Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Στις καλένδες το έργο για τον αγωγό λυμάτων της λίμνης του Μόρνου

Μετά από πέντε μήνες από την αποστολή εγγράφου της αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας  Γιώτας Γαζή προς τον πρωθυπουργό, τον αρμόδιο υπουργό και τις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων, απάντησε ο ειδικός γραμματέας υδάτων  Κώστας Τριάντης χωρίς να δίνει λύση στο θέμα.
 
Ουσιαστικά περιμένουμε την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης(ΚΥΑ) Α5/2280/1983, από τον Απρίλιο του 2013.
Συγκεκριμένα ο ειδικός γραμματέας σε έγγραφο του προς την αντιπεριφερειάρχη Φωκίδας αναφέρει:
« Σε ό,τι αφορά το ανωτέρω σχετικό έγγραφο και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η λίμνη του Μόρνου αποτελεί μαζί με τις λίμνες Υλίκης, Μαραθώνα, Σταμάτας και Παραλίμνης τους βασικούς πόρους υδροδότησης της πρωτεύουσας και για το λόγο αυτό η προοταοΐα τους αποτελεί πρωταρχική μέριμνα του ελληνικού κράτους.
 
Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των νερών που προορίζονται γίά την ύδρευση της πρωτεύουσας συνίσταται στην Υπουργική Απόφαση A5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β), όπως ισχύει, για την εφαρμογή της οποίας αρμόδιοι φορείς είναι το Υπουργείο Υγείας και η ΕΥΔΑΠ.

Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των επιφανειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων.
 
Στα Προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται και μέτρα για την προστασία των επιφανειακών υδάτων που χρησιμοποιούνται για ύδρευση και προτείνεται ο καθορισμός ζωνών προστασίας γύρω από αυτά τα επιφανειακά υδατικά συστήματα, μετά από την ολοκλήρωση σχετικών μελετών.
 
Στα Προγράμματα Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης του Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Αττικής προτείνεται n επικαιροποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β) ως προς τις πρόνοιες της, οι οποίες σχετίζονται με επιτρεπόμενες υπό όρους αλλά και απαγορευμένες δραστηριότητες, καθώς και τους μηχανισμούς ελέγχου τους, ώστε το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του Μόρνου και των υπόλοιπων σωμάτων που χρησιμοποιούνται, για την ύδρευση της πρωτεύουσας να εκσυγχρονιστεί και να εξορθολογιστεί αναλόγως.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει διαβιβάσει από τις αρχές του 2013 στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας πρόταση τροποποίησης της ανωτέρω Υπουργικής Κοινής Απόφασης Α5/2280/1983, που αποτελεί και το επισπεύδον Υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά το έργο "Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής . ταμιευτήρα Μόρνου", η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α5/2280/1983 θέτει ζητήματα αλλαγής του χαρακτήρα του έργου, καθώς και συνολικής αναθεώρησης, τόσο της προστασίας των Υδατικών Συστημάτων , όσο και της διαχείρισης των αστικών λυμάτων των παραλίμνιων οικισμών της περιοχής, όπως ορίζουν ol Οδηγίες 2000/60/ΕΕ και 91/271/ΕΟΚ. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή υφίστανται οι δυο Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Λιδορικίου και των φυλακών Μαλανδρίνου.

Μετά από σειρά συναντήσεων μεταξύ εκπροσώπων του ΥΠΕΚΑ, χου Υπουργείου Δικαιοσύνης, της ΕΥΔΑΠ, του Δήμου Δωρίδος έχει διαμορφωθεί σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των προαναφερόμενων φορέων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης των αστικών λυμάτων της περιοχής, Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης εξαρτάται από την τροποποίηση της ΚΥΑ Κοινής Υπουργικής Απόφασης Α5/2280/1983.»

Για το ίδιο θέμα είχε καταθέσει ερώτηση, τον Αύγουστο του 2013 η βουλευτής Φωκίδας Ασπασία Μανδρέκα, στην οποία απάντησε η υφυπουργός Υγείας  Ζέττα Μακρή, για τροποποίηση της υγειονομικής διάταξης Α5/2280/83.

Στην επιστολή, την οποία έστειλε η Γιώτα Γαζή, ύστερα από επανειλημμένες συναντήσεις με το αρμόδιο Υπουργείο, στις 7 Φεβρουαρίου 2014 αναφέρονται τα παρακάτω:

«Η πράξη με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμού περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου» εντάχθηκε στο Ε.Σ.ΠΑ. με συνολικό προϋπολογισμό 17.096.700,10€ (με κωδικό MIS 340102 αρ. πρωτ. Απόφασης 174998/22-12-2011) στον άξονα προτεραιότητας 02 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων του Ε.Π. «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη», συγχρηματοδοτείται από το ταμείο συνοχής και έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Δωρίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Εξάδας και έχουν πληρωθεί από το Ε.Σ.Π.Α 792.936,43€ για την μελέτη.
 
Το έργο κινδυνεύει να μη δημοπρατηθεί ενώ έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του και φυσικά να μην υπάρξει η οριστική επίλυση του προβλήματος της διαχείρισης των λυμάτων των παραλίμνιων, της λίμνης Μόρνου, οικισμών του Δήμου Δωρίδας (Λιδορικίου, Πενταπόλεως και οικισμού Παλαιοκάστρου, Μαλανδρίνου και του σωφρονιστικού καταστήματος Μαλανδρίνου, Αμυγδαλιάς, Βραίλας και Λεύκας) με σκοπό την προστασία του ταμιευτήρα της λίμνης Μόρνου και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Ο ταμιευτήρας του Μόρνου είναι μια από τις σημαντικότερες πηγές υδροληψίας της Αττικής, κατά συνέπεια εκτός των επιπτώσεων του έργου στην περιοχή πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι σημαντικές ωφέλειες για την εξασφάλιση της υδροδότησης, της υγιεινής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής γης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το υποέργο «Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Αήμου Λιδωρικίου» έχει ολοκληρωθεί και έχει πληρωθεί από το Ε.Σ.Π.Α. με το ποσό των 792.936,436

Στο υποέργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου πρώην Δήμου Διδωρικίου» θα κατασκευαστούν:

1. Κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) στην οποία θα καταλήγουν τα λύματα των οικισμών Λιδορικίου, Πενταπόλεως (και οικισμού Παλαιοκάστρου), Μαλανδρίνου (και του σωφρονιστικού καταστήματος), Αμυγδαλιάς, Βραίλας, Λεύκας, δυναμικότητας σε Α' φάση 4.500 ισοδύναμων κατοίκων που θα εξυπηρετεί όλους τους παραλίμνιους οικισμούς και τις φυλακές Μαλανδρίνου

2. Σύστημα αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των οικισμών προς την κεντρική Ε.Ε.Λ. (που περιλαμβάνεται και αυτό στο φυσικό αντικείμενο). Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών Λιδωρικίου, Μαλανδρίνου, Αμυγδαλιάς, Λεύκας, Βραίλας και τμήματος της Πεντάπολης (περίπου το 30% του οικισμού και το σύνολο του οικισμού Παλαιοκάστρου). Σήμερα, κανένας οικισμός της περιογής δεν διαθέτει δίκτυο απογέτευσης λυμάτων, με αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα σε μία περιοχή που συνορεύει με τον Ταμιευτήρα του Μόρνου

3.Αγωγός μεταφοράς με τον οποίο τα επεξεργασμένα λύματα από την κεντρική Ε.Ε.Λ. θα μεταφέρονται σε μισγάγγεια που εκβάλλει στην κοίτη του Μόρνου κατάντη της εξόδου του υπερχειλιστή και της λεκάνης ηρεμίας του φράγματος. Σύμφωνα δε με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου απαιτείται η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων να γίνει κατάντη του φράγματος και για το λόγο αυτό έχει προβλεφθεί και ο αναγκαίος αγωγός διάθεσης μήκους 27 χλμ. σύμφωνα με την Κ.Υ.A Α5/2280/83.
(
Κ.Υ.Α. Α5/2280/83. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της αριθμ. Α5/2280/83 Κ. Υ.Α. «Περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού ή από τη καθαρότητα τους απευθείας στη λίμνη Μαραθώνα, Μόρνου κ.λπ. και στα ρέματα που εισρέουν σε αυτά.

Ανεξάρτητα από το βαθμό αποδοτικότητας των βιολογικών καθαρισμών της πόλης Λιδορικίου και του Σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ο τελικός αποδέκτης δεν θα πρέπει να σε καμία περίπτωση να είναι ο ταμιευτήρας, αριθμ. Υ2/2468/ΕΜΠ294/9/29 -08-97 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας.)

Η λύση που έχει επιλεγεί για τη διαχείριση των λυμάτων όλης της παραλίμνιας περιοχής Μόρνου αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και δια παντός το πρόβλημα που υφίσταται σήμερα με την ρύπανση του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών λυμάτων με την βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση και σύμφωνα με τις επιταγές των πρόσφατα εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων του έργου.

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός του έργου έχει τύχει της αποδοχής και έγκρισης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Δ6/1910/8-7-2009 έγγραφο της . Επίσης όπως προκύπτει από τα υπ. αριθμ. 352294/28-5-2009 , 354102/7-7-2009, 382441/16-3-2011 έγγραφα της ΕΥΔΑΠ η εταιρεία εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της για τον προτεινόμενο σχεδιασμό του έργου.

Τέλος για το παραπάνω έργο έχει εκδοθεί η υπ. αριθμ. 4480/189775/8-10- 2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Σχετικά με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ισχύουν τα παρακάτω:
 • Η παλαιά εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πλησίον του Λιδωρικίου (η οποία κατασκευάστηκε πριν 20 χρόνια) δεν διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει λειτουργήσει ΠΟΤΕ έως σήμερα και το κόστος προκειμένου να μπορέσει να καταστεί λειτουργική είναι υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με την αντικατάστασή της. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση αυτή χρησιμοποιεί ως αποδέκτη ένα γειτονικό ρέμα, το οποίο καταλήγει στο Μόρνο.
 • Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων φυλακών Μαλανδρίνου επίσης δεν διαθέτει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των φυλακών κι επιπλέον από τη λειτουργία της (κόστος μεταφοράς για τη διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων) προκύπτει πολύ μεγάλο κόστος και υπάρχουν καταγγελία για πλημμελή λειτουργία της.
 
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Όπως αναφέρει η Αντιπεριφερειάρχης, σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στις 4 Απριλίου 2013, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος  Σωκράτη Αλεξιάδη, του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων Κωνσταντίνου Τριάντη, του προέδρου της ΘΕΜΙΣ Κατασκευαστική, στελεχών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. της βουλευτού Φωκίδας Ασπασίας Μανδρέκα, του Δημάρχου Δωρίδας Γεωργίου Καπεντζώνη και εμού, διαφάνηκε αρνητική διάθεση για τη δημοπράτηση του έργου, με σκοπό να αλλάξει η Κ.Υ.Α Α5 και να ελαττωθεί ο προϋπολογισμός του έργου, ώστε να γλυτώσουμε τα χρήματα για τον αγωγό που πάει κατάντη του φράγματος τα λύματα.
Όμως από της 4 Απριλίου που έγινε η συνάντηση ούτε η Α5 έχει καταργηθεί ούτε εντολή έχει δοθεί στον μελετητή για μείωση του προϋπολογισμού με νέα δεδομένα.
Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να δημοπρατηθεί το έργο και να απορροφηθούν πόροι από το Ε.Σ.Π.Α. που είναι ενταγμένο και να χαθεί ένα έργο που θα λύσει όχι το πρόβλημα αποχέτευσης των παραλίμνιων οικισμών του Μόρνου αλλά και της Αττικής που υδροδοτείται από το Μόρνο.
 
Η  Γιώτα Γαζή επισημαίνει ακόμα ότι,
 •   οι προδιαγραφές της μελέτης δόθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και την Ε.Υ.Δ.Α.Π.
 • Η Κ.Υ.Α. Α5 απαιτεί τα λύματα να οδηγούνται κατάντη του φράγματος
 • Το 80% του κόστους κατασκευής αφορά δίκτυα που είναι απαραίτητα για τη συλλογή, μεταφορά και διάθεση των λυμάτων και είναι το ίδιο ανεξάρτητα από την επιλογή μιας νέας ή των δυο υπαρχουσών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (το λειτουργικό κόστος μιας εγκατάστασης θα είναι μικρότερο από τις δυο)
 • Σημειώνω ότι το έργο δεν θα δημοπρατηθεί με την μέθοδο μελέτη - κατασκευή αλλά με διεθνή διαγωνισμό»


Ενημερωτική συγκέντρωση την Κυριακή στη Μανάγουλη για τα πτηνοσφαγεία

Οι τοπικοί φορείς της περιοχής πεδιάδας Μόρνου, καλούν,όλους τους κατοίκους της περιοχής, την

Κυριακή 8 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:30

στην πλατεία Μανάγουλης ,

προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις εξελίξεις ως προς τη λειτουργία και τη σχεδιαζόμενη επέκταση του πτηνοσφαγείου της εταιρείας «Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις Ναυπάκτου».

Θα ακολουθήσει συζήτηση και θα καθοριστούν οι ενέργειες των φορέων για τον παραπέρα χειρισμό του θέματος.

Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2014

Για μια δημοκρατική Ευρώπη

Tου Γιάννη Κοτόφωλου *

Η Ευρώπη θα πρέπει να αλλάξει, να αναβαθμιστεί πολιτικά ως ενιαία και δημοκρατική οντότητα 500 εκατομμυρίων πολιτών, για να αναπτυχθεί οικονομικά και να παραμείνει κοινωνικά συμπαγής, προκειμένου να επιβιώσει.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα των ευρωεκλογών της περασμένης εβδομάδας, σε πανευρωπαικό επίπεδο. Οι εκλογές του 2014 φαίνεται να σηματοδοτούν έτσι κι αλλιώς το τέλος της Ευρώπης των τεχνοκρατών και της μεγάλης πολιτικής ασυμμετρίας. Και να ανοίγουν το δρόμο - ελπίζουμε - για μια Ευρώπη πολύ πιο δημοκρατική, πολύ πιο αλληλέγγυα μεταξύ των μελών κρατών. Για μία Ευρώπη ισορροπημένη και όχι αγρίως μονομερή, με βάση τον εσωτερικό συσχετισμό δυνάμεων.

Το μήνυμα της ογκώδους αποχής και της μεγάλης αύξησης των ποσοστών που εμφάνισαν τα κόμματα του ευρωσκεπτικισμού, δεν πρέπει να μεταφραστεί ως αίτημα για «λιγότερη» Ευρώπη, αλλά ως φωνή δυσαρέσκειας και αγωνίας για μια «καλύτερη» Ευρώπη.

Πράγματι, το βασικότερο συμπέρασμα που μπορεί κανείς να συνάξει, σύμφωνα και με τις άπειρες επισημάνσεις που έγιναν από πολιτικούς ηγέτες και διεθνείς παρατηρητές, είναι η ανάγκη των Ευρωπαίων πολιτών για τον εκδημοκρατισμό της Ευρωπαικής Ενωσης και ειδικότερα της Ζώνης των 18 κρατών μελών του ενιαίου νομίσματος.

Εάν η Γηραιά Ηπειρος δεν κυβερνηθεί στο εξής με τρόπο δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό, μπορεί να συμβούν και τα χειρότερα. Οι πολίτες να εκφράσουν ακόμη μεγαλύτερη απάθεια ή δυσφορία, ιδίως εάν η οικονομική ύφεση συνεχιστεί, ο εθνικισμός και ο λαικισμός να πάρουν ακραίες διαστάσεις και η Ενωση στο τέλος να διαλυθεί.

Είναι εκτός κάθε δημοκρατικής παράδοσης και λογικής, πλέον, οι αποφάσεις για την Ευρώπη να λαμβάνονται σε ένα κλειστό περιβάλλον υπουργών, τεχνοκρατών ή δικαστών, οι οποίοι δεν εκλέγονται και δεν λογοδοτούν σε κανέναν, αλλά επιβάλλουν μέτρα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον, για την καθημερινότητα και τη ζωή εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων.

Είναι εντελώς παράδοξο και αντιδημοκρατικό, επίσης, να μιλάμε για μία Ενωση και μία περαιτέρω ομοσπονδιακή προσέγγιση της Ευρώπης και να μην υπάρχει ένα δομημένο και νομιμοποιημένο υπερεθνικό πολιτικό σύστημα, για την οικονομική ισορροπία μεταξύ των μελών κρατών, την ανακατανομή του πλούτου, την προώθηση των επενδύσεων και τη φροντίδα της ανάπτυξης. Να ανταγωνίζονται άμεσα οι χώρες του Βορρά τις χώρες του Νότου ή να εκμεταλλεύονται οι χώρες δανειστές τις χώρες οφειλέτες, μέλη όλες της ίδιας οικογένειας!

Όπως ακόμη είναι αδιανόητο σήμερα να μιλάμε για ενωμένη Ευρώπη και ευρωπαικό όραμα και αποφάσεις κολοσσιαίες για το μέλλον των λαών της Γηραιάς Ηπείρου να λαμβάνονται με άξονα τα εθνικά συμφέροντα ενός ισχυρού μέλους, π.χ. της Γερμανίας και όχι με βάση το κοινό όφελος των οικονομιών και των κοινωνιών πανευρωπαικά. Το καμπανάκι το ευρωεκλογών αυτό το νόημα είχε, η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει… Για να επιβιώσει.

Εντούτοις, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και να συνειδητοποιήσουμε όλοι, πολίτες και πολιτικές ηγεσίες, ένα κρίσιμο θέμα : όταν μιλάμε για πραγματικά ενωμένη Ευρώπη και για την άμεση ανάγκη να ενδυναμώσουμε την δημοκρατία σε υπερεθνικό επίπεδο, ενδεχομένως (και ως επιστέγασμα) για άμεση εκλογή των ηγετών που θα λαμβάνουν τις κορυφαίες αποφάσεις για λογαριασμό των Ευρωπαίων πολιτών, συζητήσεις, πλέον, περί εκχώρησης των εθνικών εξουσιών και άλλα παρόμοια δεν χωράνε…

* Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την ΔωρίδαΠέμπτη, 5 Ιουνίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : χρηματοδοτεί πράσινες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες

Βράβευση της Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Διάκριση στον τομέα υλοποίησης προγράμματος που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή απέσπασε η Τράπεζα Πειραιώς, την στιγμή που η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει, μέχρι σήμερα, με 1,58 δισ. ευρώ «πράσινες» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζει επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς, ως ένα από τα 21 καλύτερα LIFE Environment Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2013, βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: Προετοιμάζοντας την Αγορά για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» (Climabiz) που υλοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από το χρηματοδοτικό μέσο "LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση" της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Climabiz είχε ως στόχο να προετοιμάσει την ελληνική αγορά, έτσι ώστε να προσαρμοστεί έγκαιρα στις νέες κλιματικές και περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτές.

Tο βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Τράπεζας ο Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Τραπεζικής (Green Banking), σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Green Week με θέμα «Κυκλική οικονομία - εξοικονόμηση πόρων, δημιουργία θέσεων εργασίας».

Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Βρ.Ζάβρας δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «κεντρική επιλογή της Τράπεζας Πειραιώς είναι να στηρίζουμε εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια βιώσιμη κοινωνία».

Στη διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε έμφαση στη σημασία του ρόλου της Τράπεζας Πειραιώς ως χρηματοπιστωτικού οργανισμού στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο σε σχέση με την αναγνώριση των κλιματικών οικονομικών κινδύνων, όσο και σε σχέση με την αξιοποίηση των επενδυτικών ευκαιριών.

Επίσης, τονίστηκε ότι, στο πλαίσιο της γενικότερης περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί να εφαρμόζει μέτρα που μειώνουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τόσο από τη λειτουργία της, όσο και από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Τα θεμέλια για την εφαρμογή αυτής της πράσινης πολιτικής της Τράπεζας έθεσε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα GREEN banking 4Life που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του χρηματοδοτικού μέσου "LIFE Περιβάλλον", κατά το χρονικό διάστημα 2006-2009.

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική τράπεζα στην Ευρώπη η οποία έχει αξιοποιήσει το Ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο LIFE στηρίζοντας την περιβαλλοντική οικονομία.

Τον Οκτώβριο του 2013, η Τράπεζα ξεκίνησε την υλοποίηση ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Stymfalia, για την αποκατάσταση της λίμνης Στυμφαλίας και τη μακροχρόνια προστασία και διαχείρισή της. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο εξεύρεσης λύσεων σε θέματα αναχρηματοδότησης δράσεων προστασίας και διαχείρισης σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην ΕΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Στυμφαλία λειτουργεί ένα από τα 7 θεματικά μουσεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς που θα αποτελέσει τη βάση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων αλλά και των διαχειριστικών δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήσει με 1,58 δισ. ευρώ «πράσινες» επιχειρηματικές πρωτοβουλίες υποστηρίζοντας επενδύσεις συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ στον τομέα της περιβαλλοντικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πάνω από 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστηριχθεί μέχρι στιγμής, ενώ έχουν δημιουργηθεί πάνω από 17.700 έμμεσες και άμεσες «πράσινες» θέσεις εργασίας. 
 

Πρόσληψη ναυαγοσωστών και προσωπικό πυρασφάλειας από τον Δήμο Δωρίδας

Στην πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Δωρίδας προκειμένου να καλύψει εποχικές ανάγκες στον τομέα της πυρασφάλειας και της διασφάλισης της προστασίας των λουομένων.

Ειδικότερα ο Δήμος Δωρίδας θα προσλάβει επτά ναυαγοσώστες και οκτώ άτομα ως προσωπικό πυρασφάλειας.

Να σημειώσουμε ότι ο Δήμος Δωρίδας βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 4 γαλάζιες σημαίες για τις παραλίες Ερατεινής, Σεργούλας, Παραθάλασσου και Χιλιαδούς και προκειμένου να στηρίξει τη δράση αυτή, εκτός από τις υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό στις παραπάνω ακτές συν της Βάθης, απαιτείται να προσλάβει επτά ναυαγοσώστες, από τους οποίους οι δύο θα πραγματοποιούν κυκλικά τα υποχρεωτικά ρεπό των πέντε.

Αναφορικά με τον τομέα της πυρασφάλειας να επισημάνουμε ότι λόγω των έντονων βροχοπτώσεων κατά τη χειμερινή και εαρινή περίοδο, η βλάστηση σε πολλές περιοχές του Δήμου Δωρίδας είναι πολύ μεγάλη και υπάρχει κίνδυνος εκδηλώσεως πυρκαγιάς τους καλοκαιρινούς μήνες.

Παράλληλα στην υπηρεσία της καθαριότητας οι ελλείψεις είναι πολλές και οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και την τοπική οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό είναι ορατοί και για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή, αποφάσισε να προσλάβει οκτώ άτομα για δύο μήνες, προκειμένου να συνδράμουν στην πυρασφάλεια του Δήμου, τα οποία θα έχουν αρμοδιότητα για τον καθαρισμό των περιαστικών δασών, ανενεργών χωματερών και καθαριότητας γενικότερα.

 

Τι ψήφισαν οι φυλακισμένοι στις εκλογές

Πρώτο κόμμα η Χρυσή Αυγή στις φυλακές
του Μαλανδρίνου και της Άμφισσας

Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο μεγάλος νικητής στις ευρωεκλογές και το μεγαλύτερο ποσοστό του 52,38% καταγράφηκε στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Συγκέντρωσε συνολικά 44 ψήφους έναντι 13 της Χρυσής Αυγής, 12 της Νέας Δημοκρατίας και τριών της «Κοινωνίας Αξιών».

Στο νοσοκομείο των φυλακών ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε 35,29% (έξι ψήφοι) έναντι 23,5% (τέσσερις ψήφοι) που συγκέντρωσε η Χρυσή Αυγή και 17,6% (τρεις ψήφοι) που συγκέντρωσε η ΝΔ. Από μία ψήφο (ποσοστό 5,88%) πήραν η Ένωση Κεντρώων, το ΕΠΑΜ και οι Γέφυρες.

Στη γυναικεία πτέρυγα πρώτο κόμμα με ποσοστό 31,8% αναδείχθηκε η ΝΔ, δεύτερο κόμμα η Χρυσή Αυγή, τρίτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ και τέταρτο το Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών με ποσοστό 6,8%.

Στο ειδικό εκλογικό τμήμα των φυλακών Άμφισσας πρώτο κόμμα αναδείχθηκε η Χρυσή Αυγή με 28,9%. Τη δεύτερη θέση κατέλαβαν από κοινού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνοντας 7 ψήφους και ποσοστό 15,66%.

Η Χρυσή Αυγή ήρθε πρώτο κόμμα και στις φυλακές Μαλανδρίνου με ποσοστό 31,75% (20 ψήφους) έναντι 28,5% του ΣΥΡΙΖΑ (18), 17,46% του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών (11 ψήφους) και της ΝΔ με μόλις 7,9% (5 ψήφους).

Στις φυλακές Δομοκού ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με ποσοστό 58,8% αντί 17,65% που συγκέντρωσε το δεύτερο, η Χρυσή Αυγή. Στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, αντίστοιχα οι κρατούμενοι ανέδειξαν πρώτο κόμμα με ποσοστό 58,7% και 64 ψήφους τον ΣΥΡΙΖΑ, δεύτερο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 18,3% και 20 ψήφους και τρίτο κόμμα τη Χ.Α. με ποσοστό 5,5% και «μόλις» 6 ψήφους

Βραδιά Μπαλέτου στην Τολοφώνα

Ένας από τους πιο δραστήριους συλλόγους της Δωρίδας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τολοφώνας, συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το πολυποίκιλο έργο του.

Αυτή τη φορά σειρά έχει το Μπαλέτο. Σε ειδική εκδήλωση στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του Δημοτικού Σχολείου Τολοφώνας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Ιουνίου με την ευκαιρία λήξης της περιόδου 2013-14, οι συμμετέχοντες στο τμήμα Μπαλέτου και Ρυθμικής του Πολιτιστικού Συλλόγου Τολοφώνας και η δασκάλα τους, θα παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς που έγινε κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε.

Παράλληλα και στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το παιδικό τμήμα του Συλλόγου θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς και το τμήμα εφήβων θα χορέψει σε ρυθμούς Λάτιν.

Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές των ωραίων αυτών εκδηλώσεων, καθώς και στον Πρόεδρο του Συλλόγου Ηλία Κορομπίλη για την προσφορά τους στα πολιτιστικά δρώμενα της Δωρίδας.

Θα πρέπει όλοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση δίνοντας με την παρουσία εκτός των άλλων, δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να προσφέρουν στη νεολαία και στον τόπο μας.


Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Οι άκαιρες τριβές, ο ΣΥΡΙΖΑ και η προ των πυλών εθνική συνεννόηση

Του ΘΑΝΑΣΗ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ *

Δυστυχώς ,οι διαβρωτικές παθογένειες στην άσκηση της τρέχουσας πολιτικής εκ μέρους των κομματικών ηγεσιών, εμφανίστηκαν ξανά στο προσκήνιο, μετά το διάλλειμα των ευρωεκλογών και τα αποτελέσματα που αυτές παρήγαγαν.

Δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα των τελευταίων ημερών , που δείχνουν πόσο άκαιρες και επιζήμιες μπορεί να αποδειχθούν οι συγκεκριμένες πολιτικές.

Το πρώτο. Αντί το πολιτικό προσωπικό να αντιδράσει επαγγελματικά ,ψύχραιμα και πάνω απ’ όλα εθνικά , στα νέα εκβιαστικά διλήμματα ,που προφανώς ήθελε να στείλει ο Γερμανός υπουργός οικονομικών Β.Σόιμπλε με την γνωστή δήλωσή του , φρόντισε να την αναγορεύσει σε κύριο στοιχείο της εγχώριας πολιτικής αντιπαράθεσης , αγνοώντας πως ανάλογη πολιτική συμπεριφορά δίνει το δικαιώματα αλλά και το πλεονέκτημα, ως προς τους τελικούς χειρισμούς, στην άλλη πλευρά.

Είδαν το τυρί , όχι όμως και τη φάκα. Που σημαίνει ότι το τσεκάρισμα που θέλησε να κάνει η Γερμανική ελίτ , για το εάν και κατά πόσο άλλαξαν τα πολιτικά ανακλαστικά των πολιτικών ηγεσιών , μετά τα όσο μεσολάβησαν με τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών , στέφθηκε με επιτυχία.

Επανεπιβεβαίωσε με αυτόν τον τρόπο η Γερμανική ελίτ και την μέθοδο και τα μέσα με τα οποία προτίθεται να συνεχίσει να διχάζει τις πολιτικές ηγεσίες στην Ελλάδα ,προκειμένου να μένουν πάντα ζωντανέ ς οι ετεροβαρείς επιλογές της λιτότητας ,της σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής και πρωτίστως ,της επιτροπείας επί των ιδιωτικοποιήσεων.

Το δεύτερο. Αντί οι πολιτικές και κομματικές ηγεσίες να χειριστούν το όλο θέμα της προεδρικής εκλογής τον ερχόμενο Φεβρουάριο , με έξυπνο , για τις ενικές μας επιδιώξεις, τρόπο , το απονευρώνουν , το αχρηστεύουν και το αποκόπτουν από τις όποιες θετικές πλευρές , μπορεί να έχει εν όψει των δύσκολων και σκληρών διαπραγματεύσεων για την οριστική ρύθμιση του χρέους σε συνδυασμό και συνάρτηση με την υλοποίηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων.

Θα ανέμενε κανείς να κρατηθεί το όλο θέμα στην άκρη και τα μετόπισθεν , φροντίζοντας παράλληλα να σταλεί το μήνυμα προς κάθε ευρωπαϊκή κατεύθυνση ,πως αίσιο τέλος στο θέμα της προεδρικής εκλογής , προϋποθέτει θετική έκβαση στις διαπραγματεύσεις για το χρέος αλλά και για την ρευστότητα της ελληνικής οικονομίας.

Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο , οι μικροκομματικές σκοπιμότητες και κάθε μορφής διαπροσωπικές εμπάθειες και αντιπαλότητες, να φράζουν το δρόμο για ευέλικτους και πάνω απ’όλα ελληνοκεντρικούς χειρισμούς . Θα το ανέμενε κανείς , καθώς έχει γίνει πλέον αντιληπτό , πως η Ελλάδα του 2014, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως η Ελλάδα του 2011.

Χωρίς να υπάρχει κανείς ουσιώδης λόγος , επιχειρείται να αναδειχθούν ως κυρίαρχα , ορισμένα ζητήματα που στη δεδομένη στιγμή και συγκυρία και άκαιρα είναι και επιπροσθέτως προκαλούν τριβές ,οι οποίες υπονομεύουν την ανάδειξη και προώθηση των εθνικών στόχων της παρούσας φάσης .

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως στην τρέχουσα συγκυρία ,η συζήτηση για το ποιοι και πόσοι βουλευτές , πέραν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ . ,θα ψηφίσουν υπέρ της ανάδειξης του νέου Προέδρου Δημοκρατίας , δημιουργεί υπόνοιες , καχυποψίες και αλληλοϋπονομεύσεις , που διχάζουν τις πολιτικές δυνάμεις και διευρύνουν το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης .

Σε μια στιγμή μάλιστα, κατά την οποία οι πάντες πρέπει να είναι σταθερά προσανατολισμένοι στην απόκρουση των όποιων πιέσεων ασκηθούν από τρόϊκα, διευθυντήριο Βρυξελλών και Γερμανική δεξιά , για συνέχιση της πεπατημένης. Της αποδεδειγμένα, δηλαδή, λάθος συνταγής.

Και όλα αυτά την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ , έχει κάθε λόγο , για να μην πούμε ότι το επιδιώκει, να βρεί πρόσφορο τρόπο συνεννόησης για το καυτό θέμα της ρύθμισης του χρέους , καθώς γνωρίζει ότι θα το βρεί μπροστά του, αφού μετά την πρόσφατη πρωτιά στις ευρωεκλογές, γνωρίζει και ο ίδιος ότι πρέπει να σκέπτεται, να συμπεριφέρεται και να δρά, ως κόμμα κυβερνητικής εξουσίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κορυφαία στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης , αφήνουν σαφώς να εννοηθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να συμμετάσχει σε σχετική εθνική συζήτηση, εάν αυτή οργανωθεί με υπεύθυνο και λειτουργικό τρόπο.

*Ο Θανάσης Λουκόπουλος είναι πολιτικός συντάκτης , μέλος της ΕΣΗΕΑ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Κυριακή 8 Ιουνίου: 7η Ιππική Συνάντηση Ιππικού Συλλόγου Ναυπακτίας - Δωρίδας

Η 7η κεντρική ιππική εκδήλωση του Ιππικού Συλλόγου Ναυπακτίας και Δωρίδας, μετά από δύο αναβολές λόγο κακών καιρικών συνθηκών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Ιουνίου 2014, στο Ιππικό Κέντρο της Μανάγουλης

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι:

10:30: Συγκέντρωση των αλόγων των μελών της περιοχής στην ταβέρνα Καραδήμα.

11:00: Κυκλική ιππική πορεία διασχίζοντας τα χωριά του κάμπου Αγ. Πολύκαρπος- Μανάγουλη – Καστράκι και συγκέντρωση ξανά, έξω από το ιππικό κέντρο.

11:30: Είσοδο στο ιππικό κέντρο και παρουσίαση των αλόγων και των αναβατών.

12:00: Παρουσίαση ασκήσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και αμαξοδήγησης.

Μετά το πέρας της παρουσίασης θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για το άλογο που θα μας φέρει ένα νέο μέλος και θα γίνουν οι καθιερωμένες βόλτες με κατάλληλα άλογα και άμαξες για τα παιδιά.

Η είσοδος στην εκδήλωση και οι βόλτες στο κοινό όπως πάντα, είναι δωρεάν.

Το ιππικό κέντρο είναι στην Μανάγουλη στην θέση Ρούτσου (απέναντι από το εργοστάσιο πλαστικών Κοτρώνη).
 
 

Η γιορτή του μοσχαριού στο Αλποχώρι


Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ BRITANNICA

... Ένας αιώνας πέρασε κι εμείς τα ίδια και τα ίδια !

Του ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΥΜΙΩΤΗ *

Πριν από μερικές ημέρες, ένας φίλος από τα πολύ παλιά, ο Στρατής Στρατήγης μου έδωσε ένα κείμενο στα αγγλικά και ελληνικά, από την Encyclopedia Britannica, το οποίο περιγράφει τον χαρακτήρα των Ελλήνων. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον και επίκαιρο (λόγω των αποτελεσμάτων των εκλογών), το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Μια παράκληση μόνο. Έστω και αν σας φαίνονται κοινοτοπίες, διαβάστε μέχρι το τέλος γιατί εκεί σας περιμένει μια έκπληξη.

«Παρά τη σύνθετη προέλευσή τους, την ευρεία γεωγραφική εξάπλωσή τους και τα κοσμοπολίτικα ένστικτά τους, οι σύγχρονοι Έλληνες είναι ένας αξιοσημείωτα ομοιογενής λαός, αισθητά διαφορετικός κατά τον χαρακτήρα από τους γειτονικούς λαούς, ενωμένος από τον κοινό ενθουσιασμό για τους εθνικούς στόχους και βαθύτατα πεπεισμένος για την ανωτερότητά του έναντι των άλλων εθνών.

Ο ξεχωριστός χαρακτήρας τους, σε συνδυασμό με την παραδοσιακή τάση τους να αντιμετωπίζουν τους μη ελληνικούς πληθυσμούς ως βαρβάρους, αντισταθμίζει, στην πραγματικότητα, τη μεγάλη ενέργεια και τον ζήλο τους στην αφομοίωση άλλων φυλών.

Η προνομιακή θέση την οποία απέκτησαν ...οφειλόμενη στον ανώτερο πολιτισμό τους, την ευελιξία τους, τον πλούτο τους και το μονοπώλιο της εκκλησιαστικής εξουσίας, θα τους επέτρεπαν πιθανώς να εξελληνίσουν μονίμως το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής, αν έδειχναν περισσότερη συμπάθεια προς τις άλλες χριστιανικές φυλές.

Πάντα ως η πιο πολιτισμένη φυλή στην Ανατολή επηρέασαν τον ένα μετά τον άλλο τους... κατακτητές τους και τα εντυπωσιακά πνευματικά τους χαρίσματα δικαίως τους εξασφάλισαν μια λαμπρή θέση στο μέλλον.

Ο έντονος πατριωτικός ζήλος των Ελλήνων είναι συγκρίσιμος με εκείνον των Ούγγρων. Δύναται να εκφυλισθεί σε αλαζονεία και δυσανεξία. Ενίοτε τυφλώνει την κρίση τους και τους εμπλέκει σε απερίσκεπτα εγχειρήματα, αλλά παρ’ όλα αυτά περιέχει την καλύτερη εγγύηση για την τελική επίτευξη των εθνικών στόχων τους...

Το πατριωτικό τους αίσθημα, δυστυχώς, υπόκειται στην εκμετάλλευση ιδιοτελών δημαγωγών και δημοσιογράφων, που ανταγωνίζονται στην υπερβολή των εθνικών αξιώσεων και στην κολακεία της εθνικής ματαιοδοξίας.

Σε καμία άλλη χώρα το πάθος της πολιτικής δεν είναι τόσο έντονο. Παθιασμένες πολιτικές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν στα καφενεία. Οι εφημερίδες, που είναι εξαιρετικά πολυάριθμες και γενικώς μικρής αξίας, καταβροχθίζονται και κάθε κυβερνητικό μέτρο επικρίνεται και αποδίδεται σε ιδιοτελή συμφέροντα. Η επίδραση του Τύπου είναι τεράστια, ακόμη και τα γκαρσόνια στα καφενεία και οι υπηρεσίες στα σπίτια έχουν τη δική τους εφημερίδα και συζητούν με άνεση τα πολιτικά προβλήματα της ημέρας.

Μεγάλο μέρος της ενέργειας του έθνους ξοδεύεται σε αυτό τον διαρκή πολιτικό πυρετό, εκτρέπεται από πρακτικούς στόχους και, ούτως ειπείν, εξαερώνεται με τα λόγια. Η ανεξαρτησία της γνώμης και η κριτική τείνουν προς την απειθαρχία του δημοσίου τομέα και έχει παρατηρηθεί ότι κάθε Έλληνας στρατιώτης είναι ένας στρατηγός και κάθε ναύτης ναύαρχος....

Μικρή είναι και η πειθαρχία στις τάξεις των πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν διατηρούν τη συνοχή τους χάρη σε κάποια ξεκάθαρη αρχή, αλλά χάρη στην προσωπική επιρροή των ηγεσιών τους.

Αποστασίες είναι συχνές και κατά κανόνα κάθε βουλευτής στο κοινοβούλιο διαπραγματεύεται τους όρους με τον αρχηγό του. Εξάλλου ο ανεξάρτητος χαρακτήρας των Ελλήνων, εύκολα αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στη Βαλκανική χερσόνησο όπου μια κυβέρνηση δεν μπορεί να υπολογίσει ότι μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία με επιβολή πειθαρχίας σε ψηφοφορίες.

Στις πολιτικές διαμάχες, ελάχιστοι είναι οι ενδοιασμοί, αλλά επιθέσεις που αφορούν την ιδιωτική ζωή είναι σπάνιες. Η αγάπη για τον ελεύθερο διάλογο είναι σύμφυτη με το βαθιά ριζωμένο δημοκρατικό ένστικτο των Ελλήνων. Είναι στο φρόνημα ο πιο δημοκρατικός ευρωπαϊκός λαός, ούτε ίχνος λατινικού φεουδαλισμού επιζεί και αριστοκρατικές αξιώσεις γελοιοποιούνται...

Οι Έλληνες επιδεικνύουν μεγάλη πνευματική ζωντάνια. Είναι έξυπνοι, ερευνητικοί, πνευματώδεις και επινοητικοί, αλλά αβαθείς. Η παρατεταμένη πνευματική προσπάθεια και η ακρίβεια δεν τους αρέσουν, η δε αποστροφή τους στη χειρωνακτική εργασία είναι περισσότερο εμφανής. Ακόμη και οι αγρότες είναι μετρίως εργατικοί. Άφθονες ευκαιρίες ξεκούρασης προσφέρουν οι εκκλησιαστικές εορτές.

Η επιθυμία για εκπαίδευση είναι έντονη ακόμη και στα χαμηλότερα στρώματα. Τα ρητορικά και λογοτεχνικά επιτεύγματα ασκούν μεγάλη έλξη στην πλειονότητα από τα επιτεύγματα στα πεδία της σύγχρονης επιστήμης. Ο αριθμός των προσώπων που επιδιώκουν τη σταδιοδρομία στα επαγγέλματα του πνεύματος είναι υπερβολικός. Σχηματίζουν ένα τμήμα της κοινωνίας που περισσεύει, ένα μορφωμένο προλεταριάτο, που προσκολλάται σε διάφορα κόμματα με την ελπίδα της κρατικής απασχόλησης και ξοδεύει την ύπαρξή του ασκόπως, περιφερόμενο στα καφενεία και στους δρόμους όταν το κόμμα τους είναι εκτός εξουσίας.

Από χαρακτήρα οι Έλληνες έχουν ζωντάνια, είναι εύχαρεις, εύλογοι, προσεκτικοί, συμπαθητικοί, πρόσχαροι με τους ξένους, φιλόξενοι, προσηνείς με τους υπηρέτες ή τους οικείους τους, ιδιαίτερα απλοί και λιτοί στη συμπεριφορά τους, φιλικοί και ενωμένοι στην οικογενειακή τους ζωή...

Τα ελαττώματα των Ελλήνων, σε μεγάλο βαθμό, πρέπει να αποδοθούν στη μακροχρόνια υποταγή τους σε ξένες φυλές. Η εξυπνάδα τους συχνά εκφυλίζεται σε πονηριά, η ευρηματικότητά τους σε ανειλικρίνεια, η λιτότητά τους σε απληστία και η επινοητικότητά τους σε απάτη.

Η ανεντιμότητα δεν είναι εθνικό ελάττωμα, αλλά πολλοί που δεν θα καταδέχονταν να κλέψουν δεν θα διστάσουν να καρπωθούν παράνομα κέρδη μέσω δολιότητας και παραπλάνησης. Πράγματι, η εξαπάτηση συχνά ασκείται ανώφελα για την απλή πνευματική ικανοποίηση που παρέχει.

Στην οξύνοια των οικονομικών τους δοσοληψιών, οι Έλληνες παροιμιωδώς υπερτερούν των Εβραίων, αλλά υπολείπονται των Αρμενίων. Η αξιοσημείωτη ικανότητά τους στις επιχειρήσεις ορισμένες φορές βλάπτεται από την κοντόφθαλμη προσέγγισή τους, που τους κάνει να επιδιώκουν το άμεσο κέρδος εις βάρος του μακροπρόθεσμου.

Η ματαιοδοξία και ο εγωισμός τους, που σημειώνεται, ακόμα και από τους πιο ευνοϊκά διακείμενους παρατηρητές, τους κάνει ζηλόφθονους, απαιτητικούς και ευάλωτους στην κολακεία.

Από κοινού με άλλους νοτίους ευρωπαϊκούς λαούς, οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα ευέξαπτοι, ο εμπαθής χαρακτήρας τους εύκολα προσβάλλεται από μικρές προκλήσεις και ασήμαντες λογομαχίες συχνά καταλήγουν σε ανθρωποκτονίες.

Είναι θρήσκοι, αλλά καθόλου φανατικοί, εκτός σε περιπτώσεις πολιτικό-θρησκευτικών θεμάτων, που θίγουν τις εθνικές τους επιδιώξεις.

Γενικώς, οι Έλληνες μπορεί να περιγραφούν ως ένας έξυπνος, φιλόδοξος και ευρηματικός λαός, ικανός για μεγάλες προσπάθειες και θυσίες, αλλά ελλιπής σε ορισμένα πιο στερεά χαρακτηριστικά που οδηγούν στην εθνική μεγαλοσύνη».


Είμαι βέβαιος ότι και εσείς θα συμφωνήσετε με τα περισσότερα σημεία της παραπάνω περιγραφής του χαρακτήρα των Ελλήνων. Ξέρετε όμως ποιο είναι το τραγικό στην ιστορία αυτή; Το παραπάνω λήμμα προέρχεται από την έκδοση της Encyclopedia Britannica του έτους 1910 -1911, δηλαδή πριν από περισσότερα από 100 χρόνια!

Όταν διάβασα το σημείωμα νόμιζα ότι ήταν παραποιημένο και σαν άπιστος Θωμάς, μπήκα στο site της Britannica (ιδού, τι μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία) και πιστοποίησα ότι ήταν όντως αυτούσια μετάφραση από τις σελίδες 430 – 431, του 12ου τόμου.

Πέρασαν 100 χρόνια και παρά το ευρωπαϊκό λουστράρισμα που αποκτήσαμε, στην ουσία έχουμε παραμείνει οι ίδιοι. Ειδικά η επισήμανση για «ένα μορφωμένο προλεταριάτο, που προσκολλάται σε διάφορα κόμματα με την ελπίδα της κρατικής απασχόλησης» περιγράφει απόλυτα το πελατειακό κράτος.

Ακόμα, η αναφορά σε «ιδιοτελείς δημαγωγούς και δημοσιογράφους, που ανταγωνίζονται στην υπερβολή των εθνικών αξιώσεων και στην κολακεία της εθνικής ματαιοδοξίας» νομίζει κανείς ότι φωτογραφίζει συγκεκριμένα σημερινά κόμματα και πρόσωπα.

Τέλος, η περιγραφή των κομμάτων, των βουλευτών που εκβιάζουν, του Τύπου (που σήμερα περιλαμβάνει όλα τα ΜΜΕ) λες και αναφέρεται στη σημερινή κατάσταση.

Ίσως έτσι να εξηγείται η παντελής άρνησή μας σε κάθε είδους αλλαγή ή μεταρρύθμιση που είναι απαραίτητη να γίνει, διότι ενώ ουσιαστικά «ο κόσμος άλλαξε, αλλάξαν οι καιροί» (όπως λέει και ένα παλιό τραγούδι), εμείς επιμένουμε να παραμένουμε στα ίδια και τα ίδια. Και στασιμότητα σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται ισοδυναμεί με οπισθοδρόμηση και περιθωριοποίηση.

* Ο Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεωνΤο Σχέδιο Συνεργασίας για πολιτισμική & τουριστική προβολή Κορινθιακού Κόλπου

Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «Ο ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ», συνυπέγραψε με τους υπόλοιπους 4 εταίρους εκπροσώπους των Αναπτυξιακών Εταιρειών (ΟΤΔ LEADER) η Πρόεδρος του Δ.Σ της «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» Γιώτα Γαζή , στην συνάντηση έναρξης υλοποίησης του σχεδίου που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε ΟΤΑ στην Ναύπακτο.

Στην συνάντηση και την τεχνική σύσκεψη που ακολούθησε παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών της περιοχής υλοποίησης του σχεδίου συνεργασίας και συγκεκριμένα της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε , της «ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Ε» , της «Αναπτυξιακής Βόρειας Πελοποννήσου Α.Ε», της «ΑΧΑΪΑ Α.Ε» και της «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε». .

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας υλοποιείται και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «προσέγγισης LEADER» του ΥΠΑΑΤ, με συνολικό προϋπολογισμό 194.000 ευρώ. Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε συμμετέχει στο εν λόγω σχέδιο με το ποσό των 40.000 ευρώ.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του σχεδίου συνεργασίας αναμένεται να είναι τα ακόλουθα:

 • Ανάδειξη των κυρίων χαρακτηριστικών του Κορινθιακού Κόλπου όπως βιοποικιλότητα, πανίδα, χλωρίδα, γεωμορφολογία, φυσικά φαινόμενα αλλά και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως ιστορία, πολιτισμός, τουρισμός μέσα από τηv δημιουργία λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο καθώς και με την δημιουργία ντοκιμαντέρ για τον Κορινθιακό Κόλπο , το οποίο θα χαράξει μία διαδρομή κατά την οποία θα δίνεται έμφαση στην κάθε περιοχή παρέμβασης μέσα από την ιστορική και πολιτισμική αναδρομή τους και στην επίδρασή του Κορινθιακού Κόλπου για τη διαμόρφωση της ιστορίας και του πολιτισμού των συμμετεχουσών περιοχών.
 • Αφύπνιση συνείδησης της εκπαιδευτικής κοινότητας όσον αφορά την ιχθυοπανίδα, την ιστορία του Κορινθιακού Κόλπου και τη σχέση του με την πορεία και εξέλιξη των περιοχών που άπτονται του Κορινθιακού. Κατά την διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου προβλέπονται δράσεις ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσω διαδραστικού εργαλείου (portal) και εκπαιδευτικού πακέτου και χαρτών.
 • Ευαισθητοποίηση τοπικής κοινότητας για την υφιστάμενη περιβαλλοντική κατάσταση του Κορινθιακού Κόλπου μέσω διοργάνωσης ημερίδων που θα αναδείξουν θέματα όπως ο ιστορικός, φυσικός και θαλάσσιος πλούτος του Κορινθιακού.
 • Δικτύωση συμμετεχουσών περιοχών και φορέων – οργανώσεων προστασίας του Κορινθιακού Κόλπου, μέσω διοργάνωσης εκδηλώσεων, όπου θα προβληθούν τα αποτελέσματα των δράσεων και θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις.
 • Προβολή ιστορικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών συμμετεχουσών περιοχών καθώς και ανάδειξη της επίδρασης του Κορινθιακού Κόλπου στη διαμόρφωση της ιστορίας, και του πολιτισμού των συμμετεχουσών περιοχών.


Τοποθέτηση ΑΤΜ στο Ευπάλιο

Στην τοποθέτηση στο Ευπάλιο μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) θα προσωρήσει μέσα στις επόμενες ημέρες η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο χώρος που θα τοποθετηθεί θα αποφασισθεί σε συνεννόηση με την Δημοτική Αρχή, που έκανε και όλες τις διαπραγματεύσεις με την Τράπεζα τους τελευταίους μήνες.

Σίγουρα θα είναι σε κεντρικό σημείο, με ευκολία πρόσβασης ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στις συναλλαγές τους.

Η εγκατάσταση του ΑΤΜ ήταν ένα πάγιο αίτημα των δημοτών της Νοτιοδυτικής Δωρίδας, που για μια απλή συναλλαγή π.χ. ανάληψη χρημάτων, αναγάζονταν να πάνε στη Ναύπακτο ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα.

Ειδικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισήγηση του Αντιδημάρχου Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, όπως τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου κατατίθενται στις Τράπεζες που δραστηριοποιούνται μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Οι καταθέσεις θα γίνονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς σε ποσοστό 50-50% για κάθε Τράπεζα.

Ο βασικός λόγος αυτής της επιλογής ήταν η στήριξη των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Δωρίδα προκειμένου να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους Δημότες, καθώς και όσους επισκέπτονται τη Δωρίδα είτε για δουλειές είτε για τουρισμό, χωρίς να αναγκάζονται ακόμη και για μια απλή ανάληψη ή κατάθεση να ταλαιπωρούνται μετακινούμενοι σε πόλεις εκτός Δήμου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομική ζωή της Δωρίδας.

Στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των δημοτών και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής του Ευπαλίου η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι έχει ήδη εγκρίνει την εγκατάσταση μηχανήματος αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στο Ευπάλιο.

Επίσης η Περιφερειακή Διεύθυνση της ίδιας Τράπεζας έχει διατυπώσει την πρόθεση της να εγκαταστήσει και ένα ακόμη μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (ΑΤΜ) στην Ερατεινή.

Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα στο Δήμο Δωρίδος είναι εγκατεστημένα 2 ΑΤΜ στο Λιδωρίκι από τις Τράπεζες Εθνική και Πειραιώς.

Με την εγκατάσταση των νέων μηχανημάτων στο Ευπάλιο και την Ερατεινή θα καλυφθεί και το παραλιακό και πιό πυκνοκατοικημένο τμήμα του Δήμου που δέχεται όπως είναι γνωστό και τους περισσότερους επισκέπτες-τουρίστες.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Ευχαριστήρια Επιστολή Τρικορφιωτών

Τα μέλη του συνδυασμού «Δωρίδα για όλους» από το Τρίκορφο , μετά το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας της 18ης Μάιου 2014 , αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε από βάθους καρδιάς τις θερμότερες ευχαριστίες στους συγχωριανούς μας οι οποίοι μας πίστεψαν και στήριξαν την προσπάθεια μας και μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους σε ποσοστό που ξεπερνά το 74%.

Η υψίστη τιμή που μας κάνατε μας επιφορτίζει με περίσσια ευθύνη και υποχρέωση να ανοίξουμε μια νέα δημιουργική σελίδα για το χωριό μας.

Επίσης οφείλουμε να συγχαρούμε τον Δήμαρχο Γιώργο Καπεντζώνη και τους συνεργάτες του για την ανανέωση της εμπιστοσύνης που έτυχαν από Δημότες της Δωρίδας και να τους ευχηθούμε να ανταποκριθούν με τον καλλίτερο και δημιουργικό τρόπο στα καθήκοντά τους.

Για το Τοπικό Συμβούλιο:
Κώστας Βίτσας, Αριστομένης Σωτηρόπουλος, Ουρανία Κωτσικογιάννη και Βασίλης Γκίκας.
Για το Δημοτικό Συμβούλιο:
Ανδρέας Δημόπουλος

Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014

" Κλείδωσαν " οι Ευρωβουλευτές με καταμετρημένους το 90% των ψήφων

"Κλείδωσαν” οι θέσεις των ευρωβουλευτών που εκλέγονται, με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει φτάσει στο 90%.

Συγκεκριμένα, στον ΣΥΡΙΖΑ ο Μανώλης Γλέζος συνεχίζει να σαρώνει με 419.738 σταυρούς και ακολουθούν η Σοφία Σακοράφα (268.212 σταυροί), ο Δημήτρης Παπαδημούλης (179.644), η Κωνσταντίνα Κούνεβα (157.160), ο Γιώργος Κατρούγκαλος (155.929) και ο Κώστας Χρυσόγονος (132.782).

Στη ΝΔ, οι πέντε ευρωβουλευτές που εκλέγονται είναι: Μανώλης Κεφαλογιάννης (219.217 σταυροί), Μαρία Σπυράκη (2216.545), Ελίζα Βόζεμπεργκ (195.045 σταυροί), Γιώργος Κύρτσος (188.718) και Θοδωρής Ζαγοράκης (163.459).

Η Χρυσή Αυγή εκλέγει τρεις ευρωβουλευτές και συγκεκριμένα τους: Ελευθέριο Συναδινό (84.897 σταυροί), Λάμπρο Φουντούλη (78.017) και Γιώργο Επιτήδειο (74.160 σταυροί).

Στην Ελιά η Εύα Καϊλή λαμβάνει 104.928 ψήφους, ενώ στη δεύτερη εκλόγιμη θέση κλειδώνει ο Ν. Ανδρουλάκης με 101.331 σταυρούς, αφήνοντας τρίτο τον Παντελή Καψή με 95.124 σταυρούς.

Δύο ευρωβουλευτές εκλέγονται από το Ποτάμι. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γραμματικάκης είναι πρώτος με 66.664 σταυρούς και ακολουθεί ο Μιλτιάδης Κύρκος με 24.801 σταυρούς.

Με δύο βουλευτές θα εκπροσωπηθεί στο νέο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο το ΚΚΕ, από το οποίο εκλέγονται οι Κωνσταντίνος Παπαδάκης (94.548 σταυροί) και Σωτήρης Ζαριανόπουλος (91.054).

Στους Ανεξάρτητους Έλληνες, μεγάλο προβάδισμα, έχει ο Νότης Μαριάς. Συγκεκριμένα, έχει 34.290 σταυρούς, αφήνοντας εκτός ευρωβουλής τον Γιώργο Ρωμανιά, ο οποίος λαμβάνει 31.066 σταυρούς.

Αναλυτικά οι σταυροί που έχουν πάρει οι 10 πρώτοι υποψήφιοι από κάθε κόμμα είναι:

ΣΥΡΙΖΑ

1 ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του Νικολάου         419.995
2 ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία                                               268.388
3 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χριστόδουλου        179.766
4 ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Νικόλα                               157.250
5 ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέλιου-Παναγιώτη       156.008
6 ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου            132.937

7 ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛΙΟΣ) του Δημητρίου              128.509
8 ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου                                      119.248
9 ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου                                           105.585
10 ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ του Δημοκράτη                            100.609

Ν.Δ.

1 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Κωνστ/νου           219.374
2 ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Λεωνίδα                                           216.755
3 ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ–ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Κυρ                 195.211
4 ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου                                       188.885
5 ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη                                 163.787

6 ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Αθανασίου                          119.616
7 ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού                                          111.647
8 ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ συζ. Αποστόλου                                               101.449
9 ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ(ΝΑΤΑΣΑ) του Θ.     89.241
10 ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ του Γεωργίου                                                     74.906

Χρυσή Αυγή

1 ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Σοφοκλή                             84.994
2 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Γεωργίου                           78.095
3 ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου                              74.212

4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Εμμανουήλ                 47.107
5 ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του Νικολάου                                   39.025
6 ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Ελευθερίου                          38.903
7 ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου                                          32.149
8 ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ευτυχίου                                     30.123
9 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – ΓΕΩΡΓΙΑ του Γεωργίου                  29.763
10 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου                27.703

Ελιά

1 ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ – ΕΥΔΟΞΙΑ του Αλεξάνδρου                            105.051
2 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μαρίνου                        101.382

3 ΚΑΨΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Ιωάννη                                      95.181
4 ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΛΒΑΝΑ του Σπυρίδωνος                   87.928
5 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) του Γεωργίου               61.842
6 ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Στεφάνου                                 37.363
7 ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ                                           35.874
8 ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αλεξάνδρου                                    23.205
9 ΑΛ ΣΑΛΕΧ ΑΦΡΑ (ΑΦΡΟΔΙΤΗ) του Ιμπραήμ                            18.948
10 ΑΓΑΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Αριστείδη                                   17.611

Το Ποτάμι

1 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αριστοτέλη                  66.693
2 ΚΥΡΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Λεωνίδα                                     25.814

3 ΔΟΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αποστόλου                                  23.962
4 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου                                   21.632
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Κωνσταντίνου                       21.167
6 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Κωνσταντίνου                          19.845
7 ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου                    18.299
8 ΛΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ του Ανδρέα                                                   18.291
9 ΒΙΤΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Εμμανουήλ                                         17.973
10 ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου                          17.009

ΚΚΕ

1 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου               94.586
2 ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Σγουρού-Κων/νου     91.107

3 ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ του Σπυρόγιαννη                                           31.464
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα      30.537
5 ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Νικολάου                                        28.275
6 ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου                                              26.151
7 ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΕΡΗ) του Ιωάννη                                     24.764
8 ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή                                              23.662
9 ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ελευθερίου                           21.729
10 ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΑ του Ρωσσέτου                                              18.616

ΑΝΕΛ

1 ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (ΝΟΤΗΣ) του Αθανασίου       34.301
2 ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γεωργίου                                      31.092
3 ΖΟΥΡΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου                           28.325
4 ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου                       27.692
5 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΗ του Αντωνίου                                             27.347
6 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του Γρηγορίου                 15.331
7 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Χρήστου                             14.426
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη                            10.576
9 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μιχαήλ                                          6.960
10 ΖΕΛΗΛΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του Μύρωνα                        6.865