Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Οι 5 προϋποθέσεις για μια νέα Ευρώπη

Του Γιάννη Κοτόφωλου *

Στην Ευρώπη ορίσθηκε ένας νέος πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος θα ηγηθεί μιας καινούριας από πλευράς προσδοκιών, προσώπων και διάρθρωσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 
Επίσης, εκλέχθηκε ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις πρόσφατες ευρωεκλογές, οι οποίες σηματοδότησαν την ανάγκη για μία στροφή της Ευρώπης σε νέα κατεύθυνση πολιτικής – μία απαραίτητη ανανέωση του ευρωπαϊκού οράματος.
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εγκυρότερων αναλυτών των ευρωπαϊκών εξελίξεων, αυτή η απαιτούμενη αλλαγή για την ενδυνάμωση και την επιβίωση της Ευρώπης (ως ενιαίας δύναμης) θα πρέπει να εκφραστεί μέσα από πέντε πολύ συγκεκριμένες ανατροπές στα έως τώρα κακώς κείμενα:

Πρώτον, να εγκαταλείψει την πολιτική λιτότητας, η οποία έχει στραγγίσει τις οικονομίες του Νότου, διευρύνει το χάσμα και οξύνει τις αντιθέσεις με τον πλούσιο Βορρά. Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ενιαία δύναμη χωρισμένη στα δύο, σε χώρες πλουσίων και φτωχών, σε χώρες δανειστών και οφειλετών με όρους εκμετάλλευσης και ανισότητας.

Δεύτερον, η Ευρώπη δεν μπορεί, επίσης, να σταθεί πολιτικά χωρίς την απαραίτητη δημοκρατική νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται για το βιοτικό επίπεδο και το μέλλον 400 και πλέον εκατομμυρίων πολιτών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους, οι προτεραιότητες και οι επιλογές τους. Η Ευρώπη θα πρέπει να γίνει πιο δημοκρατική για να μπορέσει να προχωρήσει στην οικονομική ολοκλήρωση και την πολιτική ένωση. Τα ανώτατα όργανα διακυβέρνησης θα πρέπει να εκλέγονται σιγά-σιγά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους στους πολίτες. Η Ευρώπη χρειάζεται, δηλαδή, να δομηθεί και να δράσει κυρίως πολιτικά.

Τρίτον, πολιτική Ευρώπη σημαίνει ωστόσο (εκτός από τη διαφορετική δομή στη λήψη των αποφάσεων) και ανάδειξη νέων πολιτικών προσωπικοτήτων που θα κινούνται με γνώμονα τα υπερεθνικά πανευρωπαϊκά συμφέροντα και όχι με βάση τα εθνικά ή κομματικά τους οφέλη. Σημαίνει ακόμα κοινή πολιτική για την ενέργεια, κοινή πολιτική για τη μετανάστευση, ενιαία εξωτερική πολιτική. Η Ευρώπη μόνο ως ενιαία πολιτική δύναμη μπορεί να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και μόνο ως τέτοια θα καταφέρει να κινητοποιήσει τους λαούς της.

Τέταρτον, η Ευρώπη έχει ανάγκη να ξαναδημιουργήσει ένα βασικό κοινωνικό πλαίσιο – ένα κοινωνικό δίχτυ το οποίο διατηρούσε την κοινωνική ισορροπία και το οποίο, άλλοτε, διασφαλιζόταν από το εθνικό κράτος. Αυτούς τους οικονομικούς και κοινωνικούς αρμούς που διέλυσε η κρίση και η ελλιπής πολιτική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα θα πρέπει να τους ανοικοδομήσουμε. Σε πανευρωπαϊκό πλέον επίπεδο. Οικονομική πολιτική μονομερής και τεχνοκρατική, κόντρα στα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, είναι αδύνατον να εφαρμοστεί μακροπρόθεσμα και να διευκολύνει την ανάπτυξη και την ενοποίηση της Ευρώπης.

Πέμπτον, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη και ενοποίηση, οι ηγεσίες της Γηραιάς Ηπείρου θα πρέπει να εγκαταλείψουν την εσωστρέφεια και να κάνουν την υπέρβαση στο μείζον θέμα της έκδοσης ευρωομολόγων. Αποτελεί την διέξοδο ισορροπίας μεταξύ των κρατών μελών και τη βάση για τη σταδιακή αντιμετώπιση του χρέους τους, προϋπόθεση της ανάπτυξης.

* Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014

Θέματα που θα συζητηθούν τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δωρίδας

... άν υπάρξει απαρτία αυτή τη φορά !

Με βασικά θέματα αυτά που υπήρχαν στην αντζέντα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας (!), συνεδριάζει αυτή την Δευτέρα στο Λιδωρίκι την Δευτέρα 14 Ιουλίου και ώρα 7:30 το απόγευμα.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που κοινοποίησε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θανάσης Κοκμοτός τα θέματα που θα συζητηθούν τη Δευτέρα και οι αντίστοιχοι εισηγητές τους είναι :
  1. Γνωμοδότηση επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την ανανέωση – τροποποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ιχθυογεννητικού σταθμού στη θέση «Χιλιαδού», Τ.Κ. Μανάγουλης, του Δήμου Δωρίδος, της «ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  1. Έγκριση και παραλαβή υδραυλικής μελέτης εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Παλαιοξαρίου Δ.Ε. Ευπαλίου, με αριθ. Μελ. 5/2014. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  1. Είσοδος βοοειδών ετεροδημοτών σε δημοτικούς βοσκοτόπους της Τ.Κ. Τρικόρφου, χωρίς άδεια. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
  1. Αποδοχή και έγκριση επίστρωσης χωματόδρομου στη νήσο Τριζόνια από ιδιώτη με ίδια έξοδα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

  2. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος στις ομάδες Διαχείρισης και Εποπτείας του Δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

  3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας και Δήμου Δωρίδος για επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης Μπλε κάδων σε όλο το Δήμο μέχρι τέλος του 2015. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

  4. Ανάκληση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (ΚΑΝΤΙΝΑΣ) της κ. Μπίτη Βιολλέτας του Ιωάννη σε χώρο τοποθέτησης : Χ.Θ 61+000 της Ε.Ο Ιτέας – Ναυπάκτου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

  5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. με τίτλο «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

  6. Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡ. ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Τ.Κ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

  7. Έγκριση και παραλαβή της Μελέτης υδραυλικής του έργου «Βελτίωση ύδρευσης Μαλανδρίνου – Φυλακών Μαλανδρίνου Δ.Ε. Λιδωρικίου». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

Υ.Γ.   Το DORIDA NEWS στην νέα δημοτική περίοδο θα ζητά και θα δημοσιεύει τα ονόματα των δημοτικών συμβούλων που δεν παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν τους υποχρέωσε κανείς να ζητήσουν παρακαλετά την ψήφο μας για να εκλεγούν. Και τέλος πάντων αν το μετάνιωσαν ας παραιτηθούν. Για να μη επαναληφθεί το φαινόμενο της προηγούμενης περιόδου όπου μία πηγαίναμε και δύο δεν πηγαίναμε, ίσα-ίσα να μη μας παραιτήσουν και με τον νόμο στις τρείς συνεχόμενες απουσίες.

Α΄Φεστιβάλ καταδύσεων στην Γλυφάδα
Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Γλυφάδας «ΓΛΑΡΟΣ» και ο Σύλλογος Ελεύθερων και αυτόνομων Δυτών Ν.Φωκίδας «ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ» , με την υποστήριξη του Δήμου Δωρίδος και του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων «ΔΩΡΙΔΑ» , συνδιοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Κατάδυσης στο λιμάνι της Γλυφάδας Δωρίδος την Κυριακή 13 Ιουλίου 2014 και ώρα 11:00.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
Να γνωρίσετε τον κόσμο των Καταδύσεων ,απολαμβάνοντας ΔΩΡΕΑΝ μια μοναδική εμπειρία ,φωτογραφίζοντας ταυτόχρονα τον κόσμο του βυθού

Ποιος είναι   Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Γλυφάδας «ΓΛΑΡΟΣ»


Το μεράκι ,η θέληση , η προσφορά στον τόπο μας και η αγάπη για την θάλασσα και το ψάρεμα , οδήγησαν μερικούς νέους ανθρώπους στη δημιουργία του Ναυταθλητικού Ομίλου Γλυφάδας «Ο Γλάρος» , που εχει σαν σκοπό την διασφάλιση και βελτίωση του χώρου ελλιμενισμού των σκαφών , αλλα και την ανάπτυξη φιλικών δεσμών , την διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης ,καθώς και την καλλιέργεια και ανάπτυξη κάθε είδους αθλημάτων του υγρού στίβου και του ναυτικού αθλητισμού και την μετάδοση της αγάπης προς την θάλασσα και το περιβάλλον.Σκοπός μας ακόμη η συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στους συλλόγους και φορείς της περιοχής μας.Πρώτη εκδήλωση για το καλοκαίρι το  1ο Φεστιβάλ Κατάδυσης Γλυφάδας και θα ακολουθήσουν από τέλος Ιουλίου έως 20 Αυγούστου , ο Διαγωνισμός ψαρέματος ,κανοδρομίες και κολύμβηση. θλητισμού και την μετάδοση της αγάπης προς την θάλασσα και το περιβάλλον. Σκοπός μας ακόμη η συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στους συλλόγους και φορείς της περιοχής μας.Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε άτομο από 18 ετών και πάνω που διαμένει μόνιμα η κατά περιόδους σε ένα εκ των Τοπικών Κοινοτήτων Γλυφάδας , Παραλίας Σεργούλας , Τριζονίων και διαθέτει ιδιόκτητη η ενοικιαζόμενη κατοικία ή είναι φίλος του Ομίλου και είναι πρόθυμος να εργασθεί για την επιτυχία των σκοπών του καταστατικού μας.θλητισμού και την μετάδοση της αγάπης προς την θάλασσα και το περιβάλλον. Σκοπός μας ακόμη η συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και η παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας στους συλλόγους και φορείς της περιοχής μας.Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε άτομο από 18 ετών και πάνω που διαμένει μόνιμα η κατά περιόδους σε ένα εκ των Τοπικών Κοινοτήτων Γλυφάδας , Παραλίας Σεργούλας , Τριζονίων και διαθέτει ιδιόκτητη η ενοικιαζόμενη κατοικία ή είναι φίλος του Ομίλου και είναι πρόθυμος να εργασθεί για την επιτυχία των σκοπών του καταστατικού μας.
 
Αγουρίδης Κων/νος (Πρόεδρος Ομίλου Γλάρος)Γλυφάδα : 6974358021

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Καλό ταξίδι φίλε Νικήτα

Του Περικλή Ν.
Λουκόπουλου
Χτύπησε το τηλέφωνο μέσα στο λιοπύρι των 38 βαθμών της Αθήνας και ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Τσαλαπάτης , στέλεχος της ΕΣΗΕΑ, μού λέει με φωνή αχνόσβηστη… Ο Νικήτας έφυγε. Παρά τον καύσωνα αισθάνθηκα να διαπερνά το σώμα μου κρύος ιδρώτας.

 Με τον Νικήτα γνωριστήκαμε σ΄ ένα πολυήμερο επαγγελματικό ταξίδι στην Ισπανία το 1982. Μάλιστα παρακολουθήσαμε μαζί στο περίφημο “Μπερναμπέου” και το ντέρμπυ Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, για την προτελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος Ισπανίας.

Μετά το ταξίδι αυτό , γίναμε πέρα από συνάδελφοι και φίλοι , όπως και με τους άλλους επώνυμους συναδέλφους που ήμασταν μαζί, τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον Σταύρο Απέργη, το Γιώργο Ζώτο, τον Κώστα Τσουπαρόπουλο κ.ά .

Ο Νικήτας υπήρξε από τους πιο καταξιωμένους αθλητικούς συντάκτες.

Συνεργαστήκαμε και δεθήκαμε ακόμα πιο πολύ από την περίοδο 1997 - 1999 με αγώνες για τον κλάδο , αυτός αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κι εγώ μέλος του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

“ Άρρωστος “ Ολυμπιακάκιας κι όταν τούλεγαν αυτός είναι Αεκτζής ή Βάζελος , έλεγε με χαμόγελο … Δεν πειράζει, είναι φίλος , θα κάνει θεραπεία !

Θυμάμαι μεταξύ άλλων πριν πολλά χρόνια (ήμουνα Αντιπρόεδρος εκείνη την περίοδο στην Παναχαϊκή), του λέω Νικήτα κάνε ότι μπορείς να πάρει ο Ολυμπιακός έναν πιτσιρικά που θ΄αφήσει εποχή. Τον λένε Γεωργάτο. Κι ο Νικήτας , όχι μόνο έκανε παρεμβάσεις στη Διοίκηση, αλλά έγραψε μέχρι και άρθρο γι αυτό στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ που ήταν επικεφαλής του αθλητικού τμήματος. Το ίδιο έγινε αργότερα και με τον Κατσουράνη , αλλά αυτός πήγε στην ΑΕΚ για άλλους λόγους.

Μεγάλη του αγάπη και το τραγούδι. Όταν βρισκόμαστε σε ταβέρνες , σε πιάνο-μπαρ και σε σπίτια ήταν αδύνατον ο Νικήτας να μη τραγουδήσει και μερικά τραγούδια του αγαπημένου του Καζαντζίδη.

Ο Νικήτας Γαβαλάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Παντείου Σχολής αλλά από πολύ νωρίς τον κέρδισε η δημοσιογραφία με την οποία άρχισε να ασχολείται, ήδη, από μαθητής Γυμνασίου, ως ασκούμενος αθλητικός συντάκτης το 1960 στην εφημερίδα «ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ». Το 1966 εντάχθηκε στο μισθολόγιο της συγκεκριμένης εφημερίδας και συνέχισε να εργάζεται σε αυτήν ως επαγγελματίας αθλητικός συντάκτης μέχρι το 1986, πάντοτε στην πρώτη γραμμή του ρεπορτάζ με σημαντικές επιτυχίες, άψογο ήθος και επαγγελματισμό.

Παράλληλα, εργάστηκε ως συντάκτης και σε επιτελικές θέσεις, στις εφημερίδες «Βραδυνή», «Καθημερινή», «Ελευθεροτυπία», «Μεσημβρινή», «24 ώρες», «Αθηναϊκή», καθώς και στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης. Επίσης εργάστηκε στα περιοδικά «Επίκαιρα», «Τηλέραμα», «Ένα» και «Πρωταθλητής». Διετέλεσε αρχισυντάκτης στην αθλητική διεύθυνση του Τ/Σ « MEGA » και παρουσιαστής αθλητικών εκπομπών στην ιδιωτική τηλεόραση, στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑ.

Υπήρξε συνεκδότης με τον αδελφό του Γιώργο, επίσης δημοσιογράφο-μέλος της ΕΣΗΕΑ και διευθυντή του περιοδικού « TV ΖΑΠΙΝΓΚ», των περιοδικών «Αθλητική Ελλάδα», «Τένις Κλαμπ», « On Line με τον Ελληνισμό». Ο Νικήτας Γαβαλάς το 1991 τιμήθηκε με το βραβείο Δημοσιογραφίας του Ιδρύματος Μπότση και το 2001 του απονεμήθηκε βραβείο από τον ΠΣΑΤ για το σχόλιό του «Ποιος θα προετοιμάσει τη γενιά του 2004;».

Πέρα από τη δημοσιογραφική δραστηριότητά του ανέπτυξε ταυτόχρονα και σπουδαία συνδικαλιστική δράση, αφού διετέλεσε δύο φορές σύμβουλος στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ και τη διετία 1997-1999 Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ήταν από το 1969 μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (ΠΣΑΤ) και είχε εκλεγεί για δύο θητείες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ανακοινώνει με μεγάλη θλίψη την απώλεια του δημοσιογράφου, αναφέροντας πως υπήρξε μαχητής της δημοσιογραφίας, την οποία υπηρέτησε με πίστη και αυτοθυσία για περισσότερο από 40 χρόνια, έχοντας στο ενεργητικό του μεγάλες δημοσιογραφικές επιτυχίες . Ο Νικήτας Γαβαλάς θα μείνει αξέχαστος σε όσους τον γνώρισαν και εργάστηκαν μαζί του για τον σπουδαίο χαρακτήρα του και τη μαχητικότητά του», προσθέτει σε σχετική ανακοίνωση της η ΕΣΗΕΑ.

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται βαθύτατα τη σύζυγό του Μαίρη, τα παιδιά του Τζίνα και Νίκο και όλους τους οικείους του για τη μεγάλη απώλεια».

Συλλυπητήρια δήλωση της Σόφιας Βούλτεψη

Με ανακοίνωσή της η κυβερνητική εκπρόσωπος, Σοφία Βούλτεψη δηλώνει :
«Μια ακόμη απώλεια θρηνεί η δημοσιογραφική οικογένεια. Ο Νικήτας Γαβαλάς, ένας σημαντικός δημοσιογράφος, που τίμησε το αθλητικό ρεπορτάζ, ένας προσωπικός μου φίλος με τον οποίο βρεθήκαμε μαζί σε εφημερίδες και περιοδικά, έφυγε πρόωρα από κοντά μας μετά από μια γενναία μάχη με την αρρώστια.

Ο Νικήτας υπηρέτησε την αντικειμενική δημοσιογραφία με συνέπεια και με σεβασμό στη δεοντολογία, αλλά και με σεμνότητα και χαμηλούς τόνους, παρά τις κατά καιρούς μεγάλες του επαγγελματικές επιτυχίες.

Πάντα δραστήριος, ακέραιος, νηφάλιος, πρόσφερε πολλά στο αθλητικό ρεπορτάζ και από πολλές θέσεις ευθύνης, αλλά και στον συνδικαλισμό, καθώς οι συνάδελφοί του τον επιβράβευαν με την ψήφο τους κάθε φορά που αποφάσιζε να θέσει τον εαυτό του, την πείρα και τις γνώσεις του στην υπηρεσία τους.

Πολυβραβευμένος, τιμημένος από τους συναδέλφους του, ο Νικήτας είχε ακόμη να προσφέρει πολλά.

Η ελληνική δημοσιογραφία και ειδικότερα το αθλητικό ρεπορτάζ έχασαν ένα από τα εκλεκτότερα μέλη τους. Τα ειλικρινή μας συλληπτήρια στην οικογένειά του που τόσο αγαπούσε».

Δήλωση Γιάννη Ανδριανού

«Ο Νικήτας Γαβαλάς κατέκτησε, με τη ζωή και το έργο του, τη μεγαλύτερη διάκριση για έναν δημοσιογράφο: να αναγνωρίζεται ως δάσκαλος των νέων γενεών και να χαίρει της εκτίμησης όλων των συναδέλφων του για το ήθος, την προσωπικότητα και τον επαγγελματισμό του. Στους οικείους του και τη δημοσιογραφική οικογένεια εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια» δήλωσε ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Γιάννης Ανδριανός, για τον θάνατο του Νικήτα Γαβαλά.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 στις 4 μ.μ., από το Νεκροταφείο Αγίων Αναργύρων. Παράκληση της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, τα χρήματα να κατατεθούν στον Οργανισμό «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».
Η Αποστολή των Αιρετών και οι Δημότες

Του  Ανδρέα Κ. Ευσταθίου
Αντιδημάρχου Δωρίδας

Οι δημότες στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές έπραξαν το χρέος τους. Με την ετυμηγορία τους έκαμαν την επιλογή τους και την κατανομή των ρόλων στους υποψηφίους. Άλλους τοποθέτησαν στην πλειοψηφία και άλλους στην μειοψηφία. Η θέλησή τους είναι σεβαστή. Σεβαστή όμως πρέπει να είναι και η αποστολή που μας ανέθεσαν. Αυτή είναι η εύρυθμη και η δημιουργική λειτουργία του δήμου προς όφελος όλων μας. Υπεύθυνοι για την εκτέλεση της αποστολής αυτής πρωτίστως είναι ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, αλλά όχι μόνο. Ευθύνη έχουν, και ο επικεφαλής της μειοψηφίας, της αντιπολίτευσης και οι σύμβουλοί του. Η ευθύνη όλων μας απορρέει όχι μόνο από τις αρμοδιότητες της κάθε πλευράς αλλά και από την εντολή των δημοτών. Όλοι οι δημότες και αυτοί που εψήφισαν την πλειοψηφία και αυτοί που εψήφισαν την αντιπολίτευση, εψήφισαν με πρόθεση την καλύτερη λειτουργία του δήμου. Εκτιμώ, ότι κανένας δημότης δεν εψήφισε με πρόθεση την κακή λειτουργία του δήμου. Όλα αυτά υπαγορεύουν την καλή συνεργασία όλων μας. Είναι ο ψυχικός σύνδεσμος που πρέπει να συνδέει όλο το δημοτικό συμβούλιο στην ειλικρινή προσπάθεια εκτελέσεως της αποστολής του.

Η αντίληψη να αποτύχουν οι άλλοι για να έλθουμε εμείς είναι επιζήμια. Ορθή είναι η αντίληψη ότι όλοι μαζί μπορούμε και μάλιστα όταν πρόκειται για το γενικό καλό. Οι τακτικές της παρεμποδίσεως της δημιουργίας είναι λάθος και βλαβερές. Ο ανταγωνισμός, η άμυλα πρέπει να στηρίζεται στις ικανότητες, στην εντιμότητα, στην εργασία και στην αποτελεσματικότητα, σε αυτά που υπηρετούν το γενικό καλό και τους συνδημότες μας.

Αυτά υπαγορεύονται από τους λόγους υπάρξεως του θεσμού που υπηρετούμε και επιπλέον τα ζητεί η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η ζυγαριά της αληθείας και η απόδειξη της αντιστοιχίας η όχι λόγων και πράξεων. Η καλή λειτουργία ενός θεσμού φαίνεται από τα έργα και όχι από τα κενά λόγια των εκφραστών του. Τα κενά λόγια παραπλανούν δεν βοηθούν τη δημιουργία.

Η ενασχόληση των αιρετών με τα κοινά δεν είναι επάγγελμα, ούτε ψυχαγωγική απασχόληση, είναι αποστολή.

Εκείνος που επιλέγει να ασχοληθεί με αυτά – τα κοινά – πρέπει να αφιερώσει τις ικανότητές τους, τις ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις του και μέρος της ζωής του για την εκτέλεση της αποστολής του και την προαγωγή του κοινού καλού.

Τώρα εν όψει της νέας δημοτικής περιόδου πρέπει όλοι, δημοτικό συμβούλιο και δημότες με πραγματικό ενδιαφέρον, καθ’ ένας στο χώρο του και με τις δυνατότητές του, να καταπιαστούμε με τα πολλά και δύσκολα προβλήματα του δήμου και να προσπαθήσουμε να τα επιλύσουμε στα πλαίσια του δυνατού, όπως σε ανάλογο βαθμό γίνεται και σήμερον.

Εκφράζω τις απόψεις μου αυτές μόνο με την σκέψη, ότι ίσως να είναι χρήσιμες στις πνευματικές διεργασίες των ασχολουμένων με τα κοινά και εν προκειμένω με τα θέματα του δήμου μας.

Ας προσπαθήσουμε όλοι, να φανούμε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στον τόπο μας με συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό.

 
Τα έργα οδοποιίας για την επόμενη 3τία στη Φωκίδα ύψους 4.800.000 ευρώ

Tο συνολικό μήκος των επεμβάσεων υπολογίζεται σε 800 χλμ

Τα έργα συντήρησης των δρόμων της Φωκίδας για τα επόμενα τρία χρόνια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων πρότεινε η Αντιπεριφέρεια Φωκίδας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ύστερα από την ψήφιση του προγράμματος από το Περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, η Π.Ε Φωκίδας απέστειλε Τεχνικό Δελτίο για την συντήρηση του οδικού δικτύου Φωκίδας για τα έτη 2015,2016 και 2017.

Το μήκος της επέμβασης υπολογίζεται σε 800 χιλιόμετρα περίπου, με απορρόφηση κονδυλίων ύψους 4,8 εκατομ. ευρώ.

Οι εργασίες που θα γίνουν, αφορούν την αποκατάσταση του υφισταμένου ασφαλτοτάπητα, της υφιστάμενης σήμανσης, βελτίωση των συναρμογών στους κόμβους χωρίς νέα χάραξη, επισκευή- αποκατάσταση των τεχνικών έργων, καθαρισμοί φρεατίων και οχετών, άρση καταπτώσεων και άρση επικινδυνότητας από μελλοντικές καταπτώσεις- ολισθήσεις.

Όπως δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας Γιώτα Γαζή, κοπός του έργου μέσω των επιμέρους μελετών που ήδη υπάρχουν είναι ο περιορισμός των προβλημάτων και η μείωση των ατυχημάτων από τη δυσμενή κατάσταση του οδοστρώματος του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου.

Στο υφιστάμενο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο του νομού υπάρχουν μεγάλες ανάγκες λόγω της ελλιπούς συντηρήσεως λόγω έλλειψης πόρων ή περιορισμένου ύψους (προϋπολογισμού ) αυτών.

Σε αυτήν την κακή κατάσταση συνεισέφερε με αρνητικά αποτελέσματα επιπλέον τόσο η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων , οι άσχημες καιρικές συνθήκες (ύπαρξη νερού στο κατάστρωμα και στα ρείθρα της οδού, παγετός, μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές , ύπαρξη χημικών καταλοίπων) , η δραστηριότητα μεγάλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών ( ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟ ΑΕ, S&B ΒΩΞΙΤΕΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ) και το γεγονός ότι μεγάλο τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου είναι ορεινό.

Ιδιαίτερα, το Εθνικό δίκτυο , διέρχεται από αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους (ΔΕΛΦΟΙ, ΕΥΠΑΛΙΟ, ΛΙΔΩΡΙΚΙ, ΧΡΙΣΣΟ, κλπ) , με ειδικό καθεστώς προστασίας (NATURA) τουριστικά αξιοθέατα (ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΛΙΜΝΗ ΜΟΡΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ κλπ), εμπορικούς τόπους με πυκνή ροή διερχομένων φορτηγών και λεωφορείων μεγάλου μεγέθους και μεγάλου βάρους ανά τροχό με αποτέλεσμα το κατάστρωμα των οδών να καταπονείται και καθολικά και σημειακά.

Στο δε Επαρχιακό δίκτυο επειδή κατά κύριο μέρος αναπτύσσεται σε περιοχές με ισχυρό ανάγλυφο , με απότομους ελιγμούς , από την κυκλοφορία οχημάτων , το κατάστρωμα της οδού καταπονείται καθ' όλο το πλάτος και μήκος του.

Για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλέστερη παροχέτευση της κυκλοφορίας επί του οδικού δικτύου, προτείνονται έργα στους εξής κόμβους :

α) της Εθ.οδού Ιτέας - Ναυπάκτου με το Τ.Δ. Μαλάματα του Δήμου Δωρίδας

β) της Εθ.οδού Ιτέας - Ναυπάκτου με το Τ.Δ. Γλυφάδα του Δήμου Δωρίδας ,

γ) της Εθ. οδού 48 με το Τ.Δ. Αγίου Κων/νου του Δήμου Δελφών,

δ) της Εθ. οδού 27 με το Τ.Δ. Βάριανη του Δήμου Δελφών

ε) της Εθν. οδού 48 με το Τ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Δελφών, και

στ) της Επ. οδού 4 το Τ.Δ. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών.

Οι κόμβοι είναι εξαιρετικά απαραίτητοι για την επικοινωνία των αστικών κέντρων με τα ανωτέρω Τ.Δ. επειδή αυτά βρίσκονται είτε σε περιοχές με εξαιρετικά μεγάλη εμπορική - βιοτεχνική δραστηριότητα είτε σε περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος είτε σε περιοχές με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος και ως εκ τούτου αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Οι βελτιώσεις στους ανωτέρω κόμβους κρίνονται ως το μόνο αποτελεσματικό μέτρο αποφυγής ατυχημάτων επειδή οι υφιστάμενοι κόμβοι είναι εκτός σύγχρονων προδιαγραφών, δεν επαρκούν για την παροχέτευση της κυκλοφορίας ενώ ήδη έχει εξαντληθεί κάθε άλλο τρόπος ασφάλειας μέσω της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης.

Σε περίπτωση της μη κατασκευής των ανωτέρω η κυκλοφορία επί του οδικού δικτύου, με την πάροδο του χρόνου , θα γίνεται ολοένα και πιο επισφαλής.

Σημειώνουμε, ότι οι προτάσεις- καταγραφή της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Φωκίδας, για αναγκαίες παρεμβάσεις ήταν 12.000.000€.

Η ‘’ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ’’ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Του ΘΑΝΑΣΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ *

Δεν θα ωφεληθεί, ούτε αυτή τη φορά, η εθνική υπόθεση του απεγκλωβισμού της χώρας από τις αποτυχημένες μνημονιακές συνταγές, με τη νέα εκδοχή πολιτικού τακτικισμού, στον οποίο επιδίδονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι ηγεσίες των κυριοτέρων κομμάτων του πολιτικού συστήματος.

Τυπικά η αφορμή δόθηκε με το νομοσχέδιο για τη πώληση της «μικρής ΔΕΗ», που εσπευσμένα εισήγαγε για ψήφιση στη Βουλή, ο κυβερνητικός συνασπισμός. Ανάλογη αφορμή θα μπορούσε να είχε δοθεί και επί κάποιου άλλου ζητήματος, υψηλής μνημονιακής προτεραιότητας που θα αφορούσε αποκρατικοποιήσεις.

Το ανυπόφορα ενοχλητικό είναι ότι αντί η «μικρή ΔΕΗ» να αποτελέσει πεδίο μιας ολοκληρωμένης συζήτησης και δημιουργικής αντιπαράθεσης, για τον τρόπο και τη μέθοδο ανάδειξης και διεκδίκησης, από τα ευρωπαϊκά όργανα, μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής, έπεσε στις δαγκάνες των στενών και όχι ευρύχωρων , σχεδιασμών που καταστρώνουν οι κομματικές ηγεσίες.

Αντί οι ηγεσίες αυτές, να εντάξουν το θέμα της «μικρής ΔΕΗ», σε ένα συνολικό σχεδιασμό για το ενεργειακό ζήτημα της χώρας, ώστε και η οικονομία να ωφεληθεί και οι πολίτες να είναι σίγουροι για την παροχή σε χαμηλές τιμές ενός κοινωνικού αγαθού, θεώρησαν ότι είναι η ευκαιρία να το εντάξουν σε έναν προγραμματισμό που αφορά την εξυπηρέτηση των κομματικών επιδιώξεων.

Να το εντάξουν δηλαδή, σε ένα πλαίσιο διαχείρισης της αβεβαιότητας και του άγχους που δημιουργεί η συγκέντρωση ή μη 180 βουλευτών, που ως γνωστό , είναι η προϋπόθεση για να ξεπεραστεί το εμπόδιο εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και συνακόλουθα τις αποφυγής πρόωρων εκλογών.

Η κοινωνία και οι πολίτες που είναι εξόχως υποψιασμένοι από ανάλογους τακτικισμούς, παρακολουθούν και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα, τα οποία δε συμβαδίζουν, απ’ότι φαίνεται, με τις επιδιώξεις των κομματικών ηγεσιών.

Αυτός είναι και ο λόγος που οδηγεί τους ανεξάρτητους πολιτικούς αναλυτές να συμπεράνουν, πώς καμιά από τις δύο πλευρές δεν θα αποκομίσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εκτίμησε ότι με όχημα την υπόθεση της «μικρής ΔΕΗ», μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερο πολιτικό ζήτημα, που θα αντανακλά και θα επηρεάζει τις επικείμενες φθινοπωρινές ζυμώσεις, από τις οποίες θα εξαρτηθεί το αν η χώρα θα προσφύγει σε πρόωρες εκλογές.

Ούτε ο κυβερνητικός συνασπισμός ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, γιατί θώρησε πώς με διάφορες μικροαλλαγές και μικροτακτοποιήσεις στο αρχικό νομοσχέδιο, θα μπορούσε να τελειώσει με ένα τόσο ζωτικής σημασίας ζήτημα, όπως αυτό της ΔΕΗ.

Επιπροσθέτως δε, γιατί θεώρησε πως η αποκομιδή των σχετικών πολιτικών εντυπώσεων ,από την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στο θερινό τμήμα της Βουλής, θα δώσει το διαβατήριο για άνεση κινήσεων το επόμενο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου, όπως προαναφέραμε, θα κριθεί και το θέμα των πρόωρων εκλογών και το θέμα της εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας.

Κανενός ωστόσο δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής, το ένα και μοναδικό ζήτημα. Πως εκείνο που θα καθορίσει τις εξελίξεις, είναι το κατά πόσο θα εξαναγκαστεί η Γερμανική ηγεσία και το διευθυντήριο των Βρυξελλών, να αφήσει κατά μέρος τα παιχνίδια και τις σκοπιμότητες και να συναινέσει στην ρύθμιση του χρέους, κατά τρόπο που να δίνει καθαρό μήνυμα στις αγορές, για οριστική στροφή στην ανάπτυξη.

Κανείς δεν πρέπει να μπεί στον πειρασμό και ιδιαίτερα τα συγκυβερνόντα κόμματα, να παίξει με τον χρόνο επίλυσης αυτού του κορυφαίου θέματος. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Γιατί αυτό μπορεί να λύσει και την πολιτική εξίσωση των 180 βουλευτών για την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας και όχι τα πολιτικά παιχνίδια, ενδεχομένως και οι εκβιασμοί, με τις πρόωρες εκλογές

* Ο Θανάσης Λουκόπουλος είναι πολιτικός συντάκτης, μέλος της ΕΣΗΕΑ, με καταγωγή από την ΔωρίδαΤρίτη, 8 Ιουλίου 2014

Guardian: Γιατί δεν υπάρχουν μαύροι Βραζιλιάνοι στα στάδια του Μουντιάλ

Από τη στιγμή που ξεκίνησε το Μουντιάλ πολλοί δημοσιογράφοι παρατήρησαν την χτυπητή απουσία των μαύρων Βραζιλιάνων στις εξέδρες των φιλάθλων. Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος της Guardian Φελίπε Αραούχο το εξηγεί εκπληκτικά.

Πάνω από το μισό του πληθυσμού της Βραζιλίας

είναι μαύροι ή μιγάδες, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2010. Η Βραζιλία φιλοξενεί τους περισσότερους κατοίκους αφρικανικής καταγωγής στον κόσμο. Η παρουσία τους είναι οφθαλμοφανής στους δρόμους των πόλεων αλλά και στις τοπικές γιορτές στις οποίες συμμετέχουν μαζικά, με τοπικούς χορούς και ρυθμούς. Αλλά μόλις ξεκινούν οι αγώνες στα στάδια του Μουντιάλ, οι δρόμοι και τα γήπεδα γεμίζουν λευκούς εκτός από τους μικροπωλητές αναψυκτικών και μπύρας, όπου μαύροι από τις γειτονικές φαβέλες στήνουν τα μαγαζάκια τους. Μαύροι είναι επίσης οι αστυνομικοί που φυλάνε τον χώρο και το προσωπικό ασφαλείας των γηπέδων.

Στο Ρίο ο δημοσιογράφος της Guardian παρακολούθησε το

ματς Γαλλίας-Γερμανίας στις 4 Ιουλίου στο στάδιο Μαρακανά και οι φίλαθλοι ήταν στην πλειοψηφία τους λευκοί. Λίγες ώρες αργότερα, στα καφέ με τις γιγαντοοθόνες που έπαιζαν το ματς Βραζιλία-Κολομβία, το κοινό είχε αλλάξει και αποτελείτο κυρίως από νεαρούς μαύρους που παρακολουθούσαν με πάθος, με μια μπύρα στο χέρι.

Σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα Folha de S. Paulo, στις 29 Ιουνίου, οι παρατηρήσεις επαληθεύτηκαν: Στους 693 θεατές που παρακολούθησαν το ματς Βραζιλίας-Χιλής το 67% των Βραζιλιάνων ήταν λευκοί και το 90% ανήκε στις ανώτερες τάξεις της χώρας.

Η απουσία μαύρων και μιγάδων εξηγείται εν μέρει από τις τιμές: οι θέσεις είναι ακριβές και η πλειοψηφία των μαύρων είναι φτωχοί. Οι τιμές για τον αγώνα Βραζιλίας-Χιλής έκαναν από 25 ως 200 δολάρια ενώ οι φθηνές θέσεις αποτελούσαν μόνο το 5% του σταδίου, την ώρα που ο κατώτερος μισθός στην Βραζιλία είναι 330 δολάρια τον μήνα.

Ο κοινωνιολόγος Carlos Costa Ribeiro ρωτήθηκε από τις εφημερίδες Globe και Mail του Καναδά και δήλωσε:
«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ρατσιστική διάκριση. Θα μιλούσαμε για κάτι τέτοιο αν απαγορεύονταν να πωλούνται εισιτήρια σε μαύρους. Αυτό που συμβαίνει εξηγείται από το γεγονός ότι τα εισιτήρια είναι ακριβά για τους περισσότερους μαύρους. Και γιατί οι μαύροι δεν είναι πλούσιοι; Γιατί υπάρχει ρατσιστική διάκριση».
 

Αποτέλεσμα, οι μόνοι εκπρόσωποι της πολυφυλετικής Βραζιλίας να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. «Μπορούμε να πούμε ότι το ποδόσφαιρο δημιουργεί στα γήπεδα την φυλετική Δημοκρατία που η βραζιλιάνικη κοινωνία δεν μπορεί να κάνει» έγραφε πρόσφατα ο βραζιλιάνος μουσικός José Miguel Wisnik, σε ένα κείμενο-ορόσημο για το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο στους New York Times.

Αλλά και στα γήπεδα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Αν η ομάδα της Βραζιλίας εκπροσωπεί λευκούς, μαύρους και μιγάδες, ο προπονητής και σχεδόν όλη η διοίκηση της ομάδας είναι λευκοί. Η εικόνα του αμυντικού βραζιλιάνου Ντάνιελ Αλβες να του πετάνε μια μπανάνα στο ισπανικό πρωτάθλημα έκανε μια μερίδα βραζιλιάνων να επαναστατήσουν αλλά πολλές τέτοιες εικόνες παρατηρούνται και στην ίδια τη χώρα.

Το πρακτορείο Bloomberg αναφέρει την περίπτωση του μαύρου βραζιλιάνου διαιτητή Marcio Chagas, ο οποίος γίνεται δεκτός στο γήπεδο με ήχους πιθήκων ενώ πρόσφατα βρήκε το αυτοκίνητό του σπασμένο και το παρμπρίζ γεμάτο μπανάνες.
 

Όπως γράφει εύστοχα το σάιτ The Root σε ένα έξοχο άρθρο, το θέμα γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο από το γεγονός ότι πολλοί μαύροι Βραζιλιάνοι δεν θεωρούν τον εαυτό τους μαύρο. Ο σταρ ποδοσφαιριστής της Βραζιλίας Νεϊμάρ, όταν ρωτήθηκε το 2010 αν έχει υπάρξει θύμα ρατσιμού, απάντησε:
«Ποτέ. Ούτε εντός, ούτε εκτός γηπέδου. Εξάλλου δεν είμαι μαύρος, είμαι;»


Πηγή: Guardian


Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

Νέο Δ.Σ. στον Εκπολιτιστικό Ευπαλίου

Με μεγάλη συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο έγιναν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβούλιου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ευπαλίου.

Πρώτη εκλέχτηκε η μέχρι τώρα Πρόεδρος του Συλλόγου Ντίνα  Καραγεωργοπούλου που θα είναι ξανά Πρόεδρος και στο νέο Δ.Σ.
Ψήφισαν συνολικά 325   Ευπαλιώτες που είναι ρεκόρ συμμετοχής στις μέχρι τώρα εκλογές του Εκπολιτιστικού.

Η μαζική αυτή συμμετοχή είναι και μια επιβράβευση στο έργο που γίνεται τελευταία από τον Εκπολιτιστικό και δίνει δύναμη στα μέλη του  νέου Δ.Σ. να συνεχίσουν με τον ίδιο ζήλο το δημιουργικό τους έργο .
Από το απερχόμενο Δ.Σ. δεν είχαν θέσει υποψηφιότητα ο μέχρι τώρα Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Τσιούστας , που στις τελευταίες δημοτικές εκλογές εκλέχτηκε Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ευπαλίου και ο Δημήτρης Λακουμέντας.

ΣΥΝΟΛΟ  ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ                                     325
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ             210      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΠΑΛΙΟΥΡΑ  ΑΓΑΘΗ                                               174      ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ                                     158       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΜΠΑΜΠΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                       154       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                      126       ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΜΠΡΑΟΥΝΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ             115
ΤΙΓΓΙΝΑΓΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                         91

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                               69
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΑ  ΑΓΑΘΗ                                            38

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ   ΟΛΓΑ                                         32

ΠΕΤΑΞΑΝ ΠΕΤΡΕΣ ΜΕ ... ΗΡΩΪΝΗ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ !

Η εξωτερική φρουρά των φυλακών Μαλανδρίνου δεν πήρε είδηση τον ή τους άγνωστους που πλησίασαν τον περίβολο του καταστήματος και άρχισαν να πετούν… πέτρες στην ταράτσα!

Στόχος τους, όμως, δεν ήταν να προκαλέσουν ζημιές.

Αντίθετα, οι δράστες προσπάθησαν να εφοδιάσουν με ναρκωτικά κάποιους, άγνωστους προς το παρόν, κρατούμενους με τους οποίους προφανώς είχαν συνεννοηθεί εκ των προτέρων!

Τα σχέδιά τους, όμως, ματαίωσε ο έλεγχος που έκανε ένας σωφρονιστικός υπάλληλος στην ταράτσα της Γ΄ Πτέρυγας των φυλακών.

Ο σωφρονιστικός βρήκε διάσπαρτες τρεις αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν η καθεμία από ένα γραμμάριο ηρωίνης και ήταν κολλημένες πάνω στις πέτρες που είχαν πετάξει οι άγνωστοι από την εξωτερική περίφραξη!

Τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν και η προανάκριση για τον εντοπισμό των «αποστολέων» και του επίδοξου παραλήπτη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Κυριακή, 6 Ιουλίου 2014

Νέα εποχή για τον ΝΗΡΕΑ αλλά και για τις άλλες εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ανάληψη του ελέγχου των μεγάλων εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας ΝΗΡΕΥΣ και ΣΕΛΟΝΤΑ από τις πιστώτριες τράπεζες.

Ήδη η ΣΕΛΟΝΤΑ, τριάντα χρόνια μετά την ίδρυσή της συμφώνησε στην κεφαλαιοποίηση μέρους του δανεισμού της με παράλληλη έκδοση ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 105 εκατομ. Ευρώ.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα των τραπεζών να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων στο κρίσιμο θέμα της αναδιάρθρωσης των οφειλών υπερχρεωμένων , αλλά δυναμικών κλάδων της οικονομίας, αναλαμβάνοντας παράλληλα και το μάνατζμεντ.

Έτσι στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα ακολουθήσει θα ορισθεί νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αφήνοντας εκτός διοίκησης σημερινά διοικητικά στελέχη.

Το ίδιο μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης θα ακολουθηθεί και για την "ναυαρχίδα" των ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών, τον ΝΗΡΕΑ, ενώ ανοιχτό παραμένει το σενάριο της συγχώνευσης των δύο εταιρειών.

Ειδικότερα για τον ΝΗΡΕΑ το βασικό σενάριο της πρότασης των τραπεζών θα είναι η μετοχοποίηση δανείων περίπου 60 εκατομ. ευρώ και αναδιάρθρωση του υπολοίπου δανεισμού περίπου 130 εατομ. Ευρώ.

Εάν έτσι οδηγηθούν τα πράγματα , μετά την ολοκλήρωση της μετοχοποίησης των δανείων , το ποσοστό του ιδρυτή της εταιρείας Αριστείδη Μπελλέ, από 21,16%που είναι σήμερα θα υποχωρήσει στο 8%, ενώ ανάλογα θα υποχωρήσει και το ποσοστό της Linneaus Capital Partners του Γεωργιανού Κ. Μπεντουκίτζε που σήμερα ανέρχεται σε 23,68% .

Πάντως στην τελευταία Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΝΗΡΕΑ αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση του 2013.

Πρέπει εδώ να πιούμε ότι ενδιαφέρων για τις μεγάλες ελληνικές εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών έχουν δείξει ξένα επενδυτικά σχήματα . Πρόκειται όμως για εταιρείες που δεν έχουν συναφές αντικείμενο και παραγωγική δραστηριότητα, γεγονός που προκαλεί δυσαρέσκεια στους ιδρυτές των μεγάλων αυτών ελληνικών εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας, ΝΗΡΕΑΣ και ΣΕΛΟΝΤΑ

Η ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. που έχει έντονη δραστηριότητα και στη Δωρίδα, ιδρύθηκε στη Χίο το 1988. Στα 25 χρόνια της παρουσίας της στον κλάδο, έχει καταφέρει μέσω σημαντικών επενδύσεων, να γίνει μια μεγάλη εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας διεθνούς φήμης.

Με εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Ισπανία και Τουρκία, η ΝΗΡΕΥΣ αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό Μεσογειακών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσμο.

Έχει πλήρως καθετοποιημένη δομή, ελέγχοντας όλα τα στάδια παραγωγής και διαθέτοντας δικές της παραγωγικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή γόνου, ιχθυοτροφών και εξοπλισμού ιχθυοκαλλιέργειας.