Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 6 Ιουλίου 2013

Από Σεπτέμβριο οι συναντήσεις Δημάρχου με τους Δωριείς ετεροδημότες στην Αθήνα

Από τον Σεπτέμβριο θα συνεχιστεί  κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα, η καθιερωμένη συνάντηση στην Αθήνα του Δημάρχου Γ. Καπεντζώνη με ετεροδημότες και εκπροσώπους φορέων, αφού τους δύο καλοκαιρινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η μεγάλη πλειοψηφία των Δωριέων βρίσκονται σε διακοπές , κυρίως στα χωριά της Δωρίδας.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στα γραφεία της Δωρικής Αδελφότητας (Ιέρωνος 6 & Τιμοθέου στο Παγκράτι) κατά τις ώρες 10.00 π.μ. – 2.00 μ.μ. και 6.00 μ.μ. – 9.00 μ.μ. την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 2013 έως και Ιούνιο 2014.

Η πρώτη συνάντηση μετά το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 και για τον προγραμματισμό των ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να επικοινωνήσουν  με τη γραμματέα του Δημάρχου  Δέσποινα Τίτου.

Ο Δήμαρχος Γ. Καπεντζώνης έχει εκφράσει την ικανοποίηση του για τα αποτελέσματα των συναντήσεων αυτών , τόσο με την μαζική ανταπόκριση των ετεροδημοτών της Αθήνας και τους εκπροσώπους των συλλόγων, όσο και για τα θέματα που θέτουν και διευκολύνουν την δημοτική αρχή στην καλύτερη και γρηγορότερη επίλυσή τους.

Το ίδιο θετικά έχουν εκφρασθεί και οι δημότες που επικρότησαν και αγκάλισαν αυτή την κίνηση του Δημάρχου και μπορούν , όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά, να έχουν πρόσβαση στη δημοτική αρχή για να κουβεντιάσουν τα προβλήματά τους χωρίς να ταλαιπωρούνται.

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Στη Βουλή το θέμα της λίμνης του Μόρνου με ερώτηση της βουλευτού Ασπ.Μανδρέκα

Τα θέματα που αφορούν την προστασία της υδροληψίας της λίμνης του  Μόρνου από υπέρμετρη ρύπανση καθώς και τους διάφορους περιορισμούς και ζώνες προστασίας και  τις προοπτικές που υπάρχουν για να τροποποιηθούν προηγούμενες αποφάσεις ,  έθεσε με ερώτησή της η Βουλευτής Φωκίδας Ασπασία Μανδρέκα , με ερώτησή της προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος , Υγείας και Εσωτερικών .

Ειδικότερα στην εισηγητική έκθεση της ερώτησης η βουλευτής επισημαίνει ότι :

Το 1983 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Α5/2280/1983 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Eσωτερικών και Υγείας & Πρόνοιας περί «Προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις», (ΦΕΚ 720 Τευχ. Β./13-12-83).

Πρόκειται για Υγειονομική Διάταξη με την οποία ρυθμίζονται θέματα προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας, (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης και Μόρνου), από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αυτή προσδιορίζεται το καθεστώς των χρήσεων γης, των δραστηριοτήτων και της επιτρεπόμενης απόστασης για άσκηση εκμετάλλευσης γύρω από τη Λίμνη του Μόρνου. 

Τίθενται, δε, μία σειρά περιοριστικών μέτρων που σκοπό είχαν, (και έχουν), την προστασία του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Ακολούθησε λίγο αργότερα η τροποποίηση της απόφασης αυτής με την Υπουργική Απόφαση Α5/5180/1988 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υγειονομικής Διάταξης Α5/2280/1983», (ΦΕΚ 891/Τευχ. Β./13-12-1988).

Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι και σήμερα και αφορά στα Υδατικά Διαμερίσματα Αττικής, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνουν την λίμνη Υλίκη, τους ποταμούς Εύηνο και Μόρνο καθώς και το φράγμα Μαραθώνα, από τα οποία και υδρεύεται, κατά κύριο λόγο, η περιοχή της Πρωτεύουσας.

Στο κείμενο των Υπουργικών αυτών Αποφάσεων αναφέρεται ότι επιδιώκεται:

1. Η λήψη των κατάλληλων μέτρων ώστε να επιτευχθεί η προστασία από τη ρύπανση και μόλυνση των φυσικών νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής της πρωτεύουσας.

2. Η διατήρηση των νερών στην καθαρότερη δυνατή κατάσταση, η αποφυγή κατά το δυνατό περαιτέρω ρύπανσης και μόλυνσης τους καθώς και ο περιορισμός της ρύπανσης και μόλυνσης που προκαλείται τώρα.

Πρόσθετες υποχρεώσεις που ορίζονται στην Υγειονομική Διάταξη Α5/2280/1983 αφορούν:

1. Στον καθαρισμό και συντήρηση της κοίτης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή των νερών καθώς και στη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την αποφυγή δημιουργίας κινδύνων στη δημόσια υγεία αλλά και αντιαισθητικών ή ενοχλητικών καταστάσεων, (μολύνσεις, εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, δυσοσμίες, κλπ.).

2. Στους περιορισμούς σχετικά με τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εξορυκτικές δραστηριότητες, όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση κάθε είδους νέων βιομηχανιών και βιοτεχνιών ή η επέκταση τυχόν εγκατεστημένων που βρίσκονται εντός της λεκάνης ή σε συγκεκριμένη απόσταση από τις πηγές ύδατος που προορίζονται για πόση.

Ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αριθμόν 392 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία και διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του Νομού Φωκίδας», (ΦΕΚ 479/Τευχ. Β./18.3.2008), με την οποία τίθενται προστατευτικά, περιοριστικά ή και απαγορευτικά μέτρα καθώς και γενικού περιεχομένου απαγορεύσεις για την προστασία του υδατικού δυναμικού.

Το πνεύμα, δε, της Απόφασης αυτής είναι προσαρμοσμένο με τις αρχές της πρόληψης και της άμεσης ή έμμεσης αποκατάστασης της ποιότητας του νερού.

Εξάλλου, η αρχή της αειφορίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Οδηγίας - Πλαίσιο 2000/60/ ΕΚ, που είναι το βασικό θεσμικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως βασικό στόχο τη θέσπιση και τη βελτίωση κοινού πεδίου δράσης  στον τομέα της πολιτικής των υδάτων στην Ευρώπη.

Aποτελεί τον καταστατικό  χάρτη της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στον κλάδο των υδατικών πόρων, ενώ συγχρόνως οι εξελίξεις της διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων στη χώρα μας, εναπόκεινται στις διατάξεις την εν λόγω Οδηγίας.

Η Κοινοτική αυτή Οδηγία καθώς και το εναρμονισμένο με αυτή Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο στοχεύουν στην ολοκληρωμένη προστασία και την ορθολογική διαχείριση των υδάτων, (επιφανειακών, υπόγειων, παράκτιων και μεταβατικών), στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
Η αειφόρος ανάπτυξη, η προώθηση, δηλαδή, της βιώσιμης χρήσης του νερού και της δημιουργίας μιας πολιτικής, η οποία σέβεται τα ύδατα και τα προστατεύει από τις οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου, αποτελεί κεντρική επιδίωξη της Οδηγίας - Πλαίσιο.
Η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, άλλωστε, που έχει θεσμοθετηθεί με το Νόμο 3199/2003 και ενσωματώνει την Οδηγία – Πλαίσιο για τα Νερά, ως το υψηλού επιπέδου διυπουργικό όργανο, έχει την ευθύνη χάραξης της πολιτικής για τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της χώρας.
Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όλοι αναγνωρίζουμε την ανάγκη προστασίας του νερού αλλά και της ορθής διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το νερό αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο της φύσης, την πηγή της ζωής μας. Η ανάγκη επάρκειας, λοιπόν, αλλά και η επίτευξη καλής ποιότητας πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα της Πολιτείας αλλά και της σύγχρονης κοινωνίας.
Όμως, το προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί υπέρμετρες δεσμεύσεις και περιορισμούς που υπερβαίνουν, κατά την άποψή μας, το σκοπό θέσπισής του, ήτοι την προστασία του πόσιμου ύδατος.
Για παράδειγμα η απαγόρευση κάθε είδους δραστηριότητας σε υπερβολικά μεγάλη ακτίνα περιμετρικά της λίμνης του Μόρνου, επιφέρει καθηλωτικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της περιοχής.
Θα πρέπει να πούμε ότι θα μπορούσαν να προβλεφθούν και επιτραπούν κάποιες δραστηριότητες ήπιας μορφής χωρίς περιβαλλοντικές οχλήσεις οι προϋποθέσεις δημιουργίας των οποίων σαφώς θα προβλέπονται από σχετικό νομικό καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό δύναται ευχερώς να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων της λεκάνης του Μόρνου αλλά και να δοθεί μια πνοή ανάπτυξης στις παραλίμνιες περιοχές που αυτή τη στιγμή ερημώνουν.     
Περαιτέρω, στις 22.12.2011 υπεγράφη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Τεχνικό Δελτίο ένταξης στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Ταμιευτήρα Μόρνου». Ο συνολικός προϋπολογισμός, δε, του έργου αυτού ανέρχεται στα 17 εκ. ευρώ περίπου.
Με την κατασκευή του αγωγού θα δοθεί οριστική λύση στη διαχείριση των λυμάτων των παραλίμνιων οικισμών. Επίσης η κατασκευή του στοχεύει στην προστασία του Ταμιευτήρα της λίμνης του Μόρνου και της ευρύτερης περιοχής ενώ είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ορεινής Δωρίδας.
Όμως και η κατασκευή του έργου αυτού αναδεικνύει τους προβληματισμούς που τίθενται γενικότερα για την αναγκαιότητα τροποποίησης της Υγειονομικής Διάταξης του 1983, προς την κατεύθυνση της μερικής άρσης των αυστηρών περιορισμών και των μεταβολών που θα πρέπει να επέλθουν για τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες στις παραλίμνιες περιοχές.
Θέτοντας υπ όψιν όλα τα παραπάνω η βουλευτής ερωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς :
1) Υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, συμβατή με την Κοινοτική Οδηγία – Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ, στη βάση ανάγκης επανεξέτασης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, με το οποίο ρυθμίζονται θέματα προστασίας της πηγής υδροληψίας του Μόρνου από υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας;
2) Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί η Υγειονομική Διάταξη του 1983, ώστε: α) να επιτραπούν δραστηριότητες ήπιας μορφής ανάπτυξης, φιλικές προς το περιβάλλον, οι προϋποθέσεις δημιουργίας των οποίων σαφώς θα προβλέπονται από σχετικό νομικό καθεστώς, προκειμένου να  διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτων της λεκάνης του Μόρνου αλλά και να δοθεί μια πνοή ανάπτυξης στις παραλίμνιες περιοχές που αυτή τη στιγμή ερημώνουν, και β) να δοθούν οι απαραίτητες λύσεις για την κατασκευή του σημαντικότατου έργου «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Ταμιευτήρα Μόρνου» του οποίου το Τεχνικό Δελτίο ένταξης στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» έχει υπογραφεί από 22.12.2011 από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής;
3) Ποιός ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης ενδεχόμενης τέτοιας τροποποίησης της Υγειονομικής αυτής Διάταξης η οποία θα αναδείξει τις προοπτικές αξιοποίησης της Λίμνης του Μόρνου;

 

Στην Ήπειρο…¨μετακόμισαν¨ οι δραπέτες!

Στην Άρτα χθες βράδυ γάζωσαν με σφαίρες περιπολικό .  Εξετάζεται η περίπτωση  συνεργοί των δραπετών  να χτύπησαν στην Ήπειρο για αποπροσανατολισμό
Στην Ήπειρο σσυνεχίζεται το θρίλερ με το ανθρωποκυνηγητό των επικίνδυνων Αλβανών κακοποιών με την ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση συνεργοί των δραπετών να χτύπησαν στην περιοχή της Άρτας για να αποπροσανατολίσουν και να συμπαρασύρουν τις δυνάμεις της Αστυνομίας προς τα εκεί , αφήνοντας χρόνο και τόπο στους δραπέτες να απεγκλωβιστόύν από τα κρυσφήγετα της Αιτωλοακαρνανίας και Φωκίδας.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι οι οποίοι επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο Navara, δεν σταμάτησαν σε μπλόκο στην Άρτα και στο σήμα των αστυνομικών να σταματήσουν, γάζωσαν το περιπολικό, χωρίς να τραυματιστεί κανένας αστυνομικός και διέφυγαν.

Στη συνέχεια, έκλεψαν αυτοκίνητο από τη Φιλιππιάδα και κατευθύνθηκαν προς τα χωριά Λάκκα Σουλίου, όπου η περιοχή είναι δύσβατη. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν μετακινηθεί οι δυνάμεις από την Αιτωλοακαρνανία, ενώ έχουν ενισχυθεί και με δυνάμεις από τα Γιάννενα.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες έχουν κλαπεί δύο μοτοσυκλέτες από την περιοχή που πιθανόν να χρησιμοποιούν οι επικίνδυνοι κακοποιοί.

Όπως διαπιστώθηκε, το αγροτικό αυτοκίνητο Navara, με το οποίο κινήθηκαν αρχικά και γάζωσαν το περιπολικό στην Άρτα, εκλάπη από το Αγρίνιο και συγκεκριμένα από το χωριό Παραβόλα ενώ βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Δημοτικό Σχολείο Φιλιππιάδας.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Ήπειρο, μαζί με άνδρες των ΕΚΑΜ χτενίζουν την πεδιάδα αλλά και τη δύσβατη περιοχή, ανάμεσα στην Παραμυθιά και τη Γλυκή, για τον εντοπισμό των κακοποιών, οι οποίοι, όπως αποκαλύφθηκε, αφού εγκατέλειψαν το ΙΧ αυτοκίνητο στη Γλυκή, έκλεψαν μηχανάκι, από κάτοικο της περιοχής, για να διαφύγουν.
 
Στις έρευνες, συμμετέχει από τις 11 σήμερα το πρωί και ελικόπτερο της αστυνομίας.

Η διαδρομή των κακοποιών, φωτογραφίζει τους Αλβανούς που δραπέτευσαν από τις φυλακές Τρικάλων, καθώς όπως όλα δείχνουν επιχειρούν να φτάσουν στα ελληνοαλβανικά σύνορα και να διαφύγουν στη χώρα τους.

Στην 'Ήπειρο βρίσκεται και ο αντιστράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας, επιθεωρητής Βορείου Ελλάδας Δημήτρης Τσακνάκης.

Οι αξιωματικοί της αστυνομίας εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ θεωρούν ότι, αν πρόκειται για τους δραπέτες, αυτοί θα επιχειρήσουν να διαφύγουν προς την Αλβανία, γι αυτό έχουν τεθεί σε συναγερμό και οι δυνάμεις της Θεσπρωτίας
Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

Βρέθηκε σε χαράδρα της Περιθιώτισσας και το κλεμμένο ΙΧ από την Φιλοθέη

Το υπηρεσιακό αυτοκίνητο της αστυνομίας
 στη χαράδρα της Περιθιώτισσας
Σε χαράδρα στη περιοχή της Περιθιώτισσας βρέθηκε σήμερα ξημερώματα και το κλεμμένο ΙΧ από τη Φιλοθέη Δωρίδας .

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία βρέθηκαν :

- Το υπηρεσιακό συμβατικό αυτοκίνητο, μάρκας FORD FOCUS, χρώματος μπλε, του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς, που είχε αφαιρεθεί τα ξημερώματα της 17-06-2013, από πέντε (5) δράστες, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του 37χρονου Υπαρχιφύλακα στην περιοχή Δίστομο Βοιωτίας. Το όχημα βρέθηκε κατακρημνισμένο σε χαράδρα, καμουφλαρισμένο με βλάστηση.

- Το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, μάρκας MITSUBISHI , χρώματος λευκού, που είχε αφαιρεθεί τα ξημερώματα της 20-06-2013, από οικία στην περιοχή της Φιλοθέης Φωκίδας. Το ανωτέρω αυτοκίνητο βρέθηκε επιμελώς κρυμμένο και επίσης καμουφλαρισμένο με βλάστηση.

Σημειώνεται ότι οι δράστες μετά την αφαίρεση του Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητου από την Φιλοθέη, κινήθηκαν προς Ναυπακτία, όπου προσεγγίζοντας, μετά την γέφυρα «ΡΕΡΕΣΙ», σε αστυνομικό «μπλόκο», έκαναν αναστροφή και κινήθηκαν στην αντίθετη κατεύθυνση προς την περιοχή Τειχίου – Περιθιώτισσας.

Τα δύο αυτοκίνητα θα ανασυρθούν σήμερα με την βοήθεια ειδικού μηχανήματος που έδωσε ο Δήμος Δωρίδας.

Κρισσαίος: Ευχαριστήριο στο Δ.Δωρίδας

Ο σύλλογός μας ευχαριστεί θερμά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος, τον Δήμαρχο   κ. Γ. Καπεντζώνη και τον Αντιδήμαρχο κ. Α. Ευσταθίου για την γενναία οικονομική ενίσχυση που μας προσέφεραν.

Αυτή η κίνηση, μας δίνει την δυνατότητα να δρομολογήσουμε νέες δράσεις που θα βοηθήσουν στην προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Κορινθιακού μας.

Ολόψυχα ένα μεγάλο ευχαριστούμε από τα μέλη του συλλόγου μας.

Εκ του Δ.Σ

"Κρισσαίος" Σύλλογος Ελεύθερων κ΄ Αυτόνομων Δυτών Νομού Φωκίδας

 

Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει στο Λιδωρίκι το Δημ.Συμβούλιο Δωρίδας με 12 θέματα

Τη Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 6:30 το απόγευμα στο Λιδωρίκι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με 12 θέματα στην ατζέντα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Θανάση Κοκμοτού τα θέματα και οι αντίστοιχοι εισηγητές του είναι :

1.     Έκφραση άποψης σχετικά με Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE με κωδικό 1105795 ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

2.     Εκλογή υδρονομέα στο Δήμο Δωρίδος για την Τοπική Κοινότητα Μαραθιά. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

3.     Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκή Αγορά στον κ. Τσιουμάνη Σπυρίδωνα του Σταύρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

4.     Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

5.     Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοκμοτός Αθανάσιος)

6.     Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τριστένου), χωρίς αντάλλαγμα, στον πολιτιστικό σύλλογο Αδελφότητα Τριστενιωτών Δωρίδος, για τη θερινή περίοδο. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

7.     Προϋπολογισμός Εσόδων και Δαπανών του Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος (ΝΠΔΔ) οικονομικού έτους 2013. (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Δωρίδος – Δημοτική Σύμβουλος  Σπυροπούλου Παναγιώτα)

8.     Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης άρθρου 76 Ν. 3852/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Τσιλίκης Χρήστος)

9.     Έγκριση και παραλαβή της με αριθμ. 12/2013 μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ευπαλίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)

10.            Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

11.            Μείωση κυβικών νερού από καταναλωτές της Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

12.            Αίτηση κ. Λουκόπουλου Επαμεινώνδα του Αθανασίου για διαγραφή προσαυξήσεων (Τέλη ύδρευσης - αποχέτευσης περιόδου 2009-2011 ακινήτου του θανόντος αδελφού του Ευθυμίου στην Τ.Κ. Αμυγδαλιάς). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

 

Σε χαράδρα 40 μέτρων στη Περιθιώτισσα το ΙΧ του δολοφονημένου αστυνομικού

Ενώ το κυνήγι των άλλων τεσσάρων  Αλβανών δραπετών συνεχίζεται στο τρίγωνο των βουνών Δωρίδας - Ευρυτανίας -  Αιτωλοακαρνανίας , χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους 40 μέτρων στην Περιθιώτισσα Δωρίδας το ΙΧ του δολοφονημένου αστυνομικού στο Δίστομο.

Το ΙΧ είναι συμβατικό της αστυνομίας με το οποίο ο δολοφονηθείς αστυνομικός  με συνάδελφό του περιπολούσαν όταν ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δραπέτες τη νύχτα της δολοφονίας.
Μετά την δολοφονία οι δραπέτες έκλεψαν το αυτοκίνητο και διέφυγαν προς την παραλιακή οδό Ιτέας – Ναυπάκτου και μετά την Ερατεινή οδηγήθηκαν προς τα ορεινά χωριά της Καλλιθέας , Μηλιάς και Περιθιώτισσας όπως πρώτο είχε γράψει το DORIDA NEWS.

Επειδή το βάθος της χαράδρας όπου βρίσκεται το ΙΧ είναι μεγάλο και δυσπρόσιτο, η αστυνομία ζήτησε από τον Δήμο Δωρίδας να παραχωρήσει ειδικό μηχάνημα για την ανέλκυσή του , κάτι που θα γίνει σήμερα ξημερώματα Πέμπτης.
Οι Αλβανοί δραπέτες κατά τις εκτιμήσεις της αστυνομίας  έριξαν το αυτοκίνητο στη συγκεκριμένη χαράδρα, γιατί δεν ήταν ορατό από διερχόμενους ή κτηνοτρόφους της περιοχής ,  αφού ούτε οι κάτοικοι των χωριών , ούτε αστυνομικοί  κυκλοφορούσαν τις τελευταίες ημέρες σε τέτοια απόκρημνα και απομονωμένα σημεία γιατί θα κινδύνευε άμεσα η ζωή τους.

Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι στις 26 Ιουνίου οι αστυνομικές δυνάμεις που έκαναν έρευνες σε ποιο βατά σημεία της περιοχής γύρω από την Περιθιώτισσα ανακάλυψαν ένα πρόχειρο κρησφύγετο τους , όπου οι δραπέτες είχαν αφήσει πίσω τους τα αλεξίσφαιρα γιλέκα , που άρπαξαν από τους αστυνομικούς κατά την συμπλοκή του Διστόμου.

Τετάρτη, 3 Ιουλίου 2013

Τι ανακοίνωσε επίσημα η αστυνομία για την δολοφονία των 2 Αλβανών δραπετών

Βραδινές ώρες χθες  2 Ιουλίου 2013, στην ορεινή περιοχή Κόνισκα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας, αστυνομικές δυνάμεις που συμμετέχουν στην επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν δύο άτομα που έφεραν βαρύ οπλισμό, να κινούνται πεζή.

Άνδρες των ειδικών δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας (Ε.Κ.Α.Μ.) τους προσέγγισαν και τους κάλεσαν να παραδοθούν, πλην όμως αυτοί δεν συμμορφώθηκαν και πυροβόλησαν επανειλημμένα κατά των αστυνομικών. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν τα πυρά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των ατόμων.
Όπως διαπιστώθηκε δακτυλοσκοπικά, πρόκειται για :

  • τον δραπέτη των Φυλακών Τρικάλων (Επ.) LIKA ή SINANI (Ον.) EDISON ή MIRI του HASIS ή HASIZ ή SINANI και της NAFIE, ο οποίος γεννήθηκε την 04.04.1988 στην Αλβανία και
  • τον (Επ.) LIKA ή SINANI (Ον.) KUJTIM ή FLAMUR του RAMAZAN ή RAMADAN και της LIE ή LIHE, ο οποίος γεννήθηκε το 1974 ή 1975 ή 1977 στην Αλβανία, ο οποίος διώκεται με σωρεία διωκτικών εγγράφων και είναι δραπέτης από τις 25.03.2006 της Δικαστικής Φυλακής Λάρισας.
Στο χώρο της συμπλοκής βρέθηκε και κατασχέθηκε ο οπλισμός των δύο ατόμων και συγκεκριμένα, δύο (2) πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov με έξι (6) συνολικά γεμιστήρες με φυσίγγια, δύο (2) πιστόλια και μία (1) χειροβομβίδα.

Στην αστυνομική επιχείρηση που συνεχίζεται συνδράμει και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή με δύο ομάδες Ειδικών Αποστολών.

 

 

Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

Νεκροί οι 2 από τους 5 δραπέτες μετά από σκληρή μάχη με αστυνομικές δυνάμεις

Η Κόνισκα Αιτωλοακαρνανίας
Οι δύο από τους πέντε Αλβανούς δραπέτες ο LIKA EDISON και ο MURATI ADMIR είναι ήδη νεκροί  στο χωριό Κόνισκα Αιτωλοακαρνανίας

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας από τους δύο που σκοτώθηκε ήταν ζωσμένος και με χειροβομβίδες

Οι άλλοι τρεις δραπέτες έχουν εγκλωβιστεί σε ρεματιά, και είναι θέμα χρόνου να συλληφθούν ή αν αντιδράσουν να έχουν το ίδιο τέλος με τους συνεργούς τους.

Οι δύο Αλβανοί έπεσαν νεκροί μετά από μάχη  που έγινε γύρω στις 10:00 απόψε το βράδυ με τις διωκτικές αρχές πλησίον της περιοχής Κόνισκα πίσω από τα Ναυπακτιακά όρη, στη περιοχή της Τριχωνίδας Αιτωλοακαρνανίας.

Οι δραπέτες είχαν εντοπιστεί από το απόγευμα. Η επιχείρηση της Αστυνομίας σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η προσέγγιση να γίνει νύχτα όπου, λόγω των θερμικών καμερών, οι αστυνομικοί είχαν πλεονέκτημα


Ειδικότερα αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο σε χαράδρα της περιοχής, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούσαν τις τελευταίες ημέρες στην Τριχωνίδα, και εντόπισαν τους δύο κακοποιούς να κινούνται πεζοί.

 Ο Lika Edison,

Όταν τους ζήτησαν να παραδοθούν, οι κακοποιοί όχι μόνο αρνήθηκαν αλλά άρχισαν να πυροβολούν με καλάσνικοφ εναντίον των αστυνομικών.

Ακολούθησε άγρια συμπλοκή με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, «έγινε κυριολεκτικά μάχη», αφού όπως είπαν, «άκουγαν για αρκετά λεπτά της ώρας ριπές αυτομάτων όπλων».

Όπως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, για τον εντοπισμό τους μετά την συνεχή καταδίωξη , είχαμε και μοιραίο λάθος που οδήγησε τις διωκτικές αρχές στα ίχνη τους , αφού χρησιμοποίησαν και κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τους δύο κακοποιούς που έστησαν ενέδρα και σκότωσαν τον 37χρονο αστυνομικό υπαρχιφύλακα του Τμήματος Ασφάλειας Λειβαδιάς, στις 17 Ιουνίου στο Δίστομο.

Ο MURATI ADMIR

Οι ίδιες πηγές, αναφέρουν ότι οι δραπέτες που έπεσαν νεκροί από τα πυρά των αστυνομικών δεν συμμετείχαν στην αιματηρή συμπλοκή, στην οποία έχασε τη ζωή της η άτυχη κοπέλα στην Κόρινθο και σύμφωνα με τελευταίες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες πρόκειται για τον  25χρονο Lika Edison, και τον 41χρονο  MURATAJ ή MURATI ή MURATAZ ή XHAFERI ή NIKAJ (Ον) ADMIR ή KRISTAQ, ενώ πάνω τους βρέθηκε βαρύς οπλισμός.

Ο 36χρονος Μάριο Κόλα που είναι και ο αρχηγός τους, δεν είναι ανάμεσα στους νεκρούς κακοποιούς και οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό του ίδιου και των δύο ακόμη συνεργών του, που παραμένουν άφαντοι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δραπέτες είχαν χωριστεί λίγο πριν την αιματηρή συμπλοκή προκειμένου να μην συλληφθούν από τους αστυνομικούς που «χτένιζαν» την περιοχή κι οι τρεις δραπέτες που αναζητούνται, ανάμεσά τους και ο Κόλα, δεν ήταν παρόντες στο σημερινό επεισόδιο.

 

Οι Αλβανοί δραπέτες και η αστυνομία

Συνεχίζεται για 15η μέρα το σίριαλ με τους Αλβανούς δραπέτες στα βουνά της Δωρίδας και της Ναυπακτίας.

Είχαμε γράψει από την πρώτη στιγμή ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι μπαρουτοκαπνισμένοι , εκπαιδευμένοι Ουτσεκάδες στον ανταρτοπόλεμο των βουνών της Αλβανίας και του Κόσσοβου.
Είναι οπλισμένοι με βαρύ οπλισμό χειροβομβίδων και καλάσνικοφ.

Γνωρίζουν τα κατατόπια των περιοχών της Δωρίδας και της Ναυπακτίας αφού κάποιοι απ΄αυτούς έχουν ζήσει και εργαστεί για κάποια χρόνια στα μέρη αυτά.
Έχουν την καθοδήγηση και στήριξή από κάποιους συμπατριώτες τους που κινούνται ελεύθεροι ανάμεσα μας στη περιοχή.

Είναι  αποφασισμένοι να πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους , κάτι που το έχουν δηλώσει άλλωστε σε προηγούμενη σύλληψή τους .   
Όλα αυτά τα λαμβάνει σοβαρά υπ΄ όψιν στον προγραμματισμό της η αστυνομία , γιατί ναι μεν θέλει την σύλληψη τους αλλά επουδενί να θρηνήσει κι άλλο θύμα από τις τάξεις της.

Με υπομονή και  επιμονή υλοποιεί το σχέδιό της που σίγουρα είναι επώδυνο για τα στελέχη της .
Πολλά από τα διάφορα που γράφονται και ακούγονται δεν αντιστοιχούν  στην πραγματικότητα και είναι διαρροές άγνωστο από πού εκπορεύονται , εξάπτοντας την φαντασία αλλά και ανεβάζοντας τον  φόβο των πολιτών.

Ανακαλύπτονται σπίτια κλειστά για ένα χρόνο που έχουν παραβιαστεί, αλλά κανείς δεν επιβεβαιώνει ότι αυτό έγινε από τους δραπέτες ή από ¨χτύπημα¨ κλεφτρονιών, που έχουμε συναντήσει άλλωστε αρκετά τέτοια κρούσματα κατά την διάρκεια του χειμώνα που πέρασε.
Η αστυνομία σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις και υπηρεσίες του κράτους συντονίζουν τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα χωρίς … θύματα.

Οι συνεχείς δημοσιεύσεις χωρίς κάτι το επίσημο, σίγουρα τους δραπέτες ωφελούν και χωρίς να το θέλουμε παίζουμε το παιχνίδι τους .

Το DORIDA NEWS για το λόγο αυτό και αφού δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό και αποδεδειγμένο στοιχείο, δεν συμμετέχει τις τελευταίες ημέρες στο παιχνίδι  των εφήμερων εντυπώσεων, που ενίοτε αγγίζουν τα όρια του κουτσομπολιού και της φαιδρότητας !

Τριήμερο εκδηλώσεων στη Ποτιδάνεια


Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2013

Το «μπαλάκι» στην κυβέρνηση

Του  Γιάννη  Κοτόφωλου *

Ξένος οικονομολόγος, διεθνούς εμβέλειας, εξηγούσε προχθές σε ιδιωτικό κύκλο συνομιλητών, ότι «η κα Μέρκελ δεν έχει κανένα λόγο πλέον να θέλει να σας βγάλει την πίστη. Σας την έβγαλε περισσότερο από ότι χρειαζόταν και αυτό είναι τώρα παγκοσμίως παραδεκτό.

Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνει η κυβέρνησή σας, είναι να συνεχίσει τις προσπάθειες που καταβάλει, να πετύχει στόχους. Εάν διαχειριστεί τα πράγματα σωστά, μπορεί στη συνέχεια να αρχίσει να ζητάει από την Ευρώπη, να διαμορφώσει ατζέντα. Οι συνθήκες άρχισαν να γίνονται για σας ευνοϊκές στο εξωτερικό περιβάλλον».

Σπουδαίες κουβέντες, οι οποίες αρχίζουν πράγματι να γίνονται συνείδηση, αρκεί να μπορέσει σύντομα και η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πράξει ότι περισσότερο χρειάζεται.

Εύκολο δεν είναι, αλλά, ωστόσο, οφείλουμε να γνωρίζουμε  ότι η πορεία και η τύχη της Ελλάδας, εξαρτώνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από εμάς τους ίδιους, από την ωριμότητα και την αποφασιστικότητα που θα επιδείξει πρωτίστως το ελληνικό πολιτικό σύστημα για περαιτέρω διορθώσεις και αλλαγές.

Στην Ελλάδα έχουν αποτυπωθεί πολλές σημαντικές προσπάθειες, με όλες τις αδυναμίες και τις αγκυλώσεις, έχουν γίνει θυσίες, έχουν ληφθεί αποφάσεις για την εξυγίανση, τον ανταγωνισμό, τον ορθολογισμό της οικονομίας και κυρίως του δημόσιου τομέα. Μένουν να γίνουν, όμως, πολλά ακόμη, αρκετές μεταρρυθμίσεις με επίκεντρο το κράτος, τη διοίκηση και τη φορολογία.

Αυτή τη ζωτική πρόκληση υποθέτουμε ότι έχει επωμιστεί η νέα δικομματική κυβέρνηση, η οποία αυτοπαρουσιάστηκε - άλλωστε - ως πιο αποφασιστική και ευέλικτη από την προηγούμενη. Περιμένουμε, πράγματι, να το επιβεβαιώσει προς όφελος του τόπου.

Ο ίδιος ξεχωριστός συνομιλητής που προαναφέραμε, έλεγε ότι «η Ελλάδα μπαίνει τώρα στη φάση του λαμβάνειν, αρκεί να το διαπραγματευτεί με διπλωματία και αξιοπιστία. Δεν θα κολλήσει η Ευρώπη να σας βοηθήσει και κατά κάποιο τρόπο να σας ξελασπώσει». Είναι η συγκυρία τέτοια. Και μπορεί μάλλον – και πρέπει – να ανοίξει ο δρόμος για την επαναρρύθμιση και την απομείωση του χρέους, το οποίο αποτελεί το πιο βαρύ και κρίσιμο πρόβλημα.

Όντως βρισκόμαστε σε μία εξαιρετικά λεπτή συγκυρία, όπου η πορεία της χώρας εξαρτάται από την ίδια, αλλά συνδυάζεται άμεσα και από το κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη, από τον εν συνεχεία βηματισμό της και τη στροφή προς μία πιο χαλαρή πολιτική που διαφαίνεται ότι μπορεί να εκδηλώσει η Γερμανία μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Πρώτον, η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πράγματα που δεν θα γινόντουσαν ποτέ στο παρελθόν, άρα μπορεί και να συνεχίσει.

Δεύτερον, η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε ότι έγιναν εις βάρος της χώρας μας καθοριστικά λάθη που επέφεραν την βαθειά ύφεση, άρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί.

Τρίτον, ανακεφαλαιοποιήθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (προϋπόθεση για οποιαδήποτε προοπτική ανάπτυξης), όταν το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη δεν έχει κλείσει ακόμη τις πληγές του.

Τέταρτον, η Ευρώπη, η Γερμανία, φαίνεται ότι θα επιταχύνουν τις πολιτικές της ενοποίησης, διαφοροποιώντας και τη γραμμή της λιτότητας, η οποία εξουθενώνει και απειλεί το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

* Ο Γιάννης Κοτόφωλος είναι δημοσιογράφος στη ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, με καταγωγή από την Δωρίδα

 

Προηγείται η Ν.Δ. σε γκάλοπ της ALCO Πολύ μεγάλο το ποσοστό αναποφάσιστων 
Προβάδισμα με 1,5 μονάδα στη Ν.Δ. από τον ΣΥΡΙΖΑ δίνει νέο γκάλοπ που έγινε από την εταιρία ALCO για την εφημερίδα ¨Πρώτο Θέμα¨, ενώ πολύ υψηλό είναι το ποσοσοτό των αναποφάσιστων , δεν γνωρίζω , δεν απαντώ που αγγίζει το 25 %.

Αναλυτικά από τη δημοσκόπηση, που διεξήχθη σε δείγμα 1.000 ατόμων απ΄όλη την Ελλάδα, στο χρονικό διάστημα 25 με 27 Ιουνίου, προκύπτει, στην πρόθεση ψήφου, υπεροχή της ΝΔ με 20,9% των προτιμήσεων, έναντι του δεύτερου κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, που συγκεντρώνει ποσοστό 19,4%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με 10,8% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 6,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,6%, το ΚΚΕ με 4,5% , η ΔΗΜΑΡ με 3% καιη ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ του Ανδρέα Λοβέρδου με 1,2%.

Σημειώνεται πως παρά το γεγονός ότι στην πλειονότητά τους (53%) οι πολίτες και κυρίως οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προβλέπουν ότι η συγκυβέρνηση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα προκαλέσει προβλήματα μεταξύ των δύο αρχηγών, οι ψηφοφόροι των συγκεκριμένων κομμάτων εκτιμούν ότι μεταξύ τους θα υπάρχει καλή συνεργασία.

Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Ευ. Βενιζέλου να παραμείνει στην κυβέρνηση και του Φ. Κουβέλη να αποχωρήσει, η δημοσκόπηση αποτυπώνει -τόσο στη δεξαμενή ψηφοφόρων των κομμάτων τους, όσο και γενικότερα- θετικές εκτιμήσεις για τον πρώτο (72% στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ – 46% στο σύνολο των ψηφοφόρων) και αρνητικές για τον δεύτερο (59% στους ψηφοφόρους της ΔΗΜΑΡ – 51% στο σύνολο των ψηφοφόρων)

Τέλος, για το θέμα της ΕΡΤ, οι ερωτηθέντες στην πλειονότητά τους (68%) τοποθετούνται θετικά στις ριζικές αλλαγές στη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, σε αντίθεση με 25% εξ αυτών, που δεν τις επιθυμούν.

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Πυρά κατά Βορίδη και από άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε όσα είπε για τον Ανδρέα

Συνεχίζονται τα πυρά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ εναντίον του Μάκη Βορίδη για την αναφορά του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας , ότι ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου, ευθύνεται για την καταστροφή της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος μίλησε τηλεφωνικά με τον πρωθυπουργό και του μετέφερε την έντονη δυσαρέσκεια του για τις δηλώσεις του Μάκη Βορίδη.

Μάλιστα όπως λένε από την Ιπποκράτους το ΠΑΣΟΚ έχει μεταφέρει αρμοδίως τη δυσφορία του για τις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάκη Βορίδη.

Με σκληρή ανακοίνωσή του ο Χρήστος Παπουτσής επικρίνει τον Μάκη Βορίδη για τις δηλώσεις του κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και καλεί την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αναλάβει δράση για το ζήτημα.

Ο πρώην υπουργός τονίζει ότι δεν πρέπει να προσβάλλεται η προσφορά του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ίδιου του κόμματος στην Ελλάδα, το λαό και το δημοκρατικό πολίτευμα.

Αναλυτικά η δήλωσή του :

«Ως εδώ.... Αιδώς Αργείοι...
Ως εδώ. Η προσβολή της ιστορικής αλήθειας και της μνήμης για την πολιτική προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου, της προσφοράς του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, στο δημοκρατικό πολίτευμα και στο λαό της πατρίδας μας.
Ως εδώ. Η ανοχή και η σιωπή της σημερινής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.
Αιδώς Αργείοι »

Με σφοδρότητα επιτέθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στον Μάκη Βορίδη

Στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο Οδ. Κωνσταντινόπουλος είπε ότι ο κ. Βορίδης τα λέει αυτά, διότι θέλει να αποκτήσει ακροατήριο εντός της ΝΔ, τον χαρακτήρισε υποκριτή και εμφάνισε φυλλάδιο παλαιότερης ομιλίας του Μάκη Βορίδη, ως Ελληνικό Μέτωπο, στο οποίο ζητούσε να ..πέσει φωτιά και τσεκούρι στη ΝΔ και στον Κώστα Καραμανλή.

Είπε επίσης, ότι "ο κ. Βορίδης στο παρελθόν αγωνιζόταν για σε τάξεις που προσπαθούσαν να καταλύσουν την δημοκρατία".

Ψηφοθήρα χαρακτήρισε τον Μάκη Βορίδη ο Θεόδωρος Πάγκαλος, αναφερόμενος στις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ περί καταστροφής της Ελλάδας από τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Μιλώντας το πρωί της Κυριακής στο Mega, ο Θ. Πάγκαλος έκανε λόγο για «συνθηματολογία του κ. Βορίδη», τον κάλεσε «να μας πει ποια είναι η καταστροφή της χώρας» και συνέχισε: «Ο κ. Βορίδης έχει μία πλευρά ψηφοθήρα και είναι κρίμα γιατί είναι άτομο με πολύ μεγάλες ικανότητες. Δεν έχει καταλάβει ότι ο καιρός έχει περάσει για τέτοιου είδους πολιτικούς», υπογράμμισε ο Θεόδωρος Πάγκαλος.

Και συνέχισε: «Οι ψηφοθήρες αργά ή γρήγορα αποκαλύπτονται, τους παίρνει χαμπάρι ο κόσμος και τους στέλνει εκεί που πρέπει».

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος κατέληξε: «Ας αφήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είναι για το στόμα του».
 

Βγήκαν μαχαίρια για χάρη του Ανδρέα μετά τις ανοίκειες δηλώσεις του Βορίδη

Στην αντεπίθεση πέρασαν μια σειρά στελεχών του ΠΑΣΟΚ μετά την η ανοίκεια επίθεση που εξαπέλυσε ο Μάκης Βορίδης από το βήμα του 9ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, στο πρόσωπο του ιδρυτή του κινήματος Ανδρέα Παπανδρέου.

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, πριν η δικομματική κυβέρνηση συμπληρώσει καλά-καλά μια εβδομάδα, στάθηκε ο ισχυρισμός του Μ. Βορίδη, ότι η κρίση στην Ελλάδα έχει συγκεκριμένο όνομα και επώνυμο και πως για την καταστροφή του τόπου ευθύνονται οι επιλογές του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Η απάντηση από το στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ δεν άργησε να έρθει.

Η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ άλλαξαν την Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κατέστρεψε την Ελλάδα του διχασμού, του αποκλεισμού, των ανισοτήτων, των αδικιών, των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων.

Βρισκόμαστε εδώ, για να θυμίζουμε στον κ. Βορίδη, μα και στον κάθε κ. Βορίδη, ότι το ΠΑΣΟΚ ακόμη και τώρα που είναι λαβωμένο, εγγυάται τη δημοκρατική πορεία του τόπου. Ο κ. Βορίδης και όλοι όσοι προσπαθούν να ρίξουν αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ τις ευθύνες για την κρίση, ούτε το κόμμα τους υπηρετούν, ούτε την κυβέρνηση, ούτε την αλήθεια.

Η μεγάλη δημοκρατική παράταξη θα αναγεννηθεί μέσα από τη μάχη. Με τη συμμετοχή μας στην Κυβέρνηση θέτουμε τα δικά μας όρια. Το ΠΑΣΟΚ είναι αντίθετο με την απραξία και τη διαρκή διαμαρτυρία χωρίς πρόταση, αλλά και με την απόλυτη υποταγή σε ένα μνημόνιο που δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι Ευαγγέλιο».

Σε έντονο ύφος ήταν η αντίδραση του Μιχάλη Καρχιμάκη, ο οποίος απευθυνόμενος στον Μάκη Βορίδη ανήρτησε στην προσωπική του σελίδα στο facebook, το εξής σχόλιο:

«Κύριε Μάκη Βορίδη….

Ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποιοι του έδωσαν αξιοπρέπεια, υπόσταση και ζωή αλλά και ποιοι τον διαπόμπευσαν.

Η δημοκρατική παράταξη και ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι διαχρονικά για πολλές δεκαετίες χαραγμένοι και ταυτισμένοι στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων με την προσφορά, την αξιοπρέπεια και τη δημοκρατία.

Η δεξιά που υπηρετήσατε εσείς σε ΟΛΕΣ της τις εκφράσεις είναι η παράταξη των εκβιασμών, της διαίρεσης, της υπονόμευσης, της υπηρέτησης των φαύλων, της αδιαφάνειας, της κοινωνικής υπονόμευσης και της κατάρρευσης.

Όταν μιλάτε για τον Ανδρέα Παπανδρέου να είστε πολύ προσεκτικοί.

Οι ασέβειες και οι απρέπειες ήταν διαχρονικά ίδιον της δεξιάς παράταξης που εξέθρεψε γκοτζαμάνηδες και υπονομευτές της δημοκρατίας και της πολιτικής και της κοινωνικής».

Σε σκληρό τόνο απάντησε και ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Καρύδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μάκη Βορίδη ως γνήσιο νοσταλγό της χούντας. Αναλυτικά, όπως έγραψε στο twitter:

«Ο Βορίδης μιλώντας στο Συνέδριο της ΝΔ έδωσε εξετάσεις υβρίζοντας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Συμπεριφέρθηκε ως γνήσιος νοσταλγός του χουντικού παρελθόντος του, για να καλύψει το φτύσιμο από τον Αντώνη Σαμαρά. Όσο οι Βορίδηδες βρίζουν τον Ανδρέα τόσο στην ψυχή του κόσμου ισχυροποιείται η μεγάλη προσφορά του ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης στη χώρα».

Σε δήλωση προέβη και ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος από την Αριστερή Πρωτοβουλία προτρέποντας τον Μάκη Βορίδη να ασχοληθεί με τα κατορθώματα της παράταξής του. Όπως τονίζει:

Θα συνιστούσαμε στον κ. Βορίδη να αφήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και να ασχοληθεί με τα πολιτικά κατορθώματα της παράταξής του.

Της σημερινής παράταξής του και όχι των ακροδεξιών μορφωμάτων που υπηρετούσε λίγα χρόνια πριν.

Πάει πολύ για τον πολιτικό που μετακινείται μεταξύ της δεξιάς και της ακροδεξιάς να «καταγγέλλει» για την κατάντια της χώρας το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Αντιλαμβάνομαι το μίσος το δικό του και της παράταξής του για τον Άνθρωπο και τον Πολιτικό που διεύρυνε την Δημοκρατία, που άνοιξε νέους δρόμους για την χώρα, που πόνεσε και εργάστηκε για το λαό της.

Το δυστύχημα είναι πως με πολιτικούς αυτών των αντιλήψεων η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ συγκυβερνά την χώρα.

Το δυστύχημα είναι πως με τους υβριστές του Ανδρέα Παπανδρέου μαζί εργάζονται για τη φτωχοποίηση του λαού, το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, τις απολύσεις στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα, την ανεργία, τη νέα μετανάστευση και την διάλυση μιας ολόκληρης κοινωνίας.

Τη «σκυτάλη» πήρε και ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος έγραψε στο twitter:

«Η Δημοκρατία είναι πράγματι μεγαλόψυχο πολίτευμα. Επιτρέπει σε έναν Βορίδη που την πολέμησε λυσσαλέα, να κατακρίνει τον Ηγέτη που την εγκατέστησε στην χώρα.»

Στο μεταξύ ο Υπουργός Υγείας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί τον συνάδελφο του βουλευτή Μάκη Βορίδη παραδέχτηκε ότι ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΕΝ είναι χουντικός.

Ο λόγος για έναν διάλογο του Άδωνι Γεωργιάδη με κάποιους followers του στο Twitter, που χαρακτήρισαν τον Μάκη Βορίδη «νεοναζί». 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης λοιπόν, ανταπάντησε, μεταξύ άλλων: «Ναι. ήταν Πρόεδρος της Νεολαίας ΕΠΕΝ πράγματι, άλλο Χουντικός όμως άλλο Ναζί».