Ειδησεογραφικό blog για τη ΔΩΡΙΔΑ

* To "DORIDA news" είναι ανεξάρτητο ειδησεογραφικό blog, που στελεχώνεται από επαγγελματίες δημοσιογράφους και επιστήμονες συνεργάτες.Διευθύνεται από το δημοσιογράφο Περικλή Ν. Λουκόπουλο - mail, perilouko@yahoo.gr *

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ο Πετρελαϊκός Τομέας στην Ελλάδα και ο ρόλος του πετρελαίου στη ζωή μας

Άρθρο του Αλέξη Αθανασόπουλου *


Το πετρέλαιο ήταν και θα συνεχίσει να είναι καθοριστικός παράγοντας της παγκόσμιας οικονομίας. Ιστορικά αποτέλεσε και αποτελεί αιτία διεθνών συγκρούσεων. Πολλές πολεμικές κρίσεις, επεμβάσεις και συρράξεις είχαν αφετηρία τον έλεγχο των κοιτασμάτων, των οδών μεταφοράς και των αγωγών πετρελαίου. Επίσης, η οικονομία, η ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο κάθε χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις ενεργειακής εξάρτησης από το πετρέλαιο, αφού αποτελεί το 58% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, έναντι 40% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ο ετήσιος τζίρος του Πετρελαϊκού Τομέα ξεπερνά τα 20 δις € (χωρίς φόρους) για το 2008. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τον ίδιο χρόνο ο ετήσιος κύκλος εργασιών των ΕΛΠΕ και Motor Oil Hellas (ΜΟΗ) πλησιάζει το τριπλάσιο του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ.

Το 2011 οι πωλήσεις των επιχειρήσεων του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε  € 13.366 εκατ. έναντι € 12.892 εκατ. του προηγούμενου έτους.  Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών των πετρελαιοειδών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, σε συνδυασμό με την ύφεση της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν το 2011 σε περαιτέρω περιορισμό του όγκου των πωλήσεων κατά 5,1 %, μετά την μείωση κατά 12,6 % την περίοδο 2009/2010.

Οι πωλήσεις το 2011 ήταν:

 *  Στην Εσωτερική Αγορά :         9.131.000 τόνοι
 *  Στην Διεθνή Αγορά      :         4.235.000 τόνο
 *  Στο Σύνολο της Αγοράς:       13.366.000 τόνοι
 
Παρ’ όλη την τεράστια σημασία που έχει ο πετρελαϊκός τομέας για την οικονομία της χώρας και τους πολίτες, τα θέματά του ελάχιστα απασχολούν, εκτός της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης και των μεταβολών της, τις Κυβερνήσεις, τα πολιτικά Κόμματα, τους συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς Φορείς. Τεράστιες επενδύσεις και σοβαρές αλλαγές περνούν σχεδόν απαρατήρητες.

Το πετρέλαιο είναι απαραίτητο σε όλες τις δραστηριότητες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της χώρας και συνεπώς η διακίνηση, αποθήκευση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων αυτών είναι ζωτικής σημασίας  και απαιτεί τεχνογνωσία και εμπειρία για την σωστή και ασφαλή διαχείρισή του.


Παγκόσμια Αγορά Πετρελαίου
Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου το 2007 ανήλθε στα 85,8 εκατομ. βαρέλια ημερησίως αυξημένη κατά 1,2% ή 1,04 εκατομ. βαρέλια ημερησίως σε σχέση με το 2006. Οι Ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΟΟΣΑ σημείωσαν μείωση κατά 1,8% ή 270.000 βαρέλια ημερησίως, ενώ οι χώρες της Βόρειας Αμερικής σημείωσαν αύξηση κατά 1,0 % ή 260.000 βαρέλια ημερησίως.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου το 2007 ανήλθε στα 85,54 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αυξημένη κατά 0,15% ή κατά 0,13 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σε σχέση με το 2006. Ο ΟΠΕΚ μείωσε την παραγωγή του κατά 0,12% ή κατά 0,39 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, οι χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ μείωσαν την παραγωγή τους κατά  3,5% ή κατά 1,0 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, ενώ και οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ μείωσαν την παραγωγή τους κατά 0,7% ή κατά 0,14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Το έτος 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας παρουσίασε σημαντική επιβράδυνση σε σχέση με το 2007, με αφορμή κυρίως την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Η μέση τιμή του αργού πετρελαίου  Brent (Platts Dated) για το 2008 διαμορφώθηκε στα $ 96,99/Bbl έναντι $ 72,52/Bbl το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση ίση με 33,7%. Παρά τη μεγάλη αύξηση σε ετήσια βάση, η μέση τιμή Brent το 4ο τρίμηνο του 2008 μειώθηκε στα $ 54,91/Bbl, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Τα διεθνή περιθώρια διύλισης για τα σύνθετα διυλιστήρια μειώθηκαν κατά το 2008. Ειδικότερα, το ενδεικτικό περιθώριο ενός σύνθετου διυλιστηρίου στη Μεσόγειο διαμορφώθηκε κατά το 2008 σε $ 6,76/Bbl έναντι $ 7,07/Bbl το 2007. Τα περιθώρια των απλών διυλιστηρίων ακολούθησαν την ίδια τάση.

Για την επόμενη δεκαετία τουλάχιστον, η παραγωγή πετρελαίου αναμένεται ότι θα εξακολουθήσει να υπερκαλύπτει τη ζήτηση. Η παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης παρουσίασε μικρή αύξηση την τελευταία δεκαετία, αλλά παραμένει οριακή σε σχέση με τη ζήτηση σε ορισμένες περιοχές (Βόρεια Αμερική, Ευρώπη), γεγονός που οδηγεί αρκετές φορές σε αυξητικές τάσεις στα προϊόντα πετρελαίου, στην αύξηση των περιθωρίων διύλισης και στη δυσλειτουργία και ανελαστικότητα των αγορών.

Επισημαίνεται ότι οι τιμές πετρελαιοειδών παγκοσμίως ορίζονται από τρεις αγορές:

α) την Αμερικανική που καθορίζει τις τιμές βενζινών στον κόσμο (η κατανάλωση στις αρχές του 2009 έχει μειωθεί στις ΗΠΑ, που έχει επηρεάσει και τις τιμές στην Ευρώπη)

β) την Ευρωπαϊκή που καθορίζει τις τιμές όσον αφορά τα μεσαία κλάσματα

γ) την αγορά της Σιγκαπούρης και της Άπω Ανατολής που καθορίζει την τιμή του μαζούτ.

 
Ο Πετρελαϊκός Τομέας στην Ελλάδα
Η συμμετοχή του πετρελαίου στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας είναι σήμερα 58% και εκτιμάται ότι το 2020 θα μειωθεί στο 53%. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλουν η αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, η σημαντική ανάπτυξη των ΑΠΕ και η ελαχιστοποίηση χρήσης μαζούτ για ηλεκτροπαραγωγή στην ηπειρωτική χώρα, υπερκαλύπτοντας τις αυξητικές τάσεις λόγω των μεταφορών.

Η κατανομή της κατανάλωσης ανά τομέα της οικονομίας είναι 39% μεταφορές, 23% βιομηχανία, 24% νοικοκυριά, 7% γεωργία και 7% υπηρεσίες.

Προμήθεια αργού και προϊόντων

Λόγω της ασήμαντης ελληνικής παραγωγής αργού, η κάλυψη των αναγκών σε αργό πετρέλαιο γίνεται με εισαγωγές από παραγωγούς χώρες, κύρια από Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Κουβέιτ, και χώρες της Δυτικής Αφρικής.

Οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου, κύρια πετρελαίου θέρμανσης, γίνεται από τις Εταιρίες Διύλισης, ενώ γίνονται και μερικές εισαγωγές από τις Εταιρίες Εμπορίας.

Διύλιση

Στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερα Διυλιστήρια, εκ των οποίων τρία ανήκουν στα ΕΛΠΕ και ένα στην MOH με συνολική ονομαστική δυναμικότητα 20 εκατ. τόνους ετησίως.

Στην Ελληνική αγορά τα ΕΛΠΕ κατέχουν το 74% ενώ η ΜΟΗ το 26% περίπου. Η ΜΟΗ έχει και ιδιαίτερα σημαντικές εξαγωγές.

Εμπορία

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΕΠΕ στην Ελληνική αγορά πετρελαιοειδών δραστηριοποιούνται στην χονδρική:

  • 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια.
  • 22 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α, με εγκαταστάσεις  αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.
  • 30 εταιρίες με άδεια Β1 και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα, με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια.  Από αυτές τις εταιρίες, οι 13 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
  • 26 εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου, με επενδύσεις σε εμφιαλωτήρια υγραερίων.  Από αυτές τις εταιρίες, οι 5 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
  • 25 εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου.  Από αυτές τις εταιρίες, οι 8 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
  • 1 εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στην μεταφορά αεροπορικών καυσίμων (Jet Fuels) από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος».
  • Περίπου 7.000 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήματα εταιριών).
  • Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.600 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. είναι 1 πρατήριο ανά 3.800 κατοίκους
Γερμανία 5.357 κάτοικοι/πρατήριο και 1.986 αυτοκίνητα/πρατήριο.

Γαλλία 4.234 κάτοικοι/πρατήριο και 1.180 αυτοκίνητα/πρατήριο.

Ιταλία 2.579 κάτοικοι/πρατήριο και 955 αυτοκίνητα/πρατήριο.

  • Περίπου 1.500 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης.
Από τις Εταιρίες Εμπορίας, δύο είναι θυγατρικές των Εταιριών Διύλισης (ΕΚΟ/BP/ΕΛΠΕ, AVIN/SHELL/MOH), και οι υπόλοιπες είναι Ελληνικές ιδιωτικές εταιρίες. Οι Εταιρίες Εμπορίας διαθέτουν και λειτουργούν εγκαταστάσεις σε όλη την χώρα δυναμικότητας 1,3 εκατομ. m3 περίπου.

Οι ιδιόκτητοι αποθηκευτικοί χώροι  ανέρχονται στα 1.176 χιλ. m3 το 2011, καταγράφοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 15% σε σχέση με το 2010.  Σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε παράλληλα και στους ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους από 223 χιλ. m3 το 2010 σε 381 χιλ. m3 το 2011.

Ο αριθμός των πρατηρίων, που φέρουν το σήμα των εταιρειών πετρελαιοειδών, παρουσιάζει μικρή υποχώρηση κατά 1,9%, στα 6.192 πρατήρια το 2011 έναντι 6.310 το 2010.

Αντίστοιχα, μικρή πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σε χιλ. μ.τ. στα πρατήρια, καθώς διαμορφώθηκαν σε 6.173 χιλ. μ.τ. το 2011, υποχωρώντας κατά 5% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για τη διακίνηση των καυσίμων, εκτός των σωληναγωγών που συνδέουν βασικά τα Διυλιστήρια με τις Εγκαταστάσεις των Εταιριών Εμπορίας, χρησιμοποιούνται 1300 Βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης, 350 Βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εμπορίας και 8400 μικρά βυτιοφόρα I.X. διανομής θέρμανσης. Για τις θαλάσσιες μεταφορές χρησιμοποιείται ένας σημαντικός αριθμός δεξαμενόπλοιων διαφόρων μεγεθών.

Από τα στοιχεία που αναφέρθηκαν γίνεται φανερό ότι ο Τομέας Πετρελαίου πέρα από τα τεράστια οικονομικά μεγέθη που διαχειρίζεται, απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό άμεσα εργαζομένων που πλησιάζει τις 50.000, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός των έμμεσα απασχολούμενων (εταιρίες κατασκευών και συντήρησης, παροχής υπηρεσιών, προμηθευτές, κ.λ.π.).

 
Πετρέλαιο και περιβάλλον

Οι δραστηριότητες του Τομέα έχουν άμεση επίδραση στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Τόσο τα προϊόντα που παράγονται, διακινούνται και καταναλώνονται, όσο και οι εκπομπές των Διυλιστηρίων και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για το περιβάλλον. 

Η αυστηρή και έγκαιρη προσαρμογή στις προδιαγραφές προϊόντων όπως αυτές καθορίζονται από την ΕΕ, οι άρτιες περιβαλλοντικές μελέτες, η αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, ο ουσιαστικός και έμπρακτος σεβασμός στο περιβάλλον και η προστασία του από τους ίδιους τους φορείς, είναι απολύτως αναγκαία και απαραίτητη για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από την χρήση των πετρελαιοειδών.

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνεται μετά την ανάλυση του Τομέα Διύλισης της Ελλάδας (Downstream), ότι η εικόνα κρίνεται ικανοποιητική, συγκρίνοντας την κατάσταση στην Μεσόγειο.  Τα Ελληνικά διυλιστήρια έχουν ικανοποιητική παραγωγή – διυλιστική ικανότητα και σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής.

Δυστυχώς ισχύει το αντίθετο στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων (UP-STREAM).

Αυτή την στιγμή στην Μεσόγειο υπάρχουν 124 περιοχές που ερευνώνται άλλα μεταξύ αυτών δεν υπάρχει ούτε μία Ελληνική.

Η Ελλάδα είναι η μαύρη τρύπα στην έρευνα του πετρελαίου, είμαστε μια ανυπόληπτη χώρα στον τομέα της Έρευνας.

Αυτό πρέπει να αλλάξει.

*Ο Αλέξης Αθανασόπουλος είναι Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Μέλος Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας ΤΕΕ, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών με καταγωγή από τη Δωρίδα .

Πολλά ντέρμπυ αυτό το Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική στην Α΄Φωκίδας

Του Τάσσου Τσόλκα *

Με ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις  της 5ης  αγωνιστικής  συνεχίζεται αυτό το
Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας Φωκίδας.
Τρείς αγώνες θα γίνουν σήμερα Σάββατο και άλλοι δύο αύριο Κυριακή, ενώ όλοι θα ξεκινήσουν στις 3:00 το απόγευμα

Το πρόγραμμα της  αγωνιστικής
ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ  -  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ   (Σάββατο)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ  -  ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ    (Σάββατο)
ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ  -  ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ     (Σάββατο)

ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ  -   ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ     (Κυριακή)
ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ  -  ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ     (Κυριακή)

Ρεπό έχει η ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ

 Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   μετά την 4η Αγωνιστική

 

                                                                                             ΓΚΟΛ               ΒΑΘΜΟΙ

1. ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΤΕΑΣ                                 17 - 5         9
2. ΚΡΙΣΣΑΙΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ                         12 - 6         9
3. ΑΕΤΟΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ                           6 - 2          9
4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ *                    9 - 6         6
5. ΗΣΑΪΑΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ                            9 - 9          6
6. ΑΜΦΙΣΣΑΪΚΟΣ                                   5 - 6          6
7. ΕΝΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ *                        6 - 2          5
8. ΟΙΑΝΘΗ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ *                    3 - 4          4
9. ΤΟΛΟΦΩΝΑ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ                  4 - 14       3
10.ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ          3 - 13        0
11.ΔΩΡΙΚΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ *              1 - 9          0


* Με αστερίσκο οι ομάδες που έκαναν το ρεπό τους
** Η Ένωση Γλυφάδας έχει ξεκινήσει με -2 βαθμούςΗ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Συνεχίζεται από αυτό το Σαββατοκύριακο και το πρωτάθλημα της Κατηγορίας Φωκίδας με τους αγώνες της 2ης αγωνιστικής.

Το πρόγραμμα

ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  -  ΦΩΚΙΔΑ 2000   (Σάββατο   3μ.μ.)
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  -  ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ  (Σάββατο 5:30 μ.μ.)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΙΡΡΑΣ  -  ΜΥΩΝΙΑ ΑΓΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΑΣ  (Κυριακή 3 μ.μ.)
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ  -  ΔΩΡΙΕΙΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ (Κυριακή  3 μ.μ.)

ΣΑΛΩΝΑ Α.Ο  -  ΚΟΥΛΟΒΑΤΑ Α.Ε  (Κυριακή  5:30 μ.μ.)

* Ο Τάσος Τσόλκας είναι αθλητικός συντάκτης, μέλος της ΕΣΗΕΑ, με καταγωγή από την Δωρίδα

Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

Νέα συνεδρίαση Κυριακή στο Λιδωρίκι Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Δωρίδας


Νέα συνεδρίαση πραγματοποιεί την Κυριακή το απόγευμα στις 4:00 στο Λιδωρίκι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδας.

Σύμφωνα με την ατζέντα που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Παναγιώτης Ζέτος τα θέματα που θα συζητηθούν και οι αντίστοιχοι εισηγητές είναι:

 
1.    Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)

2.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Τολοφώνος», με αριθ. μελέτης 47/2008. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)

3.    Επιφανειακές εξορύξεις βωξίτη και άμεση αποκατάσταση περιβάλλοντος στα όρια του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγήτρια: Δημοτική Σύμβουλος Μήτρου Βάγια)    

4.    Εκμίσθωση δημοτικού χώρου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Λευκαδιτίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)

5.    Αίτηση της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΩΡΙΔΟΣ Ε.Ε. – ΜΟΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΟΥΚΟΥΛΗ Μ. – ΞΗΡΟΣ Η. & ΣΙΑ» περί παράτασης του χρόνου της αρχικής σύμβασης μίσθωσης έκτασης 71.567 στρεμμάτων, για εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών στην Τ.Κ. Μαλανδρίνου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)

6.    Αίτηση Αποστολοπούλου Μαρίας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄ εξαμήνου 2010 Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

7.    Αίτηση Νικοπούλου Δημητρίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

8.    Αίτηση Βήτα Ιωάννη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

9.    Αίτηση Λώλη Σταυρούλας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Μαλαμάτων και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

10.  Αίτηση Κοτρώνη Παναγιώτας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

11.  Αίτηση Χισένι Σουλεϊμάν για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

12.  Αίτηση Ανδρίτσου Ανδρέα για διαγραφή ποσού και του αντίστοιχου ΦΠΑ από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Σεργούλας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

13.  Αίτηση Ζαγγανά Δήμου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Μαλαμάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

14.  Αίτηση Geisl Andrea για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης β΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Σεργούλας και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

15.  Αίτηση Σταθόπουλου Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

16.  Αίτηση Ξάνθη Χαραλάμπους για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2011 Τ.Κ. Καστρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

17.  Αίτηση Σχίζα Αντωνίας για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

18.  Αίτηση Ψαροκωστόπουλου Φώτιου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

19.  Αίτηση Πλατά Αντωνίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

20.  Αίτηση Μίχου Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Μαλαμάτων και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

21.  Αίτηση Παλιούρα Ταξιάρχη για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης  α΄εξαμήνου 2011 Τ.Κ. Ευπαλίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

22.  Αίτηση Αρβανίτη Γεωργίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης έτους 2010 Τ.Κ. Καστρακίου και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

23.  Αίτηση Θεοδοσίου Παναγιώτη - Κωνσταντίνου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)

ΠΑΣΟΚ : πως το έλεγε ο ποιητής … είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα !


¨Ακτινογραφία¨ του εμφυλίου στο ΠΑΣΟΚ
από ένα εξαπτέρυγο του Γιωργάκη !
Με ένα απίστευτο κείμενο  που δημοσιεύεται στο προσωπικό του blog ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Σωκράτης Ξυνίδης περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, τις φιλοδοξίες και τις επιδιώξεις των κορυφαίων του στελεχών.

Ο άνθρωπος-εξαπτέρυγο που ο Γιώργος Παπανδρέου τοποθέτησε στην κορυφαία θέση του κομματικού μηχανισμού και λοιδωρήθηκε από πολλούς, προσπαθεί τώρα να πάρει μια άτυπη αλλά ηχηρή ρεβάνς, με τις ευλογίες βέβαια και του πάτρωνα του

Το κείμενο του Σωκράτη Ξυνίδη αναφέρεται στους Ευάγγελο Βενιζέλο, Ανδρέα Λοβέρδο, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και Κώστα Σκανδαλίδη.
 
Αναλυτικά, γράφει:

«Ο Βενιζέλος ήθελε να γίνει αρχηγός και αφού δεν τα κατάφερε στα ίσια υπονόμευσε τον Παπανδρέου.

Ο Λοβέρδος ήθελε και αυτός να γίνει αρχηγός και το είπε, θυμώνοντας τον Βενιζέλο, αλλά στο τέλος αγκαλιάστηκαν με τον Βενιζέλο, προκειμένου να τελειώνουν με τον Παπανδρέου.

Στη συνέχεια και όταν έριξαν τον Παπανδρέου, έγινε πολέμιος του Βενιζέλου και όταν είδε ότι δεν τον έπαιρνε, αποφάσισε να κάνει δικό του κόμμα (αλλά δεν το λέει ακόμη για να μην τον πουν προδότη και χρεωθεί τη διάλυση του ΠΑΣΟΚ).

Ο Χρυσοχοΐδης ήθελε να γίνει αρχηγός, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι έπρεπε να αγκαλιαστεί με τον Λοβέρδο, που τα είχε βάλει με τον Βενιζέλο και να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Όταν είδε ότι αγκαλιάστηκε ο Λοβέρδος με τον Βενιζέλο (και αφού είπε μερικές χαζομάρες), αποφάσισε να αγκαλιαστεί και αυτός με τον Βενιζέλο, προκειμένου να τελειώνουν με τον Παπανδρέου και σε αντάλλαγμα ο Βενιζέλος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, αλλά ποτέ δεν πήγε στη βουλή να κάνει τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, γιατί είχε αποφασίσει ότι δεν μπορεί ο Βενιζέλος αλλά δεν ήθελε να πάει και με τον Λοβέρδο και είχε αρχίσει να πιστεύσει ότι ίσως ο Σαμαράς να μην ήταν τόσο κακή περίπτωση ενόψει σύγκρουσης με αντιμνημονιακό λαϊκισμό.

Ο Σκανδαλίδης, πιο πονηρός από όλους, αφού ξέχασε τις αριστερές του ανησυχίες που εκφραζόταν στη Bουλή για ψύλλου πήδημα και την αποστροφή του για τον Παπανδρέου από τη στιγμή που έγινε υπουργός, το έπαιζε παραίνεση προς όλους, έγραφε βιβλία, συνέχισε τα καθημερινά σουαρέ με τους μεγαλοπαράγοντες του ΔΟΛ και την κατάλληλη στιγμή άδειασε τον Παπανδρέου και το έπαιξε συνεταίρος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ. Μέχρι να ψιλοστραβοπατήσει ο Βενιζέλος οπότε και οι πλασαρισμένοι σε κομβικά πόστα άνθρωποί του έγιναν οι δεσμοφύλακες του Βενιζέλου.

Βεβαίως τώρα θέλει να γίνει αρχηγός. Άλλωστε το είχε πει και το 2007 ότι δεν του αρέσουν τα δίπολα. Θέλει να είναι ή σε τριπλέτα ή μόνος του.

Οι πάλαι ποτέ εκσυγχρονιστές αφού έκαναν το κίνημα κατά του Παπανδρέου το 2007, πλαισίωσαν τον Βενιζέλο μέχρι να ρίξει τον Παπανδρέου αλλά τον εγκατέλειψαν μόλις το κατάφερε. Τους είχε κάνει τη δουλειά. Σήμερα ο Σημίτης μετά από πολύ-πολύ καιρό πήγε στη Βουλή. Και εμείς είμαστε εδώ και τραβάμε τα ... πάθη μας.»

Mαριλίζα: Το ΠΑΣΟΚ το πονάω, αλλά
με τον Βενιζέλο έγινε κεντροδεξιόΣτο μεταξύ λίγες ώρες μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου επιρρίπτει μεγάλες ευθύνες στον Ευάγγελο Βενιζέλο για την πορεία του κόμματος το οποίο χαρακτηρίζει «παράρτημα ευρύτερης κεντροδεξιάς».

«Το ΠΑΣΟΚ το πονάω. Το ΠΑΣΟΚ που έφυγα δεν είναι το ΠΑΣΟΚ για το οποίο έχω αγωνιστεί και έχω παλέψει τόσα χρόνια. Κομμάτι ευρύτερης κεντροδεξιάς είναι το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία έχει μεγάλη ευθύνη, για μια διαδικασία που συρρικνώνει το ΠΑΣΟΚ σε συντηρητικοποίηση» δήλωσε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκαϊ.

«Η πολιτική διαπραγμάτευση γίνεται στην αρχή, δυστυχώς είναι σα να μην έγιναν εκλογές. Είχα την ελπίδα και την προσδοκία για αλλαγή πολιτικής. Εγκαταλείφθηκε ο στόχος για πολιτική επαναδιαπραγμάτευση. Ήταν πιστεύω και επιλογή όχι μόνο αδυναμία» επισήμανε και τόνισε ότι το δίλημμα περί της σωτηρίας της χώρας ή της καταστροφής είναι φαύλος κύκλος και φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στην καταστροφή.

«Δεν έπρεπε να έρθει αυτό το πακέτο όπως ήρθε. Σε μερικούς μήνες θα είμαστε στο ίδιο αδιέξοδο. Έχουμε εγκλωβιστεί στην ευρωπαϊκή σκηνή και θα αναβάλλονται οι αποφάσεις μέχρι τις γερμανικές εκλογές του χρόνου τέτοια εποχή» πρόσθεσε η κυρία Ξενογιαννακοπούλου.

Κωνσταντινόπουλος:
Η κρατικοδιαιτη Μαριλίζα
 περνούσε από θέση
σε θέση επί 30 χρόνια


Η δήλωση της Μαριλίζας Ξενογιανακοπούλου πως το ΠΑΣΟΚ έγινε παράρτημα της ευρύτερης κεντροδεξιάς προκάλεσε την ορδή του πράσινου βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου ο οποίος μεταξύ άλλων την αποκάλεσε κρατικοδίαιτη.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο κ. Κωνσταντινόπουλος είπε χαρακτηριστικά «η κ. Ξενογιαννακοπούλου είναι κρατικοδίαιτη, περνούσε από θέση σε θέση επί 30 χρόνια και έστειλε τα απόνερα σε εμάς να τα διαχειριστούμε».

Από την κριτική του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ δεν ξέφυγε ούτε ο Σωκράτης Ξυνίδης για τα όσα έγραψε στο μπλοκ του αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας «όποιος είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρει», αφού ο κ.Ξυνίδης στις τελευταίες εκλογές δεν έθεσε υποψηφιότητα.

«Δεν άντεξαν στα δύσκολα και έφυγαν, εμείς αντέχουμε στα δύσκολα, και δε θα γίνουμε συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντινόπουλος.

Παράλληλα επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ θα στηρίξει την κυβέρνηση για να μην καταρρεύσει η χώρα.

Πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ σε δημοσκόπηση αλλά

... ο Λαφαζάνης δηλώνει οτι δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε !Πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με 25,5% στην δημοσκόπηση της εταιρείας PULSE RC που διενεργείται για λογαριασμό της εφημερίδας «Το Ποντίκι» με την Νέα Δημοκρατία να παραμένει δεύτερη συγκεντρώνοντας 22%.

Τα ποσοστά αυτά είναι με την αναγωγή επί των εγκύρων και στην τρίτη θέση βλέπουμε την Χρυσή Αυγή η οποία συγκεντρώνει διψήφιο ποσοστό, 13% .

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ 7%, αλλά και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με το ίδιο ποσοστό.

Ακολουθεί το ΚΚΕ με 5,5% και η Δημοκρατική Αριστερά με 4,5%.

Οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο ποσοστό του 9.5%.

Τα ποσοστά χωρίς την αναγωγή επί των εγκύρων έχουν ως εξής:

ΣΥΡΙΖΑ                         23%
ΝΔ                                 20%
Χρυσή Αυγή                  11,5%
ΠΑΣΟΚ                         6,5%
Ανεξάρτητοι Έλληνες    6,5%
ΚΚΕ                               5%
ΔΗΜΑΡ                         4%


ΒΟΜΒΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ:
Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε

Έκπληξη και ποικίλα σχόλια προκάλεσε η τοποθέτηση του Παναγιώτη Λαφαζάνη. «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε», δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ANT1.
«Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο» συμπλήρωσε ο Π. Λαφαζάνης προκαλώντας τα σχόλια των συνομιλητών του.
Η δήλωση του Π. Λαφαζάνη προκάλεσε εντύπωση και στην Κουμουνδούρου, καθώς δεν περίμεναν από το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο μια τέτοια δήλωση και μάλιστα σε μια περίοδο που η κυβέρνηση Σαμαρά είναι σε σύγχυση..

Ο Τσίπρας τον αδειάζει
Τη δική του απάντηση έδωσε χθες το απόγευμα ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, αδειάζοντας… μεγαλοπρεπώς τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Επισκεπτόμενος το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε με έμφαση: «Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε την καταστροφή. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη να ανασυγκροτήσουμε τη χώρα».

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Του  Θανάση Λουκόπουλου *

Όποιος, πολιτικός ηγέτης ή πολιτικός φορέας έχει τη δύναμη, τη θέληση και την τόλμη, να αντιστρέψει τους όρους του εφιαλτικού παιχνιδιού που παίζεται αυτές τις ημέρες, σε βάρος της χώρας, είναι βέβαιο ότι θα εγγράψει στο ενεργητικό του μια παρακαταθήκη, που μπορεί ν’ αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την άλλη Ελλάδα, που θέλουμε όλοι.
Προϋποθέσεις υπάρχουν και ας επιμένουν οι δυνάμεις εγχώριου και ξένου κατεστημένου, ότι θα πρόκειται για απονενοημένο διάβημα.

Κανείς νοήμον άνθρωπος δεν μπορεί να διανοηθεί ότι η Τρόικα, η ελίτ της Ευρωζώνης και οι μεγαλοτραπεζίτες, θα προτιμήσουν να χάσει η κυβέρνηση τη δεδηλωμένη, μόνο και μόνο για να περάσουν τα εργασιακά και ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις. Αν το κάνουν, θ’ αποδείξουν με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά, να βγει η χώρα από την κρίση.
Θα αποδείξουν αντίθετα, ότι θέλουν την Ελλάδα φτωχό συγγενή από την οποία ν’ απομυζούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και να την χρησιμοποιούν ως πειραματόζωο. Αυτό, απ’ ότι προκύπτει, δεν είναι στα σχέδια ούτε των χωρών της Ε.Ε., ούτε των ισχυρών κέντρων σε ΗΠΑ, Ρωσία και Κίνα. Των παραγόντων, δηλαδή, εκείνων που κινούν το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα.

Γι’ αυτό, κορυφαίοι οικονομικοί παράγοντες  επιμένουν,  ότι υπάρχουν προϋποθέσεις να λήξει εδώ αυτό το παρανοϊκό παιχνίδι που παίζεται τις τελευταίες ημέρες, ενόψει των κρίσιμων ψηφοφοριών στη Βουλή, για τα νέα μέτρα.
Είναι πρώτης τάξεως ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία, στη θέση της καταθλιπτικής εικόνας που θέλει να μας επιβάλει η Τρόικα, να βάλει τη μεγάλη εικόνα της συνολικής λύσης, που θα καταστήσει το χρέος διαχειρίσιμο και την Ελλάδα με νέα παραγωγική δομή.

Μοιάζει μάλιστα με κακόγουστο αστείο, το επιχείρημα ότι πρέπει να προηγηθεί η ψήφιση όλων των προαπαιτούμενων, όταν η κοινωνία και οι πολίτες έχουν δώσει τα πάντα.
Εκτός από αστείο είναι και ειρωνεία απέναντι στην κρισιμότητα των στιγμών.

Κι αυτό γιατί αν περάσουν  - με τον τρόπο μάλιστα που θα περάσουν - το σύνολο των μέτρων που απαιτεί με ιταμό τρόπο η Τρόικα, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί και πάλι μετά από 4-5 μήνες, στο μάτι του κυκλώνα.  Και τότε δεν θα μπορούν να την επαναφέρουν,   ακόμα και τολμηρές,  διορθωτικές  κινήσεις. 
Κανείς δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα πετάξουν στα σκουπίδια, την τεράστια προετοιμασία των μεγάλων κινήσεων, όπως π.χ. η επαναγορά χρέους , η μείωση επιτοκίων, η επιμήκυνση με ευνοϊκούς όρους κ.ά., για χάρη των εργασιακών.

Δεν είναι ίδια μεγέθη, ούτε πρόκειται να γίνουν, όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν περί του αντιθέτου. Όταν μάλιστα τα εργασιακά, δεν μπορούν από μόνα τους να συμβάλουν στη νέα φάση παραγωγικής ανασυγκρότησης, που πρέπει να περάσει η Ελλάδα και η οποία με τη σειρά της θα αποτελέσει το αναπτυξιακό προαπαιτούμενο, προκειμένου η χώρα να πάψει να παράγει ελλείμματα και να βγει από τη δίνη της ύφεσης.
Όλα κατά συνέπεια συνηγορούν, στο να μετατεθεί το κέντρο βάρους των πιέσεων, από τους βουλευτές της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ, στα πολιτικά γραφεία των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Παρισιού. Με αυτό τον τρόπο θ’ αποκτήσει ουσία και η συζήτηση.

Είναι προφανές ότι το δίλλημα,  που πρέπει έντονα να προβληματίσει, όλους όσους έχουν την ευθύνη των κρίσιμων αποφάσεων αυτές τις ημέρες, είναι :
* επιμονή, με στοιχεία και επιχειρήματα, ώστε να μπουν οι πάντες σ’ ένα ανάλογο πλαίσιο τελικής συζήτησης για συνολική λύση πακέτο, έστω κι αν αυτό απαιτήσει λίγο χρόνο ακόμη και ενδεχομένως την τμηματική καταβολή της δόσης, που ωστόσο δεν οδηγεί τη χώρα σε χρεοκοπία,

* ή η εκβιαστική ψήφιση του συνόλου των μέτρων με οριακή πλειοψηφία, χωρίς τη συμμετοχή της ΔΗΜΑΡ και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που αυτομάτως θέτει θέμα αξιοπιστίας και σταθερότητας του κυβερνητικού συνασπισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια. Γιατί μετά από μία τέτοια ψηφοφορία, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο καθώς η κυβέρνηση θα μετράει ημέρες και η χώρα ορισμένους μήνες.
* Ο Θανάσης Λουκόπουλος είναι πολιτικός συντάκτης , μέλος της ΕΣΗΕΑ, με καταγωγή από την Δωρίδα.