεράστιους οικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους που διέτρεχε η Ελλάδα. Πρόταξε, όλα τα τελευταία χρόνια, αλλά και την πιο πρόσφατη κρίσιμη περίοδο, το προσωπικό και το στενά επιχειρηματικό της συμφέρον, πάνω από οποιοδήποτε άλλο εθνικό και συλλογικό συμφέρον. Παρέμεινε αδιόρθωτα προσκολλημένη στις πελατειακές της σχέσεις με την εξουσία, στο καταναλωτικό μοντέλο, στην προσέγγιση και τον προσεταιρισμό των ανθρώπων της νέας πολιτικής τάξης πραγμάτων, ανεξαρτήτως των αρχών και των στόχων που αυτοί είχαν. Η εγχώρια οικονομική ελίτ δεν υπερασπίστηκε ποτέ στο σύνολο της και με συνέπεια τον ευρωπαικό προσανατολισμό (οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό) της Ελλάδας. Αντιθέτως, μάλιστα, ένα μικρό κομμάτι της πριμοδότησε και την καμπάνια της δραχμής!

Ο τρίτος λόγος αφορά στα λάθη και τις παλινωδίες των Ευρωπαίων εταίρων (αλλά για αυτά δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουμε). Υπήρξαν φάσεις που η ελληνική κρίση επιτάθηκε, εξαιτίας της ανεπάρκειας των ηγεσιών της Ευρώπης να δράσουν άμεσα και αποφασιστικά.
 
* Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας είναι με την Κυβέρνηση για την νέα συμφωνία

Μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ Φωκίδας με δήλωσή τους συντάσσονται με τους χειρισμούς της Κυβέρνησης για την νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη δήλωση μεταξύ άλλων υπογράφουν και οι Δημήτρης Κοϊβαρης, Ιωάννης Αγγελέτος και Γιώργος Αρτινόπουλος.
Ο Δ. Κοϊβαρης είναι ο επικεφαλής της Ν.Ε. Φωκίδας του κόμματος, ο Ιωαν. Αγγελέτος είναι Περιφερειακός Σύμβουλος και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας στις προ έτους εκλογές και ο Γ. Αρτινόπουλος είναι Δημοτικός Σύμβουλος Δωρίδας και υποψήφιος Δήμαρχος πέρυσι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα των στελεχών που υπογράφουν τη δήλωση προέρχονται από τον Δήμο Δωρίδας.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
Έγινε μεγάλη προσπάθεια, ώστε η κυβέρνηση της Αριστεράς να είναι μία παρένθεση στην ιστορία της Ευρώπης. Η απόπειρα πραξικοπήματος που εξελίχθηκε τις τελευταίες μέρες στο τρίγωνο Βερολίνο-Βρυξέλλες-Αθήνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να βρει συνενόχους της μαχόμενης αριστεράς ούτε πρέπει να αφήσουμε το ιδεολογικό πρόσημο των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας, στους οποίους η αριστερά πάντα πρωτοστατούσε, να γίνει εργαλείο στους εμπνευστές της εκτροπής.

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έδωσε μια τιτάνια μάχη κόντρα σε θεούς και δαίμονες και πέτυχε να στεριώσει συμμαχίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο που αποτελούν παρακαταθήκη για το μέλλον τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρώπης. Παρόλο που, στα πλαίσια του ανοιχτού οικονομικού πολέμου, μας επιβλήθηκαν δυσβάστακτα μέτρα από τους δανειστές.
Μια προσωρινή ελπίζουμε παρέκκλιση τόσο από το πρόγραμμα όσο και από το ιδεόγραμμα της Ριζοσπαστικής Αριστεράς δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή ώστε να παραδώσουμε τον λαό μας ξανά στους ενόχους της καταστροφής.

Η μάχη είναι δύσκολη αλλά και ο πόλεμος δεν χάθηκε και όπως λέει και ο ποιητής «άμα στη μάχη πας για να πεθάνεις στρατιώτη μου για πόλεμο δεν κάνεις».
Είναι προφανές ότι σε αυτή την μάχη δεν περισσεύει κανείς, ο πρωθυπουργός και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνοι που έχουν την προίκα της εμπιστοσύνης των Ελλήνων Πολιτών και αυτό ούτε να αλλάξει μπορεί ούτε να παρερμηνευθεί.
Σε αυτή τη λογική συντασσόμαστε με την Ελληνική Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό αρκεί να μην χαθεί ο στόχος μας: Η κοινωνική δικαιοσύνη, η ανακατανομή των βαρών σε βάρος του πλούτου, η μέριμνα για τους αδύναμους, οι δημοκρατικές τομές στην κρατική μηχανή, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη, το χτύπημα της διαπλοκής και της διαφθοράς κ.ά.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε, παρά τις δυσκολίες.
Αρκεί να μείνει όρθια και ενωμένη η κυβέρνηση της αριστεράς.


ΚΟΪΒΑΡΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΒΙΑΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ  ΓΙΑΝΝΗΣ
ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΤΑΚΗΣ
ΛΑΚΑΦΩΣΗ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΙΩΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑΣ  ΤΑΚΗΣ
ΛΩΛΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΛΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΣΣΙΔΑΚΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ