Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Η Ασπασία Μανδρέκα στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος

Είναι μια ιδιαίτερη τιμή για τη βουλευτή Φωκίδας
Στην ενδεκαμελή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την
Αναθεώρηση του Συντάγματος, της οποίας προϊσταται ο Πρωθυπουργός, τοποθετήθηκε η Βουλευτής Φωκίδας, Ασπασία Μανδρέκα.

Υπό το θεσμικό και πολιτικό καθεστώς του Συντάγματος του 1975, η Χώρα μας και ο Λαός της έχουν βιώσει την μακροβιότερη και σταθερότερη δημοκρατική διακυβέρνηση στην συνταγματική ιστορία τους. Τούτο και μόνο αναδεικνύει αφενός την κανονιστική αξία του Συντάγματος του 1975 και την ανάγκη υπεράσπισης στο μέλλον των βασικών χαρακτηριστικών του, για την περαιτέρω εμπέδωση της Δημοκρατίας μας. Και, αφετέρου, την κατεύθυνση την οποία πρέπει να ακολουθούν οι διαδικασίες αναθεώρησής του, ώστε να μην αλλοιώνεται η θεσμική και πολιτική φυσιογνωμία του, αλλά, όλως αντιθέτως, να προσαρμόζεται καταλλήλως στις αενάως μεταβαλλόμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Αυτή ακριβώς την υπεύθυνη λογική φιλοδοξεί να υπηρετήσει και η επεξεργαζόμενη από την Επιτροπή πρόταση Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία είναι προϊον και απόσταγμα ενός μακροχρόνιου διαλόγου τόσο με την πολιτική κοινωνία όσο και με την κοινωνία των πολιτών.

Η πρόταση της Επιτροπής συνιστά την αφετηρία της τέταρτης αναθεώρησης του Συντάγματος και θα ολοκληρωθεί με χρονικό ορίζοντα το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου της Βουλής, κατά πλήρη σεβασμό των διατάξεων του άρθρου 110 του Συντάγματος, όπως, άλλωστε, συνέβη και με τις τρεις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που την διαφοροποιεί, κατά κύριο λόγο, από αυτές, είναι το γεγονός ότι συντελείται στο τέλος της βαθειάς κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας μετά το 2009 και η οποία είχε, δυστυχώς, αρνητική επιρροή και στους θεσμούς που οργάνωσε το Σύνταγμά μας.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή ήδη εργάζεται τάχιστα πάνω στους εξής άξονες για την αναθεώρηση των αντίστοιχων διατάξεων.

Α. Θεσμοθέτηση πρόσθετων εγγυήσεων για την προστασία της Εθνικής μας ταυτότητας και της Ελληνικής γλώσσας.

Β. Περαιτέρω θωράκιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και, ιδίως, εκείνα που αφορούν:

1. Τον τρόπο λειτουργίας των ηλεκτρονικών ΜΜΕ.

2. Την παιδεία, ώστε η Χώρα μας να αποτελέσει κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή μας.

3. Την ιδιοκτησία, προεχόντως δε την ακίνητη.

4. Το περιβάλλον, ώστε να τονωθούν η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής.

Γ. Δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία των Πολιτικών Κομμάτων και εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εχέγγυα – αλλά και επιφόρτισή τους με τις ανάλογες υποχρεώσεις – ώστε να συμβάλλουν πραγματικά στην υπεράσπιση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Με παράλληλη ενίσχυση των οικονομικών τους και των οικονομικών των προσώπων που μετέχουν στο δημόσιο βίο, μελών τους ή μη.

Δ. Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των θεσμών άμεσης δημοκρατίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το θεσμό του δημοψηφίσματος.

Ε. Εξορθολογισμός του τρόπου λειτουργίας της Εκτελεστικής Εξουσίας κι ενίσχυση των αντίστοιχων θεσμικών αντιβάρων, κυρίως μέσα από:

1. Την αποκατάσταση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του με παράλληλη αλλαγή του καθεστώτος εκλογής του ώστε να διαθέτει την αναγκαία προς τούτο δημοκρατική νομιμοποίηση.

2. Την κατάλληλη πρόβλεψη της οργάνωσης και λειτουργίας της Κυβέρνησης και οριοθέτηση των σχέσεων της με τη Νομοθετική εξουσία και τους Βουλευτές. Καθώς και μέσα από τον περιορισμό της διάρκειας των θητειών των κορυφαίων οργάνων της.

3. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών προς τη κατεύθυνση της διευκόλυνσης εκπλήρωσης της αποστολής τους.

ΣΤ. Ενίσχυση της Νομοθετικής Εξουσίας κατά την άσκηση του νομοθετικού της έργου και του κοινοβουλευτικού της έργου, κυρίως μέσα από:
 1. Την περαιτέρω εμπέδωση της σταθερότητας του εκλογικού συστήματος και τη θέσπιση ρυθμίσεων που διευκολύνουν την εξάντληση της συνταγματικώς προβλεπόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου.
 2. Τη λεγόμενη μείωση του αριθμού των βουλευτών και τον περιορισμό του ειδικού προστατευτικού καθεστώτος που τους διέπει, στα όρια όπου τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για την επιτέλεση των συνταγματικώς προσδιορισμένων καθηκόντων τους.
 3. Την υιοθέτηση ρυθμίσεων που καθιστούν ουσιαστική τόσο την άσκηση του νομοθετικού και του κοινοβουλευτικού έργου των Βουλευτών όσο και την απρόσκοπτη επικοινωνία της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών.

Ζ. Παγίωση της Ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, κυρίως μέσα από:

1. Την εκ βάθρων αλλαγή του καθεστώτος της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών.

2. Την απεξάρτηση του τρόπου εκλογής της ηγεσίας της από την επιρροή της Εκτελεστικής Εξουσίας.

3. τη θεσμοθέτηση Συνταγματικού Δικαστηρίου με αμιγώς δικαστική σύνθεση.

4. τη σαφή οριοθέτηση της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου της Επικρατείας και Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η. Αναμόρφωση των διατάξεων του Συντάγματος που αφορούν την οικονομία και τον κρατικό παρεμβατισμό:

1. Να ενισχυθεί, πάντοτε μέσα στα όρια της Συνταγματική νομιμότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία και να αποκτήσει η κρατική παρέμβαση πραγματική αναπτυξιακή νοοτροπία.

2. Να επιλύονται, το ταχύτερο δυνατό, οι σχετικές διαφορές από τη Δικαιοσύνη προς διευκόλυνση των εκάστοτε νομίμως εκδηλούμενων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Ειδικότερα, στη Βουλευτή Φωκίδας έχει ανατεθεί η μελέτη και οι προτάσεις σχετικά με το κεφαλαιώδους σημασίας θέμα υπό το στοιχείο Ε. που αφορά, όπως προαναφέρθηκε, στην λειτουργία της Εκτελεστικής Εξουσίας, στο ρόλο και την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, στη θητεία του Πρωθυπουργού, στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, κ.λ.π.

Στην Επιτροπή για την Αναθέωρηση του Συντάγματος συμμετέχουν οι νομικοί: Προκόπης Παυλόπουλος, Καθηγητής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κωνσταντίνος Τζαβάρας, Αναστάσιος Νεράντζης, Ασπασία Μανδρέκα, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Κωνσταντίνος Κουτσογιαννακόπουλος, Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Σπυρίδων Ταλιαδούρος, Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και Φωτεινή Αραμπατζή,

Και τώρα οι δυό τους στο... κάμπο Μόρνου Δωριείς Μανάγουλης - Aπόλλων Ευπαλίου

Του Τάσου Τσόλκα


 

Το μεγάλο ντέρμπυ των αήττητων και πρωτοπόρων Απόλλωνα Ευπαλίου και Δωριέων Μανάγουλης δεσπόζει στους αγώνες  της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας Φωκίδας.

Οι δύο ομάδες της Δωρίδας είναι αήττητες με μία ισοπαλία εκτός, ο Απόλλων στην Άμφισσα με τον Αμφισσαϊκό 2-2 και οι Δωριείς στην Ιτέα με τον Αστέρα 0-0.
Όμως και οι δύο, για τους αγώνες αυτούς, έχουν εκφράσει έντονα παράπονα για την διαιτησία.

Παράλληλα και άλλες δύο ομάδες της Δωρίδας , η Ένωση Γλυφάδας και  ο Δωρικός Μαλαμάτων δίνουν το δικό τους ντέρμπυ .

Αντίθετα η Τολοφώνα Ερατεινής δίνει δύσκολο εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Ιτέας.

Ντέρμπυ όμως έχουμε και στο πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας όπου συναντώνται ο Ηρακλής Μοναστηρακίου με τον Αετό Λιδωρικίου  σήμερα Σάββατο  στις 15:00 στο γήπεδο των Μαλαμάτων.

Αναλυτικά οι αγώνες της 6ης αγωνιστικής στην Α΄Κατηγορία και τα γήπεδα που θα γίνουν :

ΣΑΒΒΑΤΟ    29/11/2014       

15:00     ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ                   Γήπεδο Δεσφίνας
15:00     ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ –ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ  ΓΡΑΒΙΑΣ                Γήπεδο Χρισσού
15:00     ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  – ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ              Γήπεδο ΕΠΣΦ Άμφισσας
15:00     ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ – ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ                    Γήπεδο Ιτέας

ΚΥΡΙΑΚΗ     30/11/2014        
12:30     ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ              Γήπεδο Μαλαμάτων
15:45     ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ          Γήπεδο Μαλαμάτων

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ  5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ           21  -  4              13
ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ        18  -  3              13
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ                         8  -  1              13
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ                         15  -  7              13
ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ              10  -  3              12
ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                  10  - 10              6
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ         4  -  8                 6
ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ                   6  -  8                5
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ          5  -  16               4
ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ        5  -  12               1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ           2  -  16               0
ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ             3  -  15              -2

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Η Στέλλα Πριοβόλου Πρόεδρος Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Ποιες είναι οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας για τις αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία

Ορίσθηκε από τον υπουργό Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο η Ολομέλεια του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Π.Δ.Ε.), το οποίο στην πρώτη της συνεδρίαση θα  ασχοληθεί αποκλειστικά με τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόεδρος του Σ.Π.Δ.Ε ορίστηκε η Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Στέλλα Πριοβόλου από το Ευπάλιο.

Ειδικότερα η σύνθεση του ΣΠΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, έχει ως εξής:

1. Στέλλα Πριόβολου, Ομότιμη Καθηγήτρια Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Δήμητρα Ντέρτσου, Υπάλληλος Διεύθυνσης Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων - Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών, ως εκπρόσωπος Υπουργείου Οικονομικών με αναπληρωματική την Ειρήνη Ανδριοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτης Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου
Οικονομικών.

3. Ευδοκία Καρδαμίτση, Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως εκπρόσωπος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αναπληρωματικό τον Ανδρέα Παπαδαντωνάκη, Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Σωτήρης Γκλαβάς, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Ηρακλής Δρούλιας, Πρόεδρος Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

6. Αθανάσιος Φαλούκας, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β ́ Αθήνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό τον Βασίλειο Σαμαρά, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

7. Ευστράτιος Χατζηδημητρίου, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθήνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό τον Γεώργιο Γκάρτζιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας.

8. Αθανάσιος Οικονομόπουλος, Διευθυντής 46ου Γενικού Λυκείου Αθήνας, Διευθυντής σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Μπαζάκα, Διευθυντή 1ου Γενικού Λυκείου Βριλησσίων.

9. Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος, Διευθυντής 144ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας, Διευθυντής σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό τον Σπυρίδωνα Χαλεπλή, Διευθυντή 4ου Δημοτικού Σχολείου Μελισσίων.

10. Κωνσταντίνος Καλτσάς, Σχολικός Σύμβουλος Ηλεκτρολόγων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ ́ Αθήνας, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό τον Ευάγγελο Κανίδη, Σχολικό Σύμβουλο Πληροφορικής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ ́ Αθήνας.

11. Θεόδωρος Γούπος, Σχολικός Σύμβουλος 19ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σχολικός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αναπληρωματικό το Παναγιώτη Γαλάνη, Σχολικό Σύμβουλο 17ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας.

12. Ανδριανός Μουταβελής, Σχολικός Σύμβουλος 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής καιΕκπαίδευσης, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, με αναπληρωματικό το Γεώργιο Τζίμα, Σχολικό Σύμβουλο 2ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

13. Νίκος Παπαχρήστος, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), με αναπληρωματικό τον Νικηφόρο Κωνσταντίνου, μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

14. Γιώργος Αλεβυζάκης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), με αναπληρωματικό τον Βασίλη Τζαφά, Ταμία Δ.Σ. Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ).

15. Θανάσης Κικινής, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), ως εκπρόσωπος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), με αναπληρωματικό τον Τριαντάφυλλο Οικονόμου, Ταμία Δ.Σ. Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

16. Σταύρος Πετράκης, Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), ως εκπρόσωπος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ), με αναπληρωματικό τον Νίκο Φασφαλή, Οργανωτικό Γραμματέα Δ.Σ. Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ).

17. Νίκος Παΐζης, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Πολυδωρόπουλο.

18. Γιώργος Χριστόπουλος, ως εκπρόσωπος Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), με αναπληρωματικό τον Χρήστο Σαρρή.

19. Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος, Μαθητής Γενικού Λυκείου Καπανδριτίου, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Εφήβων, με αναπληρωματικό τον Γεώργιο - Ραφαήλ Πισσάνη, Μαθητή Γενικού Λυκείου Ασπροπύργου.

20. Ελένη Παρτάλη, Μαθήτρια Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Τσοτυλίου, ως εκπρόσωπος της Βουλής των Εφήβων, με αναπληρωματική τη Νικολέτα - Σταματίνα Δούβα, Μαθήτρια 1ου Γενικού Λυκείου Βύρωνα.

21. Νίκος Φωτόπουλος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με αναπληρωματικό τον Χρήστο Γούλα, Διευθυντή ΚΑΝΕΠ-ΙΝΕ / ΓΣΕΕ.

22. Χριστίνα Σταυροπούλου, Οικονομολόγος, Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ, ως εκπρόσωπος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), με αναπληρωματική την Αχιλλεία Ρήγα, Κοινωνιολόγο, Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ.

23. Δημήτρης Μπράτης, Μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ, ως εκπρόσωπος Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), με αναπληρωματική την Ζέττα Μελαμπιανάκη, Μέλος Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.

24. Ελένη Μακρή – Θεοδώρου, Βουλευτής Φθιώτιδας, ως εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας, με αναπληρωματικό τον Απόστολο Παπακωνσταντίνου, τ. Διευθυντής Δ.Ε.

25. Παύλος Χαραμής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εκπρόσωπος Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ), με αναπληρωματικό το Ζήση Καπράνα, Δάσκαλο.

26. Αγνή Σμπόνια, Δασκάλα – Εκπαιδευτικός ΠΕ70,ως εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, με αναπληρωματικό το Στέλιο Δασκαλάκη, Εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ11.

27. Ελένη Νικολούδη, Εκπαιδευτικός, ως εκπρόσωπος Ανεξάρτητων Ελλήνων, με αναπληρωματικό το Δημήτριο Αδόργιαστο.

28. Ευστράτιος Γροσομανίδης, ως εκπρόσωπος Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, με αναπληρωματικό το Γεώργιο Παπαγεωργίου.

29. Μάρκος Κλωνιζάκης, Εκπαιδευτικός 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου, ως εκπρόσωπος ΔΗΜΑΡ, με αναπληρωματικό το Χρήστο Παύλο, Εκπαιδευτικό ΕΠΑΛ Αγ. Αναργύρων.

30. Κώστας Ντίνας, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως εκπρόσωπος Του Ποταμιού, με αναπληρωματική τη Φωτεινή Λεομπίλλα, Κοινωνιοθεραπεύτρια – streetworker ΚΕΘΕΑ-ΕΞΕΛΙΞΙΣ.

31. Δημήτριος Τσιαντής, Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα, ως εκπρόσωπος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο Λυκόβρυσης Πεύκης.

32. Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, ως εκπρόσωπος Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), με αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Αγοραστό, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.

33. Ιωάννης Λυμβαίος, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), ως εκπρόσωπος Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), με αναπληρωματικό τον Ιωάννη Γιάλλουρο, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.)


Οι προτάσεις του Υπουργείου Παιδείας
για τις αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία


Ο υπουργός παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος παρουσίασε τις προτάσεις για τις αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν στα δημοτικά σχολεία.

Σύμφωνα με τις προτάσεις του υπουργείου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την δυνατότητα να συνδιαμορφώνουν την εκπαιδευτική ύλη. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου και δημιουργούνται συνθήκες ξεκούρασης και παιχνιδιού για τους μικρούς μαθητές.

Συγκεκριμένα, η πρόταση του υπουργείου Παιδείας που παρουσιάστηκε και θα τεθεί σε διαβούλευση αφορά:

• Την καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων βιωματικής μάθησης και διαδραστικής διδασκαλίας που προτρέπουν σε ενεργητική συμμετοχή (διαθεματική προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων, ερευνητική δράση, διδασκαλία σε ομάδες).

• Τον εξορθολογισμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.

• Την εμπέδωση των διδακτικών αντικειμένων στο σχολείο και τον συσχετισμό τους με την κοινωνική ζωή.

• Την αναβάθμιση του ρόλου και του έργου των εκπαιδευτικών.

• Την καλλιέργεια και την κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων της εθνικής κατάρτισης.

• Την ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, της κριτικής ικανότητας, της επεξεργασίας βιωμάτων, συναισθημάτων και αξιών και την αξιοποίησή τους στη διαχείριση προβλημάτων και την εξεύρεση λύσεων.

• Τη δεξιότητα στις διαδικασίες επικοινωνίας, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, διαχείρισης της καθημερινότητας και των προβλημάτων σε έναν διαρκώς εναλλασσόμενο κόσμο.

• Την πιστοποίηση στην ξένη γλώσσα και στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή με την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών στο Γυμνάσιο.

• Την ενίσχυση της λειτουργικής και διοικητικής αυτοτέλειας των σχολικών μονάδων.

• Την έμφαση στον σχολικό αθλητισμό και τη φυσική αγωγή.

• Τη σταδιακή γενίκευση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), δημιουργώντας σχολεία ανοιχτά στην καινοτομία και την αυτενέργεια.

• Τη δημιουργία των προϋποθέσεων της κατανόησης του φαινομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΡΟΥΣΗΣ

Του Γιάννη Κοτόφωλου * 

Τα όσα περίεργα, στυφά, αλαζονικά και αλόγιστα εκφράζει η στάση της τρόικα απέναντι στην Ελλάδα, σε μία ακόμη διαπραγμάτευση μετά από έξη χρόνια κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, εμπεριέχουν επί της ουσίας ένα διπλό πολιτικό μήνυμα: 

το πρώτο αφορά στην ελληνική πολιτική τάξη, η οποία θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συμπαγής και

το δεύτερο, ότι οι Βρυξέλλες και κυρίως βεβαίως το Βερολίνο, επιμένουν σε μία πολιτική αδιέξοδη, η οποία θα βυθίσει στο σκοτάδι σημαντικά κομμάτια του Νότου και αυτό δεν μπορεί να μην έχει τότε σημαντικές πολιτικές συνέπειες στην Ευρωζώνη. 


Η διαρκής άνοδος της κας Λεπέν, για παράδειγμα, είναι πολύ χαρακτηριστική ένδειξη, για το τι μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την ελληνική πολιτική τάξη, νομίζω ότι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες είναι εξαιρετικά ευανάγνωστα και δεν χρειάζονται πολλές ερμηνείες.

Το Βερολίνο (κυρίως), η Φρανκφούρτη και οι Βρυξέλλες, μεταδίδουν απόλυτα ότι δεν ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ούτε για το εάν σήμερα είναι η μία ή αύριο η άλλη κυβέρνηση.

Το μήνυμα είναι σαφές: ότι και να γίνει, με όποιον και να καθίσουμε στο τραπέζι, σήμερα ή αύριο, εμείς θα επιβάλουμε τους όρους μας! Εάν δεν σας αρέσει σηκώστε εσείς την ιστορική απόφαση, να περάσετε έξω και οι αγορές σας περιμένουν…

Το ίδιο αδιέξοδο, όμως, δείχνει και το σκηνικό όσον αφορά στην εξέλιξη της Ευρώπης συνολικά. Η αδυναμία εξόδου από την παρατεταμένη κρίση, μετά από τόσα χρόνια, αναδεικνύει την πολιτική ανεπάρκεια των ηγεσιών της.

Το αυστηρό δόγμα της Γερμανίας, ειδικότερα, διαψεύδεται οικτρά και οδηγεί και την ίδια πλέον στην ύφεση, την ώρα που οι ΗΠΑ επιλύουν τα δικά τους προβλήματα.

Δυστυχώς, ωστόσο, τίποτε δεν φαίνεται να αλλάζει και αυτό αυξάνει αναμφίβολα τους κινδύνους αποσταθεροποίησης στην Ευρωζώνη. Ένα σκηνικό πολιτικής παράκρουσης…


 * Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο ΔΗΜΟΣΙΟ στη Φωκίδα

Να ένας τρόπος για να αποδιοργανωθεί μια απεργία ενώ θα λέμε ότι την οργανώνουμε

Σύμφωνα με ανάρτηση στον ηλεκτρονικό τύπο της 25ης Νοεμβρίου, πληροφορηθήκαμε ότι μια μέρα πριν την απεργία της 27ης Νοεμβρίου ότι η ΑΔΕΔΥ διοργανώνει σύσκεψη με τα ΔΣ των πρωτοβάθμιων σωματείων του δημοσίου με θέμα τον συντονισμό μπροστά στην επικείμενη απεργία. Στην σύσκεψη αυτή θα παραβρισκόταν και ο Αντιπρόεδρος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ Μάριος Κρητικός και μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ (παρεμπιπτόντως το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να έχει Αντιπρόεδρο) .

Αναρωτιόμαστε τα εξής:

Υπάρχει ΔΣ πρωτοβάθμιου σωματείου που να συζήτησε επί της συγκεκριμένης πρόσκλησης και να αποφάσισε την συμμετοχή του;

Αν υπάρχουν τέτοια σωματεία, γιατί δεν έχουν ενημερωθεί ΟΛΑ τα πρωτοβάθμια σωματεία του νομού επισήμως από την ΑΔΕΔΥ; Και όταν λέμε ενημέρωση δεν εννοούμε ενημέρωση τηλεφωνικά, θα έρθει κάποιος από την ΑΔΕΔΥ να μιλήσει, έλα κι εσύ..

Πιστεύει η ΑΔΕΔΥ πραγματικά ότι με τέτοιου τύπου συσκέψεις, μια μέρα πριν την απεργία, οργανώνεται η απεργία και συμβάλλουμε στην επιτυχία της;

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΑΔΕΔΥ πετάει τέτοια πυροτεχνήματα. Δεν είναι λίγες οι φορές που εξήγγειλε απεργίες το βράδυ για να πραγματοποιηθούν το επόμενο πρωί. Τέτοιες κινήσεις, όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην επιτυχία της απεργίας αλλά συμβάλλουν στην απογοήτευση και στην οπισθοχώρηση. Πώς άραγε συμβάλλει μια τέτοια σύσκεψη στην επιτυχία της απεργίας, όταν διοργανώνεται μια μέρα πριν και τα ΔΣ των σωματείων δεν έχουν συζητήσει γι αυτή ( αν και εφόσον είχαν ενημερωθεί).Τέτοιες διαδικασίες εκτιμά η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ ότι θα βοηθήσουν στην ανασύνταξη του κινήματος ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο και τέτοιες διαδικασίες οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα; Μήπως τελικά αυτές οι συσκέψεις καλούνται μόνο για να κάνουν μια περατζάδα τα στελέχη της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ και κυρίως των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για να προετοιμάσουν τον νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό; Μήπως θέλουν αντί να χρησιμοποιήσουν την απεργία σαν όπλο στα χέρια των εργαζόμενων για την αντεπίθεσή τους στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική , να τη χρησιμοποιήσουν σαν επικοινωνιακό τρυκ;

Ας υποθέσουμε όμως ότι εγκαίρως είχαν κληθεί τα ΔΣ και η σύσκεψη. Σε ποια γραμμή πάλης θα μας καλούσε η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ, με την στήριξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παλέψουμε; Στη γραμμή αναγνώρισης του χρέους την οποία όλες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις πλην των δυνάμεων του ΠΑΜΕ έχουν αποδεχτεί; Στην γραμμή εξυπηρέτησης της υγιούς επιχειρηματικότητας (ωραίο όνομα για να αποκαλείς τα ίδια μονοπώλια που σήμερα τάχα δεν είναι και τόσο υγιή). Στην γραμμή στήριξης της ανταγωνιστικότητας και των κερδών των μονοπωλίων που τσάκισε το εισόδημα των εργαζόμενων; Στην γραμμή της στήριξης του Ευρωμονόδρομου; Αυτή είναι η γραμμή που ακολουθεί τόσα χρόνια η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ και οδήγησε τους εργαζόμενους στο να βρεθούν απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν την λαίλαπα των αντιλαϊκών μέτρων τον καιρό της κρίσης. Αυτή είναι η γραμμή, αυτές είναι οι πρακτικές που σκοπό έχουν να οδηγήσουν το κίνημα σαν ώριμο φρούτο, στην αγκαλιά της κυβερνητικής εναλλαγής και της λογικής του μικρότερου κακού, που καταλήγει πάντα μεγαλύτερο.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να γυρίσουν την πλάτη τους σε αυτές τις λογικές Καμιά ανοχή- καμιά αναμονή σε παλιούς και νέους κυβερνητικούς σωτήρες! Οι εργαζόμενοι έχουν κάθε λόγο να συσπειρωθούν με το ΠΑΜΕ ακόμα κι αν δεν συμφωνούν σε όλα μαζί του, όπως απέδειξε περίτρανα και το συλλαλητήριο της 1ης Νοέμβρη που τράνταξε την Αθήνα, με την συμμετοχή πάνω από 1025 συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρωτοβάθμιων σωματείων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών.

Καμία έκπτωση στις ανάγκες και τα δικαιώματα μας!

Να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, κόντρα στην ΕΕ και τα μονοπώλια!

ΠΑΜΕ  ΦΩΚΙΔΑΣ

Καταιγισμός… έργων μέσα στο 2015 προγραμματίστηκαν για τη Δωρίδα

Μέσα από το Τεχνικό Πρόγραμμα που αποφάσισε ο Δήμος Δωρίδας και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο θα υλοποιηθούν μια σειρά από σημαντικά έργα που έχουν κριθεί απαραίτητα να γίνουν.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα έργα που θα εκτελεστούν στη Δωρίδα τον επόμενο χρόνο 2015 είναι τα εξής:
 • Μεταφορά στερεών αποβλήτων από Νήσο Τριζόνια ΔΕ Τολοφώνος, προϋπολογισμός 21.000 ευρώ
 • Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 66.000 ευρώ
 • Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από ΔΕ Βαρδουσίων, προϋπολογισμός 20.000 ευρώ
 • Εργασίες μέτρησης κατανάλωσης παροχών ύδρευσης ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 24.500 ευρώ
 • ΕΠ Θεσσαλία – Στερεά – Ήπειρος, Βελτίωση ύδρευσης Τ.Δ. Ελαίας, προϋπολογισμός 281.401 ευρώ
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης στα Δ.Δ. Τρικόρφου – Σεργούλας (Άνω Σεργούλας) – Φιλοθέης και Κλήματος (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 320.864 ευρώ 
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ανακαίνιση και αναβάθμιση εξωτερικών υδραγωγείων των Δ.Δ. Μανάγουλης, Μαλαμάτων και Καστρακίου του Δήμου Ευπαλίου (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 648.011 ευρώ
 • ΕΣΠΑ: Δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Δήμου Τολοφώνος Α.Μ. 17/2009, προϋπολογισμός 23.456 ευρώ
 • Βελτίωση δικτύου ύδρευσης ΔΕ Λιδωρικίου (Μαλανδρίνο, Αμυγδαλιά, Βραίλα), προϋπολογισμός 27.000 ευρώ
 • Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Ευπαλίου (Μανάγουλη, Μαλάματα, Ποτιδάνεια, Φιλοθέη), προϋπολογισμός 27.000 ευρώ
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Βελτίωση Οδοποιίας στα Δ.Δ. Αλποχωρίου, Αρτοτίνας, Διχωρίου, Περιβολίου και Υψηλού Χωριού Ά φάση, προϋπολογισμός 56.804 ευρώ 
 • Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΔΕ Βαρδουσιών (Αλεποχωρίου, Ζωριάνου, Τριστένου, Αρτοτίνα), προϋπολογισμός 22.150 ευρώ
 • Τσιμεντοστρώσεις δημοτικών δρόμων ΔΕ Τολοφώνος (Καλλιθέα, Μακρινή, Πάνορμος,, Τολοφώνα, Τριζόνια), προϋπολογισμός 22.910 ευρώ
 • Δημοτική Οδοποιία εντός οικισμών Δ.Ε. ΛΙδωρικίου (Άβορος, Αμυγδαλιάς, Βραίλα, Δάφνος, Δωρικό, Λιδωρίκι, Μαλανδρίνο, Περιθιώτισσα, Σώταινα, Καρούτες, Στίλια, Κονιάκος), προϋπολογισμός 82.750 ευρώ
 • Δημοτική Οδοποιία ΔΕ Ευπαλίου (Δροσάτο, Καστράκι, Σεργούλα, Τρίκορφο, Τείχιο, Φιλοθέη, Παλαιοξάρι, Ποτιδάνεια, Μαραθιάς), προϋπολογισμός 92.744 ευρώ
 • Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Δ.Ε. Ευπαλίου (ΤΚ Μαλαμάτων, Μανάγουλης, Μοναστηρακίου) ΣΑΤΑ, προυπολογισμός 66.834 ευρώ
 • Πρόγραμμα Leader: Διαμόρφωση δρόμου από θέση Λαγέρι προς ελαιώνα Ερατεινής, προϋπολογισμός 108.000 ευρώ 
 • Βελτιώσεις ασφαλτοτάπητα δημοτικής οδοποιίας ΤΚ Μοναστηρακίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 30.000 ευρώ
 • Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος περιβάλλοντος χώρου ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου και θεμελιοδοκών περίδεσης του κτιρίου του ναού στην ΤΚ Παλαιοξαρίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 49.925 ευρώ
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ολοκλήρωση Αθλητικού Κέντρου Πενταγιών (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Βαρδουσίων, προϋπολογισμός 20.795 ευρώ
 • Κατασκευή αγώνων ομβρίων υδάτων ΔΕ Λιδωρικίου (Αμυγδαλιά, Καρούτες, Κονιάκος, Λευκαδίτι), προϋπολογισμός 22.800 ευρώ. 
 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη – Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Τολοφώνας, προϋπολογισμός 160.000 ευρώ 
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ευπαλίου – Μαραθιά – Κλήματος – Δροσάτου ΑΜ 78/2009 (Συνεχιζόμενο) ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 40.507 ευρώ
 • Αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στο Δημ. Κτίριο Μανάγουλης (συνεχιζόμενο) – ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 23.524 ευρώ
 • Επισκευή Δημοτικού Κτιρίου Τ.Κ. Πενταπόλεως, ΔΕ Λιδωρικίου, προϋπολογισμός 31.500 ευρώ
 • Πρόγραμμα Leader: Λαογραφικό Μουσείο Πανόρμου, προϋπολογισμός 28.700 ευρώ
 • Έργα βελτίωσης παιδικών χαρών ΤΚ Ευπαλίου και οικισμού Γρηγορίτικων ΤΚ Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου, ΣΑΤΑ 2014-2015, προϋπολογισμός 21.000 ευρώ
 • Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών (ΤΚ Γλυφάδας, Τριζονίων, Καλλιθέας, Ελαίας και Μηλέας) ΣΑΤΑ 2015 ΔΕ Τολοφώνας, προϋπολογισμός 20.564 ευρώ
 • Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών ΤΚ Δροσάτου, Μοναστηριακίου, Παλαιοξαρίου, Τειχίου και Φιλοθέης ΣΑΤΑ 2015, προϋπολογισμός 21.719 ευρώ
 • Ανάπλαση πλατείας Καστρακίου ΑΜ 38/2010 (Συνεχιζόμενο) ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 25.276 ευρώ 
 • Διαμόρφωση νεκροταφείων Δ.Ε. Ευπαλίου (Ευπάλιο, Καστράκι, Ποτιδάνεια), προϋπολογισμός 60.160 ευρώ 
 • Μελέτη αποχέτευσης παραλίας Πανόρμου Δ.Ε. Τολοφώνας, προϋπολογισμός 22.574 ευρώ 
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Ευπαλίου, συνεχιζόμενο, προϋπολογισμός 26.745 ευρώ 
 • Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ: Μελέτη Αποχέτευσης και επεξεργασίας Λυμάτων των Τ.Δ. Σεργούλας – Μαραθιά – Μοναστηρακίου – Μανάγουλης – Μαλαμάτων – Καστρακίου και Ευπαλίου, Δήμου Ευπαλίου (συνεχιζόμενο), ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 313.067 ευρώ
 • Μελέτη εφαρμογής σχεδίου πόλεως ΤΚ Ευπαλίου ΔΕ Ευπαλίου, προϋπολογισμός 34.579 ευρώ
 • Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ(συνεχιζόμενο) ΔΕ Τολοφώνος, προϋπολογισμός 114.966 ευρώ 

ΘΕΑΤΡΟ: "Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω" του Ντάριο Φο ανεβάζει η θεατρική ομάδα "η αυλαία" στη Ναύπακτο


Μια σημαντική θεατρική παράσταση, την κωμωδία "Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω" ανεβάζει η θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Ναυπάκτου "Η αυλαία" το Σάββατο και την Κυριακή 29 & 30 Νοεμβρίου στις 7:30 μ.μ. στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα

Η κωμωδία ‘’Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω’’ μιλάει για την επανάσταση των απλών ανθρώπων, των εργατών, όταν η ακρίβεια έχει φτάσει στο απροχώρητο, όταν οι μαζικές απολύσεις, οι μειώσεις ωραρίου και αμοιβών έχουν γίνει καθημερινές και η ζωή έχει γίνει δυσκολότερη από ποτέ.
Ο ένας μετά τον άλλο οι ήρωες του έργου υψώνουν το ανάστημα και τη φωνή τους και διαλαλούν ‘’Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω’’.
Γράφτηκε από τον Ιταλό, αριστερό-ανατρεπτικό συγγραφέα Ντάριο Φο το 1974, μέσα στην πετρελαϊκή κρίση, που έβαζε φωτιά στις τιμές και τον πληθωρισμό.
Ο βραβευμένος με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας (1997) Ντάριο Φο, σημάδεψε το θέατρο της εποχής του, τροφοδοτώντας το με ευφυή θεατρική σκέψη και με όνειρο. Για ένα άλλο θέατρο, για έναν άλλο κόσμο. Καλύτερο!
Το έργο ‘’Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω’’ είναι σήμερα πιο επίκαιρο ακόμη κι από την εποχή του.
 
ΥΓ: Θα λειτουργήσει κιόσκι από το κοινωνικό ιατρείο για την συγκέντρωση φαρμάκων

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Άγρια κόντρα με «πόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ Αστέρα και Δωριέων Μανάγουλης

Άγρια κόντρα ξεκίνησε και εκτός γηπέδων μεταξύ Αστέρα Ιτέας και Δωριέων Μανάγουλης μετά την διεξαγωγή του μεταξύ τους αγώνα το περασμένο Σάββατο στην Ιτέα που σκιάστηκε δυστυχώς με θλιβερά επεισόδια .

Από την πλευρά των Δωριέων
δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω
ενημερωτικού site της Ναυπάκτου
το παρακάτω ρεπορτάζ :

Το Σάββατο 22 Νοεμβρίου παίχτηκε το ντέρμπι κορυφής για το πρωτάθλημα της Α΄ Φωκίδας. Στο γήπεδο της Ιτέας οι δύο πρωτοπόροι, Δωριείς και Αστέρας Ιτέας, αναμετρήθηκαν σε ένα απόλυτα επεισοδιακό αγώνα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 0-0, αλλά λίγο απασχόλησε το αγωνιστικό κομμάτι καθώς από το πρώτο λεπτό φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές της Ιτέας έδειξαν πως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η πρόκληση επεισοδίων και το αντιποδόσφαιρο.

Ο αγώνας άρχισε με σκληρά μαρκαρίσματα και συχνά αντιαθλητικά φάουλ στα οποία ο διαιτητής Ποντίκας, έδειξε τεράστια ανοχή. Οι Δωριείς είχαν τον πρώτο λόγο και μόλις στο 3ο λεπτό ο Αντώνης Καραγιάννης χάνει την  ευκαιρία του αγώνα όταν μέσα από την μικρή περιοχή πλασάρει και η μπάλα σταματάει σε αμυντικό επάνω στη γραμμή του τέρματος και σε δεύτερο πλασέ η μπάλα χτυπάει πάνω στον συμπαίχτη του Αχιλλέα Κωτσόπουλο ο οποίος δεν πρόλαβε να γυρίσει να σουτάρει με αποτέλεσμα η μπάλα να απομακρυνθεί από αμυντικούς του Αστέρα Ιτέας. Στη συνέχεια και με το διαιτητή να βγάζει την πρώτη κίτρινη κάρτα στο 30’ ο αγώνας κύλησε χωρίς κλασσικές ευκαιρίες και με την μπάλα να γυρίζει γύρω από την περιοχή της ομάδας της Ιτέας.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τους φιλάθλους του Αστέρα να βρίζουν και να προκαλούν όλους πετώντας μπουκάλια με νερό εντός του αγωνιστικού χώρου αλλά και κροτίδες και καπνογόνα. Στο 67’, κατά τη διάρκεια αλλαγής για την ομάδα των Δωριέων, οι φίλαθλοι πέταξαν μπουκάλι και άρχισαν να βρίζουν τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Καραγιάννη, ο οποίος δέχτηκε πολλά σκληρά μαρκαρίσματα από αντιπάλους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε αυτές τις προκλήσεις ο επόπτης και μόνο αυτός, όπως γράφει το φύλλο αγώνος, άκουσε τον ποδοσφαιριστή να ανταποδίδει τις βρισιές. Ο διαιτητής επέβαλε την εσχάτη των ποινών και του έδειξε την κόκκινη κάρτα στο 70’.

Τότε άρχισαν και τα επεισόδια, ο παράγοντας των Δωριέων Βασίλης Νίτσος, που βρισκόταν εντός του αγωνιστικού χώρου ως εκπρόσωπος της ομάδας του, έσπευσε να συνοδεύσει τον αποβληθέντα ποδοσφαιριστή του προς τα αποδυτήρια καθώς συνέχιζε να δέχεται βρισιές μπουκάλια και καφέδες από τους εξαγριωμένους φιλάθλους του Αστέρα Ιτέας. Στην άκρη της κερκίδας βρισκόταν  πρώην παράγοντας της τοπικής ομάδας ο οποίος συνέχιζε να βρίζει και τους δύο. Ο γενικός γραμματέας των Δωριέων πλησιάζοντας τα κάγκελα δέχτηκε γροθιά στο κεφάλι από άγνωστο, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του και η σύρραξη να γενικευτεί από ποδοσφαιριστές και φιλάθλους. Ο προπονητής των Δωριέων Κώστας Κουβέλης ζήτησε από τον διαιτητή να διακοπή οριστικά το παιχνίδι κάτι που δεν έγινε δεκτό. Η διακοπή διήρκησε μόλις 8 λεπτά και αγώνας ξανάρχισε με τον ίδιο σκληρό ρυθμό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε στο Νοσοκομείο της Άμφισσας τον παράγοντα των Δωριέων αλλά και τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Πέττα, ο οποίος μετά τη διακοπή έσκισε το φρύδι του έπειτα από σκληρό και αντιαθλητικό μαρκάρισμα. Διαγνώστηκε θλαστικό τραύμα στον πρώτο και έγινα 5 ράμματα στο αριστερό φρύδι του δεύτερου.

Η ομάδα των Δωριέων δεν προτίθεται να συνεχίσει με αντίποινα τους αφιλόξενους Ιτιώτες αλλά περιμένει την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της Ε.Π.Σ. Φωκίδας η οποία είχε ενημερωθεί μία εβδομάδα πριν,  για αυτή την εξέλιξη.

Την επομένη ο Αστέρας Ιτέας 
εξέδωσε ανακοίνωση που απαντά,
επισημαίμοντας τα εξής:

 Mε έκπληξη αναγνώσαμε το χτεσινό σας δημοσίευμα το οποίο αποτελεί ρεπορτάζ της σελίδας των Δωριέων Μανάγουλης αναφορικά με την διεξαγωγή του αγώνα Α.Σ. ΑΣΤΗΡ ΙΤΕΑΣ-ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ.

Θεωρώντας το δημοσιογραφικό επάγγελμα ως λειτούργημα και αυτό γιατι το ανάγνωσμα μορφώνει γνώμη και καλλιεργεί κλίμα θεωρούμε ανεπίτρεπτο να μην απαντήσουμε στο μεγαλύτερο μέρος του ανυπόστατου δημοσιεύματος σας ερωτώντας τον συντάκτη αν παρακολούθησε κατ’ιδιαν τον αγώνα ή γραφή του είναι από μεταφορά ακουσμάτων, που δεν διασταυρώσατε αφενός και δεν επιφυλάσσεται αφετέρου.

Να αναφέρουμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα μέλη αμφοτέρων των Δ.Σ. των ομάδων συνομίλησαν σε φιλικό κλίμα μεταξύ τους στο χώρο του αγωνιστικού χώρου αλλά και εξωτερικά των αποδυτηρίων εκδηλώνοντας την διάθεση για οποιαδήποτε εξυπηρέτηση- προσφορά στα πλαίσια της φιλοξενίας ως προς την ομάδα, τους προπονητές της ή το Δ.Σ. αυτής.

Θα συμφωνήσουμε ότι η δυναμική και οι στόχοι και των δύο ομάδων μετέφεραν και στον αγωνιστικό χώρο μια ένταση , πάθος , νεύρα τα οποία ήταν αδικαιολόγητα από αμφοτέρους.

Εντέχνως ξεχάσατε να αναφέρεται τον μη καταλογισμό πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο σε καταφανέστατη ανατροπή του ποδοσφαιριστή μας Γεωργάτζε Γιώργο που υπάρχει και στο βίντεο που φιλοξενείται ( στο 2.58 δευτ.) αλλά ο μοναδικός που δεν το είδε ήταν ο διαιτητής του αγώνα αφού και ο πάγκος των φιλοξενουμένων γελούσε για τον μη καταλογισμό αυτού.

Συνεχίζοντας την ψευδή περιγραφή του αγώνα όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο ο ποδοσφαιριστής Καραγιάννης Αντώνης ήταν προκλητικότατος και θεωρούμε ότι με την ανοχή του διαιτητή κατάφερε να παίξει μέχρι το 70ο λεπτό το οποίο και αποβλήθηκε, γιατί θα έπρεπε να είχε αποβληθεί ενωρίτερα κάτι που είχε καταλάβει και ο πάγκος των φιλοξενουμένων αλλά δεν πρόλαβε να προβεί σε αλλαγή αυτού. Αποχωρώντας προς τα αποδυτήρια προκάλεσε βρίζοντας τους φιλάθλους του Α.Σ. ΑΣΤΗΡ ΙΤΕΑΣ , προκαλώντας την διακοπή του αγώνα και πρωτοστατώντας στην δημιουργία επεισοδίων με τους φιλάθλους της ομάδος. Ο ρόλος των Δ.Σ., προπονητών αλλά και ποδοσφαιριστών ήταν κοινός και μόνο να αποτραπούν τα επεισόδια.

Επανεκινώντας ο αγώνας για δεύτερη φορά ο διαιτητής του αγώνα αρνείται πέναλτι μετά από εκτέλεση κόρνερ και χτυπώντας η μπάλα σε χέρι του ποδοσφαιριστή των φιλοξενουμένων κάτι που φαίνεται στο βίντεο (στο 4.12 δευτ.).

Η ομάδα του Α.Σ. ΑΣΤΗΡ ΙΤΕΑΣ είναι χαρούμενη που σε παρελθόντα χρόνο είχε την τιμή και την χαρά να συνεργαστεί με τον ποδοσφαιριστή Αντώνη Πέττα που η παιδεία του, ο χαρακτήρας του αλλά και η ποδοσφαιρική του αξία κοσμούν τα γήπεδα του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος Α’ Φωκίδας, αλλά και πάλι εντέχνως παραλείπετε να αναφαίρετε ότι αυτό συνέβη σε μία φάση που οι ποδοσφαιριστές σηκώθηκαν να διεκδικήσουν μια κεφαλιά, ο κύριος Πέττας σηκώνεται δεύτερος και πίσω από τον ποδοσφαιριστή μας Γεωργάτζε ως σαν αμυντικός οπού και οι δύο χτυπάνε και ακόμη ξεχνάτε να αναφέρετε ότι μετά τον αγώνα ο ποδοσφαιριστής μας Γεωργάτζε μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ιτέας οπού του και έκανε 6 ράμματα.

Μετά το πέρας του αγώνα μέλος του Δ.Σ. του ΑΣΤΗΡ ΙΤΕΑΣ μετέβει στο Γ.Ν.Ν. Αμφισσας για να μάθει την εξέλιξη της πορείας της υγείας του Κ. Νίτσιου Βασίλη και να δει αν μπορούμε σαν Σύλλογος σαν συνδράμουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίσης να σημειωθεί ότι αργότερα το βράδυ υπήρξε συνομιλία μεταξύ των δύο προέδρων αναφορικά με την εξέλιξη της υγείας του Αντιπροέδρου των Δωριέων και του ποδοσφαιριστή Πέττα μεταφέροντας εγκάρδια ταχεία ανάρρωση.

Θεωρώντας ότι αποτυπώνουμε αυτά που συνέβησαν, μη θέλοντας να καλλιεργήσουμε κλίμα χουλιγκανισμού αλλά μόνο στο πνεύμα του ευ’ αγωνίζεσθε, να συνεχίσουμε τον αγώνα του πρωταθλήματος που ήδη εξελίσσεται, με την ευχή και μόνο να κερδίσει ο αξιότερος.

Ξεκινούν άμεσα έργα σε 12 χωριά της Δωρίδας προϋπολογισμού 120.000 €

Ξεκινά άμεσα η δομοπράτηση έργων σε 12 χωριά του Δήμου Δωρίδας συνολικού προϋπολογισμού 120.000 € και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την Άνοιξη του 2015.

Ειδικότερα πρόκειται για το «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», με προϋπολογισμό  28.700 €, το οποίο χρηματοδοτείται  από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», τις «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», προϋπολογισμού 51.000 € και την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 36.597 € που χρηματοδοτούνται από ΣΑΤΑ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 

Το έργο «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ», με προϋπολογισμό  28.700,00 Ε, που θα χρηματοδοτηθεί από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», αφορά την ανακαίνιση του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου, προκειμένου να διατηρηθούν οι κτιριακές του δομές και να λειτουργήσει ως Λαογραφικό μουσείο.

Το ισόγειο κεντρικό κτίριο είναι κατασκευασμένο από φέρουσα λιθοδομή και η επιστέγαση αυτού γίνεται με ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη.
Ο βοηθητικός οικίσκος είναι κατασκευασμένος από φέρουσα λιθοδομή και η επιστέγαση αυτού γίνεται με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.

Οι φθορές στον βοηθητικό οικίσκο είναι εκτεταμένες, καθώς δεν έχει καμιά επέμβαση συντήρησης όλα αυτά τα χρόνια. Μετά την ανακαίνιση του προβλέπεται να λειτουργήσει ως γραφείο Διεύθυνσης του Λαογραφικού Μουσείου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:
Α) Κεντρικό Κτίριο

1. Εξωτερικό αρμολόγημα της φέρουσας λιθοδομής
2. Αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων, αντικατάστασή τους με νέα από ξυλεία καστανιάς και βερνικοχρωματισμός αυτών. Η εξωτερική θύρα θα είναι ταμπλαδωτή, ενώ στα υαλοστάσια θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες.

3. Στεγάνωση των τοιχείων σκυροδέματος που έρχονται σε επαφή με την τοιχοποιία του κτιρίου με επαλειφόμενο τσιμεντοειδές υλικό
4. Τοποθέτηση υδρορροών (οριζόντιων και κατακόρυφων)

5. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Θα δημιουργηθεί διάδρομος πρόσβασης στο κτίριο, ο οποίος θα κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Β) Βοηθητικός Οικίσκος

1. Εξωτερικό αρμολόγημα της φέρουσας λιθοδομής
2. Διαμόρφωση ανοίγματος παραθύρου στην λιθοδομή για τον αερισμό και φωτισμό του W.C. που θα δημιουργηθεί 3. Αποξήλωση των παλιών κουφωμάτων, αντικατάστασή τους με νέα από ξυλεία καστανιάς τοποθέτηση νέου παραθύρου στο διαμορφωθέν άνοιγμα και βερνικοχρωματισμός αυτών. Η εξωτερική θύρα θα είναι ταμπλαδωτή, ενώ τα παράθυρα θα είναι ελληνικού τύπου με διπλούς υαλοπίνακες.

4. Κατασκευή ξύλινης στέγης με επικεράμωση ρωμαϊκού (ίδια με την υφιστάμενη του κεντρικού κτιρίου) με τις προβλεπόμενες μονώσεις σε αυτή, δεκαζόμενη στην υπάρχουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος και τοποθέτηση οριζόντιων και κατακόρυφων υδρορροών.
5.Κατασκευή εσωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομή και συνολικό επίχρισμα του κτιρίου εσωτερικά. Θα δημιουργηθούν δύο χώροι, ένα W.C. εξοπλισμένο με τα απαραίτητα είδη υγιεινής και ο χώρος του Γραφείου Διεύθυνσης του Λαογραφικού Μουσείου. Το δάπεδο θα διαμορφωθεί με την κατασκευή πλάκας επί εδάφους ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος και θα επιστρωθεί με πλακάκια.

6. Κατασκευή βόθρου έξωθεν του κτιρίου και σύνδεσή του με τις εγκαταστάσεις υγιεινής του κτιρίου.
7. Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

Το έργο  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», προϋπολογισμού 51.000 €, που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, αφορά την τσιμεντόστρωση υπαρχόντων Δημοτικών δρόμων που μέχρι σήμερα είναι χωματόδρομοι και παρουσιάζουν σημαντικές φθορές και διαβρώσεις. Η τσιμεντόστρωσή τους αποσκοπεί στην ευκολότερη χωρίς προβλήματα πρόσβαση των πολιτών. Οι δρόμοι αυτοί βρίσκονται εντός των οικισμών της Τ.Κ Τολοφώνος, της Τ.Κ Πανόρμου, της Τ.Κ Καλλιθέας, της Τ.Κ Μακρινής και του οικισμού Τροιζονίων .
Συγκεκριμένα και ανά Τοπική Κοινότητα δημοτικοί δρόμοι που θα τσιμεντοστρωθούν είναι για :

Την Τ.Κ Τολοφώνος μήκους 100 μ περίπου από οικία Καραστάθη Κων/νου έως δεξαμενή, 50 μ από Αι Γιώργη έως οικία Τρίγκα και τοπικά στη θέση Αι Γιώργης μήκους 70μ περίπου. Το συνολικό μήκος φτάνει τα 220 μ και το πλάτος τα 4 μ.
Στην Τοπική Κοινότητα Πανόρμου από κοινοτική οδό προς οικία Σπύρου Λύτρα μήκους περίπου 100μ. και πλάτους 4μ.

Στην Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας από οικία Νικολάρα Ηλία έως οικία Σκιαδά Στέλλιου 50μ μήκος πλάτος 3μ και από Εθνική οδό έως οικία Κοντογεώργου Αναστασίου μήκος 60μ πλάτους 3μ.
Στην Τοπική Κοινότητα Μακρινής από οικία Καραμάνου Αναστάσιου έως οικία Αριστομένη Σερεντέλου, συνολικού μήκους 44,50μ και πλάτους 3μ.

Στον οικισμό Τροιζονίων από τέλος τσιμεντοστρωμένης Δημοτικής οδού πλησίον ανατολικής προβλήτας του νησιού έως τέλος οικίας Αλέξανδρου Περδίκη συνολικού μήκους 40μ και πλάτους 3μ.
Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι:

Διαμόρφωση - ισοπέδωση και καθαρισμός της σκάφης του δρόμου, διάστρωση δομικού πλέγματος Τ131 και τέλος τσιμεντόστρωση μεταβλητού πάχους με σκυρόδεμα C16/20. Κάθε 20,00m περίπου θα κατασκευαστεί αρμός διαστολής. Στα όρια του δρόμου υπάρχουν ήδη διαμορφωμένες περιφράξεις ιδιοκτησιών οπότε δεν προκύπτει θέμα αδειοδοτήσεων ή παραχωρήσεων από τους παρακείμενους ιδιοκτήτες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
 

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ» με προϋπολογισμό 36.597 € που χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ θα εκτελεστεί στην Τ.Κ Κονιάκου, στην Τ.Κ Αμυγδαλιάς, στην Τ.Κ Καρουτών και στην Τ.Κ Λευκαδιτίου 

1) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΑΚΟΥ
Στα πλαίσια του έργου αυτού θα συνεχισθεί η κατασκευή του δικτύου όμβριων εντός της τοπικής κοινότητας με την εκτέλεση των εξής εργασιών:

ΤΜΗΜΑ 1: Ξεκινώντας από το σημείο εκβολής της υφιστάμενης σωλήνας στη σκάλα θα κατασκευασθεί φρεάτιο φόρτισης εξωτερικών διαστάσεων 1,70χ1,10μ από το οποίο θα αναχωρεί σωλήνας μήκους 16,70 μ διατομής Φ200, ο οποίος θα οδεύει εντός των σκαλοπατιών μέχρι το πέρας της σκάλας στην οδό Επαμ. Βώττα.
Στο τμήμα αυτό οι εργασίες θα εκτελεσθούν όπως περιγράφονται στη προμέτρηση που συνοδεύει τη μελέτη.

ΤΜΗΜΑ 2: Το δεύτερο τμήμα θα αρχίσει με τη κατασκευή καναλιού συλλογής ομβρίων καθαρού πλάτους 40 εκ. καθαρού βάθους 60 εκ. και μήκους 3,00μ, στο οποίο θα εκβάλλει ο αγωγός του πρώτου τμήματος. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί δίκτυο με σωλήνες PVC-U Φ315 σε μήκος 95,50 μ.
Κατά μήκος αυτού του δικτύου και σε θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης, θα κατασκευασθούν δύο φρεάτια ελέγχου και δύο σχάρες συλλογής των ομβρίων.

ΤΜΗΜΑ 3: Το τρίτο τμήμα θα κατασκευασθεί με σωλήνες PVC-U Φ400 θα έχει μήκος 80 μ και θα καταλήγει σε τεχνικό απορροής ομβρίων που υπάρχει στην είσοδο της τοπικής Κοινότητας.
Σε αυτό το τμήμα και σε θέσεις που φαίνονται στο σχέδιο της μελέτης, θα κατασκευασθούν δύο φρεάτια ελέγχου και δύο σχάρες συλλογής των ομβρίων.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής τόσο των δικτύων όσο και των φρεατίων και των καναλιών υδροσυλλογής θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή (με την εκτέλεση δοκιμαστικών τομών) για να αποφευχθούν ζημιές στα υφιστάμενα υπόγεια δίκτυα πόσιμου νερού ,αγωγών ποτίσματος με άγνωστη διαδρομή και βάθος. 
2)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ

Στη τοπική Κοινότητα Αμυγδαλιάς της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα γίνει διευθέτηση της απορροής των ομβρίων υδάτων στο τμήμα του δρόμου που έρχεται από τον περιφερειακό προς το δημοτικό σχολείο.
Συγκεκριμένα σε μήκος 12,00 μέτρων θα κατασκευαστεί ανοικτός τσιμενταύλακας σε αντικατάσταση υπάρχοντος χωμάτινου σε διατομή που φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη.

Επειδή ο δρόμος που υπάρχει δίπλα στο χωμάτινο αύλακα έχει υποστεί καθιζήσεις, το κατάντη τοιχίο του τσιμενταύλακα θα λειτουργήσει και ως τοίχος αντιστήριξης για τη συγκράτηση του δρόμου.
Στο τέλος του τσιμενταύλακα τα όμβρια νερά θα οδηγηθούν μέσω σωλήνας διατομής PVC-U Φ400 μήκους 17,00μ σε σημείο που οδηγούνται και σήμερα και είναι επιθυμητή η διάθεσή τους.

Λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους η πλαστική σωλήνα θα συγκροτηθεί από τέσσερα τεχνικά αγκύρωσης όπως έχουν σχεδιαστεί στα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη. 
3)ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΟΥΤΩΝ

Στη τοπική Κοινότητα Καρουτών της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα γίνουν οι εξής παρεμβάσεις:
• Στο κεντρικό δρόμο των Καρουτών και παρά της οικίας Τυλιγάδα θα κατασκευαστεί κανάλι απορροής ομβρίων μήκους 5,70 μέτρων που θα αρχίζει από υφιστάμενο τεχνικό συλλογής και θα οδηγεί τα νερά κατάντη του δρόμου.
Το νέο προς κατασκευή κανάλι θα καλυφθεί με εσχάρες από σφαιρικό γραφίτη κλάσης D400 για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

• Το δεύτερο κανάλι απορροής ομβρίων θα κατασκευαστεί παρά της οικίας Πασσά θα έχει μήκος 6,50 μέτρων.
Σκοπός του είναι να συγκεντρώνει τα όμβρια δύο δρόμων και να τα οδηγεί σε  συγκεκριμένο σημείο διάθεσης των.
Το νέο προς κατασκευή κανάλι θα καλυφθεί με εσχάρες από σφαιρικό γραφίτη κλάσης D400 για να είναι εύκολος ο καθαρισμός του.

4) ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ
Στη τοπική Κοινότητα Λευκαδιτίου της Δ.Ε. Λιδωρικίου θα κατασκευαστεί τεχνικό με τσιμεντοσωλήνες Φ1000, για την απορροή των όμβριων υδάτων από την οικία Ιωάννη Λακαφώση προς Νικ. Κρικέλα.
Για την υλοποίηση αυτής της παρέμβασης θα γίνουν οι εξής εργασίες:

• Θα γίνει τοπική εκσκαφή - απομάκρυνση των φερτών υλικών στο τεχνικό συλλογής των όμβριων που ήδη υπάρχει.
• Θα κατασκευασθεί νέο τεχνικό σε επέκταση του υφιστάμενου σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο.

• Θα τοποθετηθούν τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ1000 σε μήκος 7,00 μέτρων κάτω από το δρόμο για την παροχέτευση των όμβριων από το τεχνικό σε σημείο κατάντη του δρόμου όπου οδηγούνται και τώρα αλλά με επιφανειακή διάθεση. 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των παραπάνω  έργων  ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.